Kosten scheiding kind: hoe verdeel je die?

03 februari 2020

Als jullie gaan scheiden moeten jullie ook afspraken maken over de kinderen: hoe verdelen jullie de zorg, de omgang, maar ook de kosten? Om hier antwoord op te geven kijken we eerst hoe de financiële onderhoudsplicht eruit ziet voor ouders met minderjarigen of jongmeerderjarige kinderen.

Pagina inhoud

  Financiële onderhoudsplicht van ouders

  Je hebt een onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot je kind 21 jaar wordt. Bij een scheiding betekent dit eigenlijk een verplichting van het betalen van een soort kinderalimentatie. Het verschil is alleen dat deze kostenvergoeding vanaf de 18e verjaardag van je kind direct aan hem of haar betaald wordt. Als jullie kind ouder dan 21 jaar is, zijn jullie in principe niet meer verplicht om je kind financieel bij te staan, afgezien van bijzondere situaties.

  Er zijn twee uitzonderingen op het eindigen van de onderhoudsverplichting

  • Ouders moeten hun meerderjarige kinderen ook na hun 21e levensjaar financieel in staat stellen om hun studie af te maken. Je bent hiertoe alleen verplicht als je financiële situatie dat toelaat. Je kunt er ook aan denken om met je kind onderlinge afspraken te maken over wanneer het kind een bijdrage van jullie als ouders heeft verdiend. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat je alleen een bijdrage levert als je kind redelijke cijfers haalt.
  • Ouders zijn verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van het kind ouder dan 21 jaar als hij of zij bijvoorbeeld een ernstige handicap heeft.

  Scheiden met kinderen onder de 21 jaar

  Met kinderen onder de 21 jaar dien je met je (ex-)partner afspraken vast te leggen over het onderhouden van je kinderen. Echter wanneer je kind 21 jaar is geworden, vervalt in principe de onderhoudsverplichting van de ouders.

  Scheiden met kinderen tussen de 18 en 21 jaar

  Wanneer jullie kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn zij officieel meerderjarig. Voor de wet is jullie kind dan zelfstandig. Dit betekent dat hij of zij mag stemmen en bijvoorbeeld zorgtoeslag kan krijgen.

  Ook verandert er voor ouders het een en ander: Jullie krijgen vanaf dat moment minder toeslagen van de overheid om jullie kind te onderhouden.

  • De kinderbijslag stopt in het kwartaal waarin jullie kind 18 jaar wordt.
  • Het kindgebonden budget, waar je recht op hebt bij een laag inkomen, stopt ook als je kind 18 wordt.

  Echter worden kinderen tot 21 jaar meestal gezien als jongmeerderjarigen. Jullie hebben dan nog wel een onderhoudsplicht totdat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. Jullie dienen indien nodig bij te dragen aan de kosten voor levensonderhoud en studie. De kosten van levensonderhoud van kinderen vanaf 18 jaar is eigenlijk de doorbetaling van de kinderalimentatie die een van jullie betaalde toen jullie kind jonger was dan 18 jaar. Deze worden alleen nu rechtstreeks aan jullie kind betaald, in plaats van naar de andere ouder.

  Wanneer jullie kind een bijbaantje of andere inkomsten heeft speelt dit mee in de berekening hoeveel geld je kind daarnaast nog nodig heeft om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. Ouders hebben altijd de verplichting jongmeerderjarigen financieel te steunen, onafhankelijk van het feit of zij thuis- of uitwonend zijn, studerend of niet.

  Scheiden met kinderen ouder dan 21 jaar

  Wanneer jullie kind 21 jaar wordt vervalt de onderhoudsplicht met uitzondering van bovenstaande uitzonderingen. In dat geval moeten jullie afspraken maken over wat jullie als ouders bijdragen op basis van wat jullie kind nodig heeft en wat jullie kunnen betalen.

  Lees meer over het ouderschapsplan

  Verdeling kosten kind bij scheiding

  Doorgaans is de verdeling van de kosten voor het onderhoud van kinderen na scheiding een reden voor discussie en onenigheid. Gelukkig is dit niet nodig, wanneer jullie een kinderalimentatieberekening laten maken van de behoefte van het kind en de draagkracht van ouders. Hierin wordt in kaart gebracht wat de ouders aan financiën hebben, wat er nodig is voor het kind en hoe de kosten voor het kind dus evenredig verdeeld kunnen worden.

  Bij de berekening van het besteedbaar inkomen van de ouders wordt rekening gehouden met redelijke lasten van ouders. 30% van het inkomen wordt gereserveerd voor kosten als woonlasten en gas, water en licht. De overige 70% wordt beschikbaar gesteld voor kinderalimentatie. Dit moet verrekend worden met de kosten die je als ouder al hebt wanneer je kind bij jou is. Dit is uiteraard afhankelijk van jullie zorgverdeling of omgangsregeling. De verdeling van de kosten van een kind bij scheiding hangen dus af van deze berekening. Van belang is dat jullie de hieruit volgende afspraken vastleggen in een ouderschapsplan.

  Let op: de verdeling van de kosten van jullie kind(eren) bij scheiding is iets anders dan een spaarrekening voor jullie kind(eren). Lees hier meer over een eventuele spaarrekening voor jullie kind(eren) na scheiding.

  Al met al is de kinderalimentatieberekening een ingewikkelde klus, die je het beste uitbesteedt aan een professional of een gespecialiseerde instantie.

  Ouderschapsplan voorbeeld Lees meer

  Welkom op onze vernieuwde website!

  Het ziet er nét iets anders uit dan dat je gewend bent, dus we helpen je graag verder.

  Heb je vragen, opmerkingen, of werkt er een pagina niet goed? Laat het ons dan weten.

  Anouk Wijsman
  Manager contactcentrum