Kinderen en scheiding

 

Scheiden met kinderen

"Veel kinderen geven aan dat als hun ouders goed met elkaar blijven omgaan, ze na verloop van tijd weinig last hebben van de scheiding"

Kinderen centraal

Uw kinderen hebben er veel baat bij als u als ouders tot goede afspraken komt. Hoe duidelijker en beter de afspraken zijn hoe minder stress uw kinderen ervaren.

Uitelkaar.nl helpt u daarbij door:

✔ Stap-voor-stap goede afspraken maken

✔ Online, in eigen tijd en tempo werken

✔ Overzichtelijke, betrouwbare informatie

✔ Deskundige ondersteuning bij uw afspraken

✔ Vaste, lage prijs en mogelijk subsidie

Online scheiden via uitelkaar.nl stelt u in staat een groot gedeelte van uw scheiding zelf te regelen. U kan online stap voor stap zoveel mogelijk zelf regelen en als het nodig is, heeft u toegang tot deskundige ondersteuning. U kunt uw scheiding via uitelkaar.nl al regelen vanaf €425 p.p, of met subsidie al vanaf €110 p.p.

Goede afspraken?

Iets voor u?

Nu registreren?

Begin met het maken van afspraken.

Gratis aanmelden

 

Het online scheidings- en ouderschapsplan

 

Goede afspraken voor uw kinderen

Uitelkaar.nl helpt u met het opstellen van een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is onderdeel van uw scheidingsplan en voorziet u van sturing over hoe u uw kinderen verantwoordelijk betrekt bij het proces. Als u en uw (ex-)partner kinderen jonger dan 18 jaar hebben, is het opstellen van een ouderschapsplan wettelijk verplicht. In het ouderschapsplan worden alle afspraken over uw kinderen vastgelegd.

Eén van de belangrijkste afspraken die u zult maken in het ouderschapsplan is hoe u de zorgtaken in de toekomst gaat vormgeven. In het geval van co-ouderschap besluit u de zorg voor uw kinderen gelijk te verdelen. In dat geval schrijft u de kinderen voor de gemeente wel in bij één van u. Ook hier maakt u in het ouderschapsplan afspraken over. 

Als u niet voor co-ouderschap kiest, maakt u afspraken over waar uw kind de meeste tijd woont en hoe u de omgangsregeling regelt. Ook spreken u en uw (ex-)partner af wie welke financiële verantwoordelijkheid voor uw kinderen heeft na de scheiding.

Meer over het ouderschapsplan

 

Online scheiden iets voor u?

Wij helpen u en uw (ex-)partner om op een respectvolle manier zo goed mogelijke afspraken te maken. Zo helpen we u en uw kinderen uw scheiding door.