Kennisbank


Kennisbank - Verdeling van de gemeenschap

20 januari 2022

In Uitelkaar.nl wordt in het scheidingsplan ruime aandacht besteed aan de verdeling van de gemeenschap, of ingeval partijen onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd de afwikkeling daarvan. Partijen dienen in geval van...

Lees verder

Kennisbank - Pensioenen

20 januari 2022

De hoofdregel krachtens de Wet Verevening Pensioenrechten is dat partijen, tenzij anders overeengekomen, in geval van een scheiding allebei recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk, of het...

Lees verder

Kennisbank - Partneralimentatie

20 januari 2022

Partneralimentatie volgt na de kinderalimentatie, in die zin dat pas nadat partijen berekend hebben of en zo ja, hoe hoog de ruimte is voor kinderalimentatie, de (ex-)partner "aan bod komt". Dat is de methodiek die eveneens...

Lees verder

Kennisbank - Kinderalimentatie

05 januari 2022

Binnen uitelkaar.nl hebben partijen de mogelijkheid om de kinderalimentatie uit te rekenen via de KART tool. Soms doen partijen dat, maar regelmatig wordt de alimentatie door partijen zelf berekend. Op zich is dat geen...

Lees verder