Mag ik co-ouderschap weigeren?

14 mei 2024

Co-ouderschap is een vorm van ouderschap na de scheiding die tegenwoordig door veel ouders wordt toegepast. Co-ouders zien hun kind ongeveer evenveel per maand en de verdeling van zorg, omgang en kosten zijn ook vrijwel gelijk. Er komt veel bij co-ouderschap kijken en misschien hebben jij of je kind meer baat bij een omgangsregeling. Kun je daarom co-ouderschap nog weigeren als je (ex-)partner zegt dat hij of zij co-ouder wil worden? Zit er een verschil in wie het mag weigeren? Of wanneer? En welke gevolgen heeft het weigeren van co-ouderschap? Dit artikel legt het je uit.

Pagina inhoud

  Mag de moeder co-ouderschap weigeren?

  Het idee bij scheidingen is vaak dat het kind bij de moeder blijft en de vader het kind niet meer mag zien.

  Dit komt onder andere doordat een meerderjarige moeder automatisch gezag heeft over het kind. Als moeder hoef je je kind in principe niet te erkennen. Een vader in sommige gevallen wel. Ook vanuit het idee van vroeger dat moeders thuis blijven en zorgen voor het kind en de vaders werken, gaat men er vaak vanuit dat de moeder het laatste woord heeft over het kind. Gelukkig is dit tegenwoordig niet meer zo en kunnen zowel vaders als moeders veel beslissingen zelfstandig nemen. 

  Dit betekent voor de moeder dat zij niet verplicht is om alle zorg op zich te nemen, als de vader bijvoorbeeld carrière wilt maken. De moeder is ook niet verplicht om de helft van de zorg op te nemen. Zij kan hiervoor goede redenen hebben en zij heeft dan het recht om het co-ouderschap te weigeren.

  Mag de vader co-ouderschap weigeren?

  Er kunnen goede redenen zijn voor de vader om co-ouderschap te weigeren. De vader heeft net zoveel recht als de moeder om het co-ouderschap te weigeren, omdat co-ouderschap geen wettelijke verplichting is. 

  De vader hoeft niet bang te zijn dat hij zijn kind(eren) helemaal niet meer ziet als hij co-ouderschap weigert. De vader heeft namelijk het recht op omgang met zijn kind(eren). Het recht op omgang wijzigt niet op het moment dat de vader co-ouderschap weigert. Er wordt in plaats van co-ouderschap dan een andere omgangsregeling getroffen. De vader moet zijn kind(eren) wel hebben erkend als hij recht op omgang wil. 

  Lees meer over co-ouderschap

  Wanneer kun je co-ouderschap weigeren?

  Je kunt op meerdere momenten het co-ouderschap weigeren. Als een van jullie voor de scheiding al aangeeft geen co-ouderschap te willen dan kunnen jullie de afspraken in het ouderschapsplan daarop aanpassen. Je kunt dan een omgangsregeling treffen. Het kan ook zijn dat je het co-ouderschap wilt toepassen, maar een van jullie het in een latere periode wil stopzetten. 

  Als je het co-ouderschap later wilt stopzetten, dan moeten jullie de afspraken rondom co-ouderschap wijzigen in afspraken over de nieuwe omgangsregeling. Jullie passen dan het ouderschapsplan aan jullie nieuwe wensen aan. Er zijn echter wel gevolgen voor het wijzigen van de afspraken.

  Het wijzigen van afspraken in het ouderschapsplan gaat altijd in goed overleg. Jullie kunnen het beste jullie advocaat of mediator inlichten dat jullie het ouderschapsplan willen aanpassen, zodat de expert jullie kan helpen bij het maken van nieuwe, juiste afspraken.

  De gevolgen van het afslaan van co-ouderschap 

  Het weigeren van co-ouderschap heeft impact op de omgang met je kind(eren) en de omgang van je kind(eren) met de andere ouder. Het klinkt erg makkelijk om co-ouderschap te weigeren, maar realiseer wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

  Als jullie gaan scheiden maken jullie afspraken in het ouderschapsplan en kunnen jullie overleggen welke omgangsregeling het beste bij het belang van jullie kind(eren) past. Als daaruit blijkt dat co-ouderschap niet prettig is voor je kind(eren), dan kun je beter niet kiezen voor co-ouderschap. 

  Je kunt ervoor kiezen het co-ouderschap tijdelijk uit te proberen, om te ervaren hoe het is. Als blijkt dat co-ouderschap niet voor jullie en jullie kind(eren) werkt, dan kunnen jullie of kan een van jullie beslissen om het co-ouderschap alsnog te weigeren. Dit zal veel impact hebben op jou en op jullie kind(eren). Daarom doe je er goed aan om je bewust te zijn van de keuzes die jullie maken en de invloed die het heeft op het welzijn van je kind(eren). Kinderen hebben tijdens en na de scheiding veel behoefte aan structuur en duidelijkheid, dus het wijzigen van de omgangsregelingen is niet altijd in het belang van jullie kind(eren). 

  Maak weloverwogen de beslissing om co-ouderschap af te slaan of aan te gaan en houdt er rekening mee dat de beslissing voor langere tijd gaat gelden. Betrek je kind(eren) zoveel mogelijk bij jullie beslissing, zodat jullie afspraken maken die voor langere tijd houdbaar zijn. Gaan jullie co-ouderschap eerst uitproberen, leg jullie plannen dan duidelijk aan jullie kind(eren) uit, dan weten zij ook wat ze kunnen verwachten.

  Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Redenen om co-ouderschap te weigeren

  Er zijn tal van redenen om het co-ouderschap tijdens en na de scheiding te weigeren. Hieronder volgt een korte opsomming van de situaties die zich voor kunnen doen om af te zien van het co-ouderschap.

  Veel voorkomende situaties waarin je co-ouderschap kunt weigeren:

  • De communicatie tussen jullie als ouders verloopt al tijden slecht en jullie zijn niet in staat om veel met elkaar te overleggen.
  • Jullie kind geeft aan dat het co-ouderschap te veel van hem of haar vraagt.
  • Het co-ouderschap zorgt voor onderlinge spanningen, waarvan jullie kind de dupe is.
  • Eén van jullie heeft geen flexibele werktijden (meer).
  • Eén van jullie gaat verhuizen en de