Het openen van een kinderrekening: de voor- en nadelen

12 december 2023

Als je overweegt met je ex-partner een kinderrekening te openen voor het verdelen van de kosten van jullie kind moet je op de hoogte zijn van de voor- en nadelen. Het is namelijk aan jou en je (ex-)partner om te bepalen of de voordelen opwegen tegen de nadelen bij een kinderrekening. Als je de beste keuze voor jullie situatie wilt maken lees dan welke voor- en nadelen van het openen van een kinderrekening er zijn.

Pagina inhoud

  Kinderalimentatie versus kinderrekening

  De keuze voor een kinderrekening in plaats van kinderalimentatie ligt bij jullie. Wellicht lijkt het openen van een kinderrekening erg praktisch, maar is dat ook zo? Hieronder staan een aantal belangrijke voor- en nadelen van de kinderrekening versus de kinderalimentatie regeling op een rij. Deze voor- en nadelen helpen je bij het maken van de juiste keuze die bij jullie situatie past.

  De 6 voordelen van een kinderrekening na scheiding

  1. Transparantie tussen ouders

   Als ouders hebben jullie beiden evenveel zicht op en toegang tot de rekening. Dit zorgt voor transparantie tussen jullie en over de stand van zaken. Achteraf ontstaat er minder snel ruzie, want jullie betalen niets achter elkaars rug om.

   2. Meer overzicht

   Ook hebben jullie overzicht over wat er op dat moment wel of niet betaald is. Bij kinderalimentatie is dit moeilijker te overzien, omdat dan slechts één ouder de regie heeft over de uitgaven.

   3. Betere documentatie

   Als er misverstanden komen over de afspraken en de saldi die op de kinderrekening hadden moeten staan, kunnen jullie allebei aantonen wat je gestort hebt. Via een kinderrekening kun je makkelijker je bankafschriften tonen en bijvoorbeeld aanleveren, zodat jullie vervolgens samen de kwestie kunnen bespreken. Als jullie er samen niet helemaal uitkomen, kunnen jullie een mediator inschakelen. Dankzij de betere documentatie kun je de documenten ook makkelijker aanleveren bij de mediator. De mediator kan jullie op die manier gerichter helpen.

   4. Gelijkwaardige betrokkenheid

   Beide ouders hebben de kans op gelijke betrokkenheid bij het kind, omdat ieder van jullie de optie en vrijheid heeft om met jullie kind(eren) leuke dingen te doen en eventueel iets nieuws te kopen. Jullie hebben hierin wel een beperkte vrijheid. Duidelijke afspraken in het ouderschapsplan zijn essentieel, ook als jullie gelijkwaardige betrokkenheid willen.

   5. Geen bonnetjes

   Bij kinderalimentatie komt het voor dat de kinderalimentatie betaler ook wel eens wat koopt voor de kinderen. De kinderalimentatie betaler zal het bedrag van de aankoop met een bonnetje moeten tonen bij de kinderalimentatie ontvanger, als hij of zij het aankoopbedrag wil declareren bij de kinderalimentatie ontvanger. Immers maakt de kinderalimentatie betaler maandelijks een geldbedrag over aan de kinderalimentatie ontvanger om dergelijke aankopen te kunnen doen. Soms komt het voor dat de kinderalimentatie betaler de aankoop doet en diegene kan dat bedrag dan terug willen, omdat er van te voren is afgesproken welke aankopen van de kinderalimentatie worden betaald.

   Bij een kinderrekening hebben beide ouders toegang tot het geld en hoeven zij geen kosten bij de ander te declareren.

   6. Meer bewegingsvrijheid bij onvoorziene omstandigheden

   Soms staan de afspraken over onvoorziene omstandigheden nog niet helemaal vast bij een kinderrekening. Onvoorziene omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn een verhoging in contributie of een kapotte fiets waar jullie geen rekening mee hebben gehouden in de afspraken van jullie ouderschapsplan. Bij een kinderrekening kun je makkelijker samen de kwestie oplossen, mits jullie goed overleggen. Er is meer bewegingsvrijheid.

   Bij de keuze voor een kinderrekening mag je ervan uitgaan dat jullie onderling goede afspraken kunnen maken en dat jullie ook bij onvoorziene omstandigheden tot een goede oplossing kunnen komen. Bij kinderalimentatie hoort de kinderalimentatie ontvanger in zekere mate rekening te houden met onvoorziene kosten. Ouders kunnen wel overleggen, maar uiteindelijk komt het op het bordje van de kinderalimentatie ontvanger.

  Bekijk alles over de kinderrekening

  De 6 nadelen van een kinderrekening na scheiding

  1. Het werkt niet zonder goede communicatie

   Een kinderrekening werkt alleen als jullie goed communiceren. En zelfs als er wel sprake is van goede communicatie, kunnen jullie in conflict raken als er verwarring is en de afspraken niet helder zijn.

   2. Overload aan controle

   Je kunt de kinderrekening gebruiken om je (ex-)partner te controleren en je (ex-)partner kan dat andersom ook. Er kunnen discussies ontstaan over hoeveel of waaraan jullie geld uitgegeven.

   3. Geen afdwingbaarheid

   Als jullie een kinderalimentatie regeling hebben, dan kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) inschakelen om de alimentatie te innen bij je (ex-)partner.

