Ouderschapsplan aanpassen: mag dat?

25 juli 2023

De afspraken in het ouderschapsplan maak je tijdens de scheiding. Het kan gebeuren dat je de afspraken later wilt wijzigen, bijvoorbeeld als de afspraken in de praktijk niet goed blijken te werken. In dit artikel lees je of je in die gevallen je ouderschapsplan kunt herzien. Je leest ook of je zonder de hulp van een juridisch expert, dus zelfstandig, jullie afspraken kunt wijzigen. Tot slot lees je wat de gevolgen zijn van het wijzigen.

Pagina inhoud

  Mogelijke redenen voor wijzigen ouderschapsplan

  • Jullie kind geeft aan dat hij of zij de afspraken niet prettig vindt.
  • Je kunt de afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomen, omdat je werk(schema) is aangepast. Door het nieuwe schema kun je bijvoorbeeld je kind(eren) op woensdagmiddag niet meer van school halen. 
  • Je (ex-)partner heeft een nieuwe baan gekregen met minder inkomen, dus er moet een nieuwe kinderalimentatieberekening gemaakt worden. Door de wijziging in de hoogte van de kinderalimentatie moeten jullie ook nieuwe afspraken maken over het regelen van de kosten van jullie kind(eren).
  • In jullie ouderschapsplan staat dat jullie een co-ouderschapsregeling hebben, maar vanwege een verhuizing kun je geen co-ouder meer zijn. De afstand tussen je nieuwe woonplaats en die van je (ex-)partner is te groot. Hierdoor wordt jullie kind teveel belast met lang reizen.

  Dit is een kleine opsomming van redenen waarom je het ouderschapsplan wil wijzigen, maar er kunnen ook andere redenen zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de afspraken gewoon niet goed blijken te werken voor jullie en de kinderen. 

  Zonder juridische hulp het ouderschapsplan wijzigen

  Tijdens de scheiding maken jullie afspraken in het ouderschapsplan. Dat ouderschapsplan dienen jullie in bij de rechter. In veel gevallen is dit een verplicht onderdeel als jullie willen scheiden. 

  Je bent niet verplicht om de afspraken uit het ouderschapsplan na de scheiding aan te passen of nieuw te maken, maar je mag het wel. Het is wel de vraag of je de afspraken uit het ouderschapsplan zomaar mag aanpassen en welke gevolgen dat heeft. 

  Lees meer over het ouderschapsplan

  Vrijheid in het aanpassen van afspraken ouderschapsplan

  Jullie ouderschapsplan werkt niet (meer), dus jullie willen nieuwe afspraken maken met elkaar. Als jullie goed contact hebben en jullie het erover eens zijn dat de afspraken moeten wijzigen, dan mogen jullie dat zelfstandig samen doen. Het is wel belangrijk dat het belang van jullie kind voorop staat tijdens het maken van de nieuwe afspraken. 

  Beperkingen in het aanpassen van jullie afspraken

  Jullie mogen zelfstandig de afspraken wijzigen, maar het ouderschapsplan mag niet in strijd zijn met de wetten en regels van Nederland. 

  Als jullie twijfelen of zeker willen weten dat jullie afspraken mogen, dan kunnen jullie een juridisch expert om hulp vragen. Doen jullie dat niet? Dan lopen jullie het risico dat jullie afspraken onwettig zijn. Dit betekent dat de afspraken, als het erop aan komt, niet (meer) geldig zijn. 

  Jullie zijn dan genoodzaakt tot het maken van nieuwe afspraken die juridisch correct zijn, want eerder kunnen jullie er geen rechten aan ontlenen. Lees je daarom goed in, of vraag een expert jullie afspraken te controleren.

  Ouderschapsplan aanpassen met hulp van Uitelkaar.nl

  Via Uitelkaar.nl kun je aan de afspraken van het ouderschapsplan werken tijdens de scheiding. Jullie persoonlijke casemanager begeleidt jullie in het scheidingsproces en controleert de afspraken op geldigheid. Op die manier weten jullie zeker dat jullie afspraken goed zijn. 

  Na de scheiding kun je opnieuw via Uitelkaar.nl aan de afspraken werken. Je krijgt dan hetzelfde digitale dossier om in te werken als tijdens de scheiding. Jullie krijgen wederom begeleiding van jullie casemanager, die tevens de afspraken controleert. Jullie kunnen als extra ondersteuning hierbij een mediator inschakelen.

