Kinder­alimentatieOp deze pagina informeren we jullie over wat er in de afspraak kinderalimentatie moet komen te staan. Ook geven we je achtergrondinformatie waarom dit belangrijk is.

Kinderalimentatie
 

 

Wat moet er in de afspraak?

Onderwerpen die altijd in de afspraak opgenomen moeten worden

 • Totale kosten van de kinderen
 • Het inkomen van de ouders
 • Het bedrag aan alimentatie
 • Manier van betalen: wordt er gebruikgemaakt van een kinderrekening of wordt de alimentatie overgemaakt?
 • Ingangsdatum van de afspraak
 • Op welke dag de alimentatie wordt overgemaakt
 • Afspraken over wie de kinderbijslag en het kindgebonden budget ontvangt
 • Wat er wordt afgesproken over de indexering
 • Worden de uitzonderlijke kosten (denk aan kosten van een bril, een beugel, studiekosten, rijbewijs) ook van de alimentatie betaald of maken jullie hier andere afspraken over?

Aanvullende onderwerpen die in de afspraak opgenomen moeten worden

 • Bij gebruik van een kinderrekening
  • Bedrag aan verblijfskosten
  • Bedrag aan verblijfsoverstijgende kosten
  • Het bedrag dat ieder op de kinderrekening stort
  • Welke kosten er van de kinderrekening betaald worden
  • Welk bedrag er zonder overleg van de gezamenlijke rekening gehaald mag worden
 • Bij afwijken van de officiële berekening
  • De reden waarom jullie afwijken van de officiële berekening
  • Toelichting hoe jullie de berekening hebben gemaakt
 • Bij geen officiële berekening

 

 
 

 

Waarom moet dit in de afspraak worden opgenomen?

Bij het opstellen van het ouderschapsplan mag je als ouders veel zelf bepalen. Dit geldt bij de afspraak over de kinderalimentatie alleen niet. In de wet staat namelijk dat je als ouders verplicht bent om draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van je kind. Deze regels zijn er om de belangen van het kind te beschermen en ervoor te zorgen dat het kind na de scheiding dezelfde levensstandaard kan hebben bij beide ouders. De rechter zal aan de hand van de afspraken in het ouderschapsplan oordelen of de afspraak in het belang is van het kind. Dit is de reden dat er duidelijke afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan.

 

 

 

 

Andere tips om rekening mee te houden