   Als jullie een kinderrekening hebben, dan kun je het LBIO niet inschakelen. Het LBIO kan alleen kinderalimentatie bedragen van de kinderalimentatie regeling innen. Bij een kinderrekening moet je naar een rechter of gerechtsdeurwaarder om het bedrag te innen.

   Komt het geschil toch voor de rechter? Dan kan de rechter alleen een uitspraak doen en jullie ergens toe verplichten als hij of zij vindt dat de afspraken in het ouderschapsplan over jullie kinderrekening helder en duidelijk zijn. Het komt genoeg voor dat de rechter stelt dat de afspraken niet voldoende helder en duidelijk zijn beschreven. In die gevallen kun je de afspraken niet afdwingen.;

   De rechter doet alleen uitspraak in het voordeel van jullie kind. Zijn de afspraken bijvoorbeeld niet duidelijk en jullie kind wordt hierdoor benadeeld, dan kan de rechter bepalen wat de afspraak wordt tussen jou en je (ex-)partner. Daar moeten jullie je aan houden, ook al is dit financieel voor beiden van jullie een tegenvaller. Meestal kiest de rechter voor een kinderalimentatie regeling en niet voor een kinderrekening.

   4. Discussie bij niet op één lijn zitten

   Het kan voorkomen dat de prioriteiten van jou en je (ex-)partner niet (meer) op één lijn zitten. Je (ex-)partner heeft jullie kind bijvoorbeeld ingeschreven bij een dure vereniging, terwijl jij de goedkopere vereniging net zo leuk vindt. Deze onenigheid leidt tot discussie, want hoe bepaal je wat te duur is en waar de grens ligt? Mag al het geld van de kinderrekening naar het duurste van het duurste gaan en hoeveel blijft er over voor andere dingen?

   5. Problemen bij onvoorziene omstandigheden

   De onvoorziene omstandigheden (dat jullie er bijvoorbeeld geen rekening mee hielden dat jullie kind een beugel moet) staan zowel bij de voordelen als nadelen. Het ligt namelijk helemaal aan de communicatie tussen jullie of het een voor- of nadeel is.

   Het is een voordeel als jullie goed communiceren en samen afspraken maken ten behoeve van jullie kind. De onvoorziene omstandigheden zijn een nadeel als er ook maar enige slechte vorm van communicatie is. Jullie kunnen dan in conflict raken, omdat niet duidelijk is wie de onvoorziene kosten gaat betalen.

   6. Terugdraaien lastig

   Als de kinderrekening in de praktijk niet blijkt te werken zoals je dacht, dan is het erg lastig om de kinderrekening terug te draaien of te veranderen naar een kinderalimentatie regeling. Er is op voorhand niet te zeggen wanneer het wel en niet kan als jullie geschil van mening voor de rechter komt. De rechter beoordeelt per geval of de kinderrekening stop wordt gezet.

   Jullie kunnen later onderling wel andere afspraken maken en de kinderrekening omzetten of veranderen. De onderlinge afspraken kun je alleen niet afdwingen, omdat die afspraken niet door de rechter zijn goedgekeurd (bekrachtigd).

   Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Een weloverwogen keuze maken

  De keuze om al dan niet een kinderrekening te openen na jullie scheiding ligt volledig bij jou en je (ex-)partner. Het is belangrijk om de keuze vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

  Vanuit juridisch oogpunt is het beter om te kiezen voor kinderalimentatie. De rechten en plichten omtrent kinderalimentatie zijn namelijk vastgelegd in de wet. Bij een kinderrekening is het maar de vraag wat de uitkomst zal zijn als je bij de rechter komt.

  Maar, als de afspraken altijd al goed liepen lijkt een kinderrekening toch wel handig en bevorderend voor de band tussen jullie en je kind(eren). Dus wat kies je? Maak in ieder geval zorgvuldig en met een objectieve blik op de situatie de keuze die het beste bij jullie past.

  Uitelkaar.nl vindt het belangrijk dat je kiest voor de optie die het beste bij jou, je wensen en jullie situatie past. Vraag de hulp van je casemanager als je twijfelt bij het maken van de keuze.

  Bekijk alles over de kinderrekening Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  De kinderrekening bij co-ouderschap: zo bereken je welke bedragen jullie storten

  15 december 2023

  De kinderrekening: een populaire manier voor co-ouders om samen de kosten van het kind te delen en te betalen. Maar hoe bereken je hoeveel geld er op de kinderrekening komt? En welke kosten mag je van de kinderrekening...

  Lees verder

  Wat is een kinderrekening?

  12 juli 2022

  Een kinderrekening openen bij scheiding is wat veel ouders tegenwoordig overwegen. Deze overweging is belangrijk, want er is een aantal punten die bij een kinderrekening komen kijken, die jullie moeten weten voordat jullie...

  Lees verder

  De te maken afspraken bij een gezamenlijke kinderrekening

  26 maart 2020

  Als je samen met je (ex-)partner een kinderrekening wilt openen bij de scheiding, dan kan dat. Het is wel belangrijk dat jullie goede afspraken maken. Doen jullie dat niet? Dan zullen jullie vroeg of laat in conflict raken...

  Lees verder