Over Uitelkaar.nl

Scheiden is emotie. Verdriet omdat je je relatie niet hebt kunnen redden. Bezorgdheid over je kinderen. Onzekerheid over hoe je omgeving gaat reageren en hoe je (financiële) toekomst eruit ziet. En dat terwijl je als je uit elkaar gaat voor de opgave staat om samen eerlijke afspraken te maken en praktische zaken te regelen.

Wij willen stellen helpen dit goed te doen. Zonder escalatie of juridische strijd. Niet door alles uit handen te nemen, wel door een online omgeving te bieden waarin zij ondersteund worden door de beste hulp en informatie. Op die manier kunnen zij zelf de regie over hun scheidingsafspraken nemen.

Afbeelding

We nemen daarbij het voortouw in Nederland. Samen met en geïnspireerd door onze klanten werken we aan het verbeteren van ‘het scheiden’ door continue te innoveren op het vlak van begeleiding van scheiding. Wij geloven dat het proces waarin je terechtkomt als je uit elkaar gaat beter en innovatiever kan. Daar hebben onze klanten, hun kinderen (als die er zijn) en uiteindelijk de hele samenleving baat bij.

  • 65% van onze klanten vindt dat Uitelkaar.nl bijdraagt aan verminderde emotionele pijn bij de scheiding
  • 84% van onze klanten vindt dat de samenwerking met de ex-partner op Uitelkaar.nl ervoor zorgt dat zij afspraken maken waarmee zij verder kunnen
  • 71% van onze klanten geeft aan dat Uitelkaar.nl de communicatie met de ex-partner soepel doet verlopen
Anouk Wijsman - Casemanager

Heb je een andere vraag over ons?

Bel 085 070 2500

Uitelkaar.nl is onderdeel van Justice42, een sociale onderneming. Onze maatschappelijk missie staat voorop: het recht toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken via een gepersonaliseerde, online aanpak. Hiermee stellen we gebruikers in staat geschillen zoveel mogelijk samen op te lossen. Met ondersteuning waar nodig.

Wij werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder SI2 Fund en HiiL.

Uitelkaar.nl is begin 2017 opgezet als de opvolger van ‘Rechtwijzer uit elkaar', een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand en stichting HiiL. 'Rechtwijzer uit elkaar' introduceerde deze nieuwe vorm van scheiden; uitelkaar.nl ontwikkelt hierop door. Zo introduceerden wij een casemanager. De casemanager is beschikbaar voor vragen, geeft advies over uitelkaar.nl en verwijst door indien nodig.