  Wist je dat je bij het maken van een ouderschapsplan een gratis kinderalimentatie berekening krijgt?

  Het ouderschapsplan herzien met een andere expert

  Jullie kunnen ervoor kiezen om het ouderschapsplan samen met een advocaat of mediator te herzien. Ook dan zijn jullie ervan verzekerd dat jullie ouderschapsplan op de juiste manier is aangepast. Het laten controleren van de afspraken kan voor meer zekerheid zorgen. Als jullie afspraken goed zijn en jullie krijgen later onenigheid, dan kunnen jullie op de gemaakte afspraken terugvallen. 

  Ouderschapsplan bekrachtigen

  Het is mogelijk de nieuwe afspraken te laten bekrachtigen. Het bekrachtigen van de afspraken betekent dat de rechter jullie afspraken als het ware goedkeurt, zodat jullie direct rechten kunnen ontlenen aan de afspraken. Dit helpt je op het moment dat je (ex-)partner de afspraken niet meer nakomt. Je kunt dan gelijk stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat je (ex-)partner de afspraken weer nakomt.

  Je bent niet verplicht  de nieuwe afspraken te laten bekrachtigen. Het (opnieuw) laten bekrachtigen kan wel een stukje zekerheid geven, vooral op financieel gebied. In geval van het uitblijven van de alimentatiebetaling, kunnen de nieuwe afspraken over kinderalimentatie pas bij de betalende ouder geïnd worden door een instantie, als die afspraken zijn bekrachtigd door de rechter. 

  Als jullie besluiten de afspraken te laten bekrachtigen, dan kunnen jullie dit via een advocaat doen. De advocaat doet de laatste controle van jullie afspraken en dient dan een verzoek bij de rechtbank in om jullie ouderschapsplan opnieuw te laten bekrachtigen.

  Welke afspraken je niet hoeft te bekrachtigen

  Sommige afspraken lenen zich niet om altijd te bekrachtigen. Als jullie oude afspraak bijvoorbeeld was dat jullie op woensdag een wisseldag hebben en jullie wijzigen dit naar donderdag, dan hoeven jullie dat niet te bekrachtigen. Het kan ook zijn dat jullie nog een goede verstandhouding hebben en jullie elkaar vertrouwen dat jullie het beste met jullie kind voor hebben. In dat geval is het niet altijd nodig. Dit dienen jullie zelf in te schatten.

  De gevolgen van het niet nakomen van gewijzigde afspraken 

  Zet altijd beiden jullie handtekening onder het herziene ouderschapsplan. Zodra jullie dit hebben gedaan zijn jullie een overeenkomst aangegaan en zijn de afspraken bindend. Jullie zijn dan allebei verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. 

  Jullie kunnen de nieuwe afspraken ook mondeling maken. Alleen als je (ex-)partner de nieuwe afspraken niet nakomt, kun je moeilijk bewijzen dat de afspraken gemaakt zijn. Dit is ook het geval als het veranderen van de afspraken heel natuurlijk gaat en jullie er niet perse over hebben gesproken. Soms gebeurt dit gewoon met de tijd.

  Als je (ex-)partner de nieuwe afspraken niet nakomt - terwijl jullie wel allebei je handtekening hebben gezet - kun je naar de rechter stappen. De rechter kijkt eerst of jullie afspraken helder en duidelijk zijn. Zijn de afspraken op verschillende manieren te interpreteren? Dan ontstaat er een welles/nietesspel, wat de rechter moet voorkomen. De rechter zal in dat geval kiezen in het belang van jullie kind. 

  Heldere en duidelijke afspraken in aangepaste ouderschapsplan

  Het advies luidt: maak altijd duidelijke en heldere afspraken. Op die manier kan er later geen discussie ontstaan over de betekenis of invulling van jullie afspraken. Het beste is dat jullie ook opnemen wat er gebeurt als één van jullie de afspraken niet nakomt. Dan heb je (nog) meer zekerheid dat jullie allebei de afspraken nakomen. Onthoud dat de afspraken die jullie maken bij het niet nakomen ook niet in strijd mogen zijn met wetten en regels. 

  Voorbeeld niet nakomen van een gewijzigde afspraak, die niet geldig blijkt te zijn 

  Mason en Lauren zijn nu twee jaar gescheiden. Samen hebben zij een zoontje: Tijm. Tijm is inmiddels 4 jaar geworden en gaat naar de basisschool. In het ouderschapsplan is opgenomen dat Tijm elke vrijdag in Zaandam is, bij Mason. De nieuwe basisschool van Tijm is in Den Helder. De reistijd voor Tijm om elke vrijdagochtend van Zaandam naar Den Helder te gaan is te groot. 

  Mason en Lauren maken samen nieuwe afspraken en houden rekening met de nieuwe situatie. Ze schrijven samen op: “Tijm wordt iedere vrijdagmiddag van school opgehaald door Mason. Mason zorgt ervoor dat Tijm zondagochtend om 10:00 uur bij Lauren is”. 

  Tijdens het maken van de nieuwe afspraken brengt Lauren naar voren dat ze het erg vervelend vindt dat Mason vaak te laat was met het brengen of halen van Tijm. Mason weet dat hij inderdaad niet altijd op tijd is. Daarom spreken ze samen af: “Elke keer dat Mason Tijm te laat van school haalt op vrijdagmiddag of te laat brengt bij Lauren op zondagochtend, mag Tijm een week niet bij Mason zijn”. 

  Met de nieuwe afspraken gaan Mason en Lauren naar een advocaat om het officieel te maken. De advocaat wijst hen er op dat de laatste afspraak niet rechtsgeldig is. De advocaat legt uit dat de afspraak in strijd is met de wet, omdat het belang van Tijm wordt geschaad als hij zijn vader een week niet mag zien door een fout van zijn vader. Tijm mag niet benadeeld worden door zijn vader die te laat komt.

  Een dynamisch ouderschapsplan

  Het ouderschapsplan herzien, zelf, via een advocaat of via Uitelkaar.nl, mist nog altijd het ‘dynamische’ element: de mogelijkheid tot meerdere keren wijzigen van het plan als deze niet meer past bij de situatie. 

  De meeste ouders herzien hun ouderschapsplan misschien één of twee keer. Als het ouderschapsplan makkelijker aan te passen zou zijn, zouden jullie gemakkelijker en vaker  de gemaakte afspraken herzien bij veranderende omstandigheden. 

  Daarom is Uitelkaar.nl druk bezig met de ontwikkeling van een dienst die ouders helpt bij het maken van nieuwe afspraken in het ouderschapsplan. Hiermee kunnen jullie altijd afspraken in jullie ouderschapsplan wijzigen. Jullie kiezen om dit samen te doen of met begeleiding. 

  Ben je geïnteresseerd in de dienst die het ouderschapsplan helpt dynamisch te maken en wat dit voor jullie kan betekenen? 

  Deze nieuwe dienst is goed nieuws voor ouders die in de toekomst scheiden of zijn gescheiden en afspraken willen herzien. In dit artikel over een dynamisch ouderschapsplan lees je wat deze ontwikkeling inhoudt en wat het dynamisch ouderschapsplan voor jullie kan betekenen.

  Na de scheiding Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Onderzoek CBS: ‘Mannen gaan na een scheiding vaker samenwonen met een nieuwe partner’

  25 oktober 2023

  CBS heeft een onderzoek gedaan in hoeverre repartnering (samenwonen met een nieuwe partner) na een scheiding anders is tussen mannen en vrouwen. Wat hierbij opvalt is dat de leeftijd en de woonsituatie van de kinderen...

  Lees verder

  Deze emoties na scheiding kun je verwachten

  21 april 2023

  Het is absoluut normaal om allerlei heftige emoties te voelen bij een scheiding. Er wordt bij scheiding vaak gesproken over de ‘verliescirkel’ of de ‘rouwcurve’: van ontkenning, woede, onderhandelen en depressie, naar...

  Lees verder

  Na de scheiding

  13 juli 2022

  Ook na je scheiding staat Uitelkaar.nl voor jullie klaar met de juiste begeleiding. In de praktijk zien wij vaak dat wanneer de scheiding achter de rug is, er toch nog nieuwe zaken opspelen die aandacht vragen. Dit kunnen...

  Lees verder