Hoorrecht van kinderen bij een scheiding

20 februari 2024

Kinderen vanaf 12 jaar hebben in Nederland in bepaalde juridische procedures het recht om gehoord te worden. Dat houdt in dat de rechter kinderen uitnodigt om te vertellen wat hun wensen zijn. Ook bij een scheiding hebben kinderen hoorrecht. 

Wat houdt het hoorrecht van een kind in en hoe werkt dit bij een scheiding? In dit artikel gaan we daarop in. 

 

Pagina inhoud

  Wat is hoorrecht en waarom is het hoorrecht van kinderen belangrijk?

  Kinderen hebben ook het recht om gehoord te worden

  In een juridische procedure heeft een kind net als een volwassene het recht om gehoord te worden. Dat is ook zo bij een scheiding. Door het kind te betrekken bij beslissingen die hem of haar aangaan, wordt ervoor gezorgd dat de wensen en behoeften worden meegewogen. De rechter stelt het welzijn van het kind hierin centraal. Belangrijk om te weten is dat de rechter rekening houdt met de wensen van het kind, maar dat het kind de uitkomst niet bepaalt. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen standaard een uitnodiging om hun wensen kenbaar te maken. Bij kinderen die jonger zijn, doet de rechter dit alleen als dit noodzakelijk is.

  Gevolgen negeren van het hoorrecht voor kinderen bij scheiding

  Als het kind niet gehoord wordt tijdens een ingrijpende verandering, zoals een scheiding, kan dit negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld op het zelfvertrouwen van het kind. Of het kind kan het idee krijgen geen grip of controle te hebben op de situatie. Het is daarom belangrijk om het hoorrecht van het kind serieus te nemen en kinderen te betrekken bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leven.

  Hoe werkt het hoorrecht in Nederland?

  Het hoorrecht van een kind heeft in Nederland de vorm van een kindgesprek. Het doel van het kindgesprek is om het kind de mogelijkheid te geven om behoeften en wensen aan te geven in situaties zoals echtscheiding, voogdijzaken of andere familiezaken. Hoe werkt een kindgesprek bij een echtscheiding?

  Het kindgesprek bij scheiding

  Een kindgesprek is een kort, informeel en vertrouwelijk gesprek tussen een rechter en een kind van (meestal) tussen de 12 en 18 jaar, waarbij het kind de gelegenheid krijgt om gedachten, gevoelens, zorgen en behoeften te uiten over de scheiding van de ouders. Het gesprek vindt plaats in een overlegkamertje of aan een tafel in de zittingszaal. De ouders van het kind zijn hier niet bij aanwezig.

  Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar worden alleen bij hoge uitzondering uitgenodigd. Als het alleen over alimentatie gaat, wordt er een minimumleeftijd van 16 jaar aangehouden.

  Wil je meer weten over wat je kunt verwachten bij het kindgesprek? Bekijk het filmpje op de informatiepagina van de rechtspraak.

  Ondersteuning van het kind

  Er zijn professionals die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van het kind en het duidelijk krijgen van wat de behoefte en wensen van het kind zijn.

   • Een bijzondere curator is een wettelijk benoemde vertegenwoordiger van het kind in juridische procedures, zoals echtscheiding of voogdijzaken. Dit kan bij een conflict tussen de ouders, of tussen het kind en de ouders. De bijzondere curator heeft als taak om de belangen van het kind te behartigen en te zorgen dat het perspectief van het kind mee wordt genomen bij de beslissingen. De bijzondere curator kan gesprekken voeren met het kind en rapporteren aan de rechter over de wensen en behoeften van het kind.
   • Een kindbehartiger kan ook een rol spelen. Dit is een getrainde professional die gespecialiseerd is in het ondersteunen van kinderen tijdens een scheiding of conflict. Een kindbehartiger biedt een luisterend oor voor het kind en voert gesprekken met het kind om zijn of haar perspectief te begrijpen. De kindbehartiger helpt ook bij het duidelijk maken van behoeften en wensen aan de ouders.

  Conclusie

  Kinderen onder de 18 jaar krijgen bij een scheiding een uitnodiging voor een gesprek met de rechter: het kindgesprek. Dit is een informeel gesprek waar de ouders niet bij zijn. Het kind mag aangeven wat de wensen en behoeften zijn en wat hij of zij van de situatie vindt. Dit draagt bij aan betere resultaten na de scheiding, omdat de kinderen actief worden betrokken bij het proces.

  Gerelateerde artikelen

  Vergoedingsrecht en beleggingsleer: de verdeling van een woning bij een echtscheiding

  27 juni 2023

  Bij een echtscheiding moeten jullie afspraken maken over de verdeling van jullie goederen, vermogen en eventuele schulden. Als er een gezamenlijk huis is, moeten jullie deze ook verdelen. De verdeling van het huis kan een...

  Lees verder

  Echtscheiding moet ook in de toekomst via de rechter

  02 november 2017

  Personen die willen scheiden, moeten dat ook in de toekomst aan de rechter voorleggen. Het nieuwe kabinet wil niet dat een ambtenaar van de burgerlijke stand een scheiding mag gaan afhandelen, zoals het vorige kabinet had...

  Lees verder