Kinderalimentatie berekenen

12 juli 2022

Als jullie scheiden en minderjarige kinderen hebben moeten jullie (laten) berekenen hoeveel kinderalimentatie jullie moeten betalen. Dit kunnen jullie zelf doen of uitbesteden. De kinderalimentatie kan veel effect hebben op je besteedbare inkomen. Tevens is het is goed om je bewust te zijn van de consequenties van de zorg- of omgangsregeling op de hoogte van de kinderalimentatie. In dit artikel lees je hoe kinderalimentatie wordt berekend en waar je deze kunt laten (proef)berekenen.

Pagina inhoud

  Wat is kinderalimentatie?

  Jij en je (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag wat je als ouders betaalt voor de verzorging en opvoeding van jullie kind(eren) tot hij of zij 18 jaar is. Je maakt het bedrag aan kinderalimentatie niet direct over aan je kinderen, maar regelt dat onderling met je (ex-)partner. 

  Hoogte van de kinderalimentatie

  Je spreekt samen met je (ex-)partner af hoe je de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leg je de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie de betaler en ontvanger wordt. Je kunt de hoogte van dat bedrag zelf of door een expert laten berekenen. De uitkomst van de berekening van de expert geeft aan wat jullie beiden zouden moeten bijdragen aan de zorgkosten van jullie kind(eren). 

  Je kunt natuurlijk samen een ander bedrag afspreken dan de berekening van de expert, maar je weet dan in ieder geval wat gangbaar is en wat door de rechtbank gehanteerd wordt. De rechter controleert namelijk of jullie overeengekomen bedrag mag, er zijn namelijk eisen aan de hoogte van kinderalimentatie. 

  Jaarlijkse indexering

  De hoogte van de kinderalimentatie stijgt elk jaar met een bepaald percentage. Het percentage is gebaseerd op de loonstijgingen. Dit wordt indexatie genoemd. De indexeringspercentages worden ieder jaar rond november vastgesteld. 

  Er wordt van jou en je (ex-)partner verwacht dat je per jaar zelf de berekening van de nieuwe hoogte aan alimentatie doet. Op de website van het LBIO kun je dit gemakkelijk berekenen middels een handige rekentool.

  Bekijk alles over kinderalimentatie

  Kinderalimentatie laten berekenen

  Door experts, zoals advocaten, mediators of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kun je de hoogte van de kinderalimentatie laten berekenen. De berekening wordt gemaakt aan de hand van de officiële Tremanormen, die door rechtbanken worden gebruikt om alimentaties uit te rekenen. Trema staat voor Tijdschrift voor de rechterlijke macht.

  Kinderalimentatie berekenen online bij Uitelkaar.nl

  Je kunt via Uitelkaar.nl je kinderalimentatie laten berekenen door het LBIO. Dit zit in de prijs van een ouderschapsplan inbegrepen. Uitelkaar.nl heeft een samenwerkingsverband met het LBIO. Wij regelen voor jullie een kinderalimentatieberekening op maat. 

  Uitelkaar.nl deelt hiervoor een aantal gegevens van jullie met het LBIO. Deze gegevens dienen jullie zelf aan te leveren. Het LBIO voert een kinderalimentatieberekening uit op basis van de regels die de rechter hanteert. Het kan zijn dat het LBIO contact met jullie opneemt voor wat extra vragen. Daarna ontvangen jullie de berekening van het LBIO en kunnen jullie de bedragen opnemen in de afspraken op Uitelkaar.nl. Het LBIO deelt de berekening ook met Uitelkaar.nl zodat de berekening in jullie dossier wordt geüpload en de casemanager hier indien nodig ook bij kan.

  Wist je dat je bij het maken van een ouderschapsplan een gratis kinderalimentatie berekening krijgt?

  Hoe wordt kinderalimentatie bij scheiding berekend?

  Het is voor de berekening van belang wat de woonsituatie is van jullie kind(eren), of er sprake is van een onderhoudsverplichting voor kinderen die geen deel uitmaken van jullie gezin, zoals kinderen uit een vorige relatie die bij je ex-partner wonen. Lees meer over de berekening van kinderalimentatie in een samengesteld gezin. Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van de berekening.

  Wat heeft jullie kind nodig (wat zijn de behoeften van het kind)?

  Het gaat hier om wat de daadwerkelijke uitgaven voor het kind zijn. Dit verschilt per gezin. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen (kinderen van boven de 18 jaar worden meegenomen in de berekening van kosten levensonderhoud) en wat het inkomen was van de ouders voordat ze uit elkaar gingen. Als hiernaar gekeken is, wordt het bedrag bepaald aan de hand van de alimentatienormen. De Rechtbank heeft een behoeftetabel waarop deze alimentatienormen gebaseerd zijn. Deze is te vinden op de website van de Rechtspraak

  Wat kan elke ouder bijdragen?

  De hierboven berekende behoefte van jullie kind(eren) is het minimale bedrag wat je als ouders aan kinderalimentatie gaat betalen: dit is een absoluut bedrag. Beide ouders zullen moeten voorzien in dit bedrag, tenzij de ouders niet in de volledige behoefte van de kinderen kunnen voorzien. Dan kan de behoefte naar beneden worden bijgesteld.

  Wat de exacte hoogte is waar de ouders in kunnen voorzien, wordt vervolgens bepaald op basis van wat draagkracht wordt genoemd. De draagkracht is per ouder verschillend. Het kan namelijk zijn dat de ene ouder veel meer verdient dan de andere ouder. 

  De draagkracht wordt berekend door het inkomen te verrekenen met de lasten. De draagkracht is dus de ruimte die een ouder heeft om bij te dragen in de behoefte van het kind of de kinderen.

  Kindgebonden budget

  Wanneer ouders uit elkaar gaan dan heeft dit invloed op het inkomen van beide ouders. Bij de berekening van het kindgebonden budget wordt gekeken naar de financiële situatie die is ontstaan door en na het uit elkaar gaan van jou en je (ex-)partner. Je kunt misschien kindgebonden budget krijgen als bijdrage in de kosten voor jullie kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt en hun leeftijd. Is je vermogen te hoog? Dan krijg je geen kindgebonden budget. Het kindgebonden budget kan berekend worden door de Belastingdienst. Om een idee te krijgen of je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget kun je een proefberekening maken. Het kindgebonden budget vraag je bij de Belastingdienst aan.

  Het kindgebonden budget wordt vervolgens bij het inkomen opgeteld van de ouder waar jullie kind staat ingeschreven. Dit bedrag wordt hierdoor dus meegenomen in de berekening van kinderalimentatie.

  Zorgkorting

  Zorgkorting is de korting die je als ouder krijgt wanneer je omgaat met zijn of haar kind, maar je kind niet bij je staat ingeschreven. Deze zorgkorting is afhankelijk van hoeveel tijd je kind verblijft bij de ouder waar jullie kind niet staat ingeschreven. Dit werkt als volgt: degene waar jullie kind woont voldoet in principe in de vaste lasten van jullie kind met een kinderalimentatiebijdrage van de andere ouder. Echter de ouder waar jullie kind niet staat ingeschreven, heeft ook kosten als jullie zoon of dochter bij hem/haar is. Dit wordt van het bedrag afgehaald wat jij of je (ex-)partner maandelijks kan bijdragen in de kosten van de kinderen; omdat jij of je (ex-)partner  daar zelf al in voldoet. Daarom wordt dit gebaseerd op hoeveel dagen de kinderen bij hem/haar zijn. Als dit 1 dag is in de week, heeft deze ouder minder kosten dan wanneer het 5 dagen zijn. Het bedrag dat hij of zij maandelijks moet betalen min de zorgkorting is het uiteindelijke kinderalimentatiebedrag.

  Zorgkorting is geen korting die je aanvraagt bij de Belastingdienst, maar een korting die toegepast wordt bij de berekening van kinderalimentatie op basis van de wettelijke normen. De zorgkorting wordt berekend op grond van een bepaald percentage over de behoefte van het kind: dit kan verschillen van 15% tot 35% afhankelijk van het aantal dagen dat jullie kind of de kinderen bij de ouder verblijft waar hij of zij niet staat ingeschreven. Bij co-ouderschap is de zorgkorting 35%. 

  Zelf de kinderalimentatie bepalen

  Je kunt ook zelf een bedrag aan kinderalimentatie bepalen. Het is wel belangrijk dat dit een redelijk bedrag is. De rechter zal de kinderalimentatie anders niet goedkeuren. Het beste is om dan toch een kinderalimentatieberekening door een expert te laten doen. Je kunt de uitkomst van die berekening dan als indicatie gebruiken en aan de hand van dat bedrag de uiteindelijk kinderalimentatie bepalen. Dan weet je zeker dat je ten minste in de goede orde van grootte zit. Het bedrag dat jullie overeenkomen leggen jullie vast in het ouderschapsplan.

  Dit artikel bevat stukken uit het door Uitelkaar.nl uitgegeven boek Uit elkaar dan met elkaar van Erwin Wijman en Birgit Vandermeulen.

  Over Uitelkaar.nl 

  Uitelkaar.nl is onderdeel van Justice42, een sociale onderneming. Onze maatschappelijke missie staat voorop: het scheidingsproces toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken via een gepersonaliseerde, online aanpak. Hiermee stellen we gebruikers in staat geschillen zoveel mogelijk samen op te lossen. Met ondersteuning waar nodig. 

  Wij werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties, waaronder Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Nibud, SI2 Fund en HiiL. Uitelkaar.nl voldoet als enige online scheidingsplatform aan de kwaliteitscriteria van de Raad voor Rechtsbijstand

  Bekijk alles over kinderalimentatie Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Kinderalimentatie berekening samengesteld gezin

  12 juli 2022

  Na scheiding kan een of kunnen beide ouders samen gaan wonen met hun nieuwe partner. Deze partner heeft wellicht ook al kinderen. De nieuwe gezinssituatie zorgt voor een samengesteld gezin. Dit heeft effect op de te...

  Lees verder

  Is kinderalimentatie verplicht?

  29 mei 2020

  Om te weten of je recht hebt op kinderalimentatie of kinderalimentatie moet betalen, is het nodig om te weten of kinderalimentatie verplicht is in jouw situatie. Vervolgens zul je moeten bepalen welke regels er in jullie...

  Lees verder