Scheiding

Als u samenwoont en gezamenlijk gezag heeft over de kinderen, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het is via uitelkaar.nl mogelijk om alleen een ouderschapsplan op te stellen. We bieden via uitelkaar.nl ook een scheidingsplan aan waar het ouderschapsplan onderdeel van is. Het plan wordt dan ook gereviewd door een reviewer. Deze beoordeelt het gemaakte scheidingsplan op juridische, financiële en praktische haalbaarheid en houdbaarheid. 

Een scheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Het is belangrijk om goede afspraken te maken. Probeer geen ruzie te maken als de kinderen in de buurt zijn. Een scheiding roept bij kinderen veel emoties op. Het kan fijn zijn om het met uw kind daarover te hebben. Ook zijn er verschillende instanties die u kunnen helpen om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen voor de kinderen. Villa Pinedo is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kunt u hierover meer informatie op onze website vinden.

Als u via uitelkaar.nl een ouderschapsplan maakt, maken de experts van het Landelijk Bureau voor Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een kinderalimentatieberekening. De kosten hiervoor zijn bij de prijs inbegrepen. Het LBIO is een overheidsinstelling gespecialiseerd in het berekenen en innen van alimentatie. 

Uitelkaar.nl biedt ook een eenvoudige, gratis rekenhulp aan waarmee u zelf (vooraf) een idee kunt krijgen van de hoogte van de kinderalimentatie. Dit is met de zogeheten KART (Kinderalimentatierekentool). 

Wilt u een berekening voor partneralimentatie? Neem dan direct contact op met het LBIO. Een berekening bij het LBIO kost € 50.

 

Kosten

Een scheiding kost vaak veel geld. Gemiddeld betalen echtparen voor een scheiding rond de € 3.000. Vooraf zijn de kosten meestal moeilijk in te schatten. De uurtarieven kunnen sterk variëren: van € 100 per uur tot meer dan € 500 per uur. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten vindt u meer informatie over de tarieven.

Uitelkaar.nl hanteert vaste tarieven. U kunt altijd de hulp van bij ons aangesloten experts inschakelen. Hoe meer u zelf doet, hoe lager de kosten zijn. Bekijk onze tarieven.
 

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een subsidie. U kunt digitaal een inkomensverklaring aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bij een scheiding merkt de Raad voor Rechtsbijstand u aan als alleenstaand, ook al woont u nog samen met uw oude partner. Als alleenstaande geldt de grens van € 26.900. Een uitzondering hierop is als u woonachtig bent met minderjarige kinderen. Dan geldt de grens van € 38.000. Dit is ook van toepassing wanneer u samenwoont met een nieuwe partner. De waarde van uw vermogen (zoals een spaarrekening, een tweede woning, etc.) mag niet meer zijn dan € 24.437 per persoon. Lees meer informatie over de voorwaarden voor subsidie.

Hoe werkt uitelkaar.nl?

Er zijn vijf verschillende stappen:

  1. Uw situatie
  2. Intake
  3. Afspraken maken
  4. Review door advocaat
  5. Afronden
Voor meer informatie over de verschillende stappen, bekijk het stappenplan.
Als u samen met uw (ex-)partner aan het werk bent aan uw afspraken, kunt u afspraken accorderen. Als u het toch niet eens bent met de gemaakte afspraak, kunt u de afspraak heropenen. U kunt dan de afspraak wijzigen.

Reviewer

Nadat u samen afspraken heeft gemaakt, betaalt u vooraf voor de review. Nadat de betaling is voltooid, plaatst de reviewer binnen drie werkdagen een bericht op uitelkaar.nl. Check daarom regelmatig de berichten op uitelkaar.nl.

Wij vinden het belangrijk dat uw scheidingsplan zo goed mogelijk aansluit bij uw verwachtingen en wensen. Daarom nodigt de reviewer u uit voor een persoonlijk gesprek. Ook heeft de reviewer de plicht uw identiteit zorgvuldig te checken.

Technisch

Het is mogelijk om uitelkaar.nl op uw telefoon of tablet te gebruiken. De website en portal worden automatisch aan uw schermgrootte aangepast. Ondanks dat het er daardoor anders uit kan zien, blijft de functionaliteit hetzelfde.
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u op de inlogpagina uw wachtwoord herstellen. Omdat het om privégegevens gaat, heeft uitelkaar.nl onder andere een veilige inlog. Dit betekent dat u naast het inloggen met een e-mailadres, ook een code op uw mobiele telefoon ontvangt. Als u niet kunt inloggen, neem dan contact met ons op.