Kinderalimentatie: hoe lang moet ik betalen?

24 januari 2023

Tot wanneer ben je verplicht kinderalimentatie te betalen? Is dat tot 18 jaar of tot 21 jaar? En wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? Wat als je een werkend kind hebt, moet je dan nog steeds kinderalimentatie betalen?

Pagina inhoud

  Kinderalimentatie regels

  Je hebt een onderhoudsplicht tot je kind 21 jaar wordt. Bij een scheiding moet je dus afspraken maken over hoe jullie de kosten gaan verdelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen tot 18 jaar en meerderjarige kinderen van 18 tot 21 jaar.

  Bereken kinderalimentatie

  Kinderalimentatie kinderen onder de 18 jaar

  Als je een kind onder de 18 jaar hebt, ben je verplicht om bij een scheiding goede afspraken te maken over hoe jullie de kosten van jullie kind verdelen. Jullie kunnen hier samen tot een bedrag komen of een officiële kinderalimentatie berekening laten maken. Als jullie het samen zelf berekenen, is het verstandig om een lijst op te stellen met alle kosten die jullie maken voor het kind en dan bekijken wie wat kan bijdragen. Voor de rechter is het belangrijk dat na te gaan is hoe jullie tot het bedrag zijn gekomen, zodat het niet nadelig uitpakt voor de kinderen. Bij de kinderalimentatie voor kinderen onder de 18 geldt dat de kinderalimentatie wordt overgemaakt naar de andere ouder. Je kunt ook kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening, waarop het geld wordt overgemaakt.

  Uitelkaar.nl biedt de mogelijkheid om een berekening van de kinderalimentatie te laten maken. Hiervoor werken wij samen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Bij het opstellen van een ouderschapsplan of scheidingsplan met ouderschapsplan zit deze berekening inbegrepen bij de prijs.

  Kinderalimentatie kinderen tussen de 18 en 21 jaar

  Wanneer jullie kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn zij officieel meerderjarig. Voor de wet is jullie kind dan zelfstandig. Dit betekent dat hij of zij mag stemmen en bijvoorbeeld zorgtoeslag kan krijgen. Toch ben je als ouders nog verplicht om je kind financieel te ondersteunen in de kosten van levensonderhoud en studie. Deze verplichting stopt op het moment dat je kind 21 jaar wordt. Wel is het zo dat je vanaf de 18e verjaardag de kinderalimentatie overmaakt naar het kind zelf in plaats van naar de ex-partner. In overleg met je kind mag je afspreken dat het naar de ex-partner blijft gaan.

  Als je kind 18 jaar is geworden en minstens het minimumjeugdloon verdient, wordt het als financieel zelfstandig gezien en hoeft er geen kinderalimentatie meer betaald te worden.

  Hou er rekening mee dat voor jou als ouder er ook het een en ander verandert als je kind 18 jaar wordt. Jullie krijgen vanaf dat moment minder toeslagen van de overheid om jullie kind te onderhouden. Hou hier rekening mee.

  • De kinderbijslag stopt in het kwartaal waarin jullie kind 18 jaar wordt
  • Het kindgebonden budget, waar je recht op hebt bij een laag inkomen, stopt ook als je kind 18 wordt

  Wist je dat je bij het maken van een ouderschapsplan een gratis kinderalimentatie berekening krijgt?

  Kinderalimentatie kinderen boven de 21

  In sommige gevallen kan het zo zijn dat je als ouders toch nog een onderhoudsplicht hebt als je kind 21 jaar of ouder is. Dit is het geval als je kind niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, doordat hij of zij bijvoorbeeld een ernstige handicap heeft.

  Verder is het zo dat je als ouders altijd af kunt spreken dat je je kind na de leeftijd van 21 jaar nog bijstaat in de kosten van de studie. Je kunt er ook aan denken om met je kind onderlinge afspraken te maken over wanneer het kind een bijdrage van jullie als ouders heeft verdiend. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat je alleen een bijdrage levert als je kind redelijke cijfers haalt.

  Kinderalimentatie en schuldsanering

  Kom je onverhoopt in de schuldsanering terecht na de scheiding? Dan kan je een nihilstelling aanvragen bij de rechtbank. Deze wordt dan vaak toegekend. Dit betekent dat je geen kinderalimentatie kan betalen en dus ook niet hoeft te betalen. Er zijn hier natuurlijk wel uitzonderingen in. Als je trouwt in gemeenschap van goederen met een nieuwe partner en je nieuwe partner heeft schulden en jullie moeten vervolgens samen de schuldsanering in, dan kan de rechter vinden dat je beter op huwelijkse voorwaarden had kunnen trouwen en dus alsnog verplicht bent om de kinderalimentatie te betalen.

  Kinderalimentatie berekenen Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Kinderalimentatie berekenen

  22 februari 2023

  Als jullie scheiden en minderjarige kinderen hebben, moeten jullie berekenen hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Dit kunnen jullie zelf doen of laten berekenen. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat de...

  Lees verder

  Kinderalimentatie berekening samengesteld gezin

  12 juli 2022

  Na scheiding kan een of kunnen beide ouders samen gaan wonen met hun nieuwe partner. Deze partner heeft wellicht ook al kinderen. De nieuwe gezinssituatie zorgt voor een samengesteld gezin. Dit heeft effect op de te...

  Lees verder

  Is kinderalimentatie verplicht?

  29 mei 2020

  Om te weten of je recht hebt op kinderalimentatie of kinderalimentatie moet betalen, is het nodig om te weten of kinderalimentatie verplicht is in jouw situatie. Vervolgens zul je moeten bepalen welke regels er in jullie...

  Lees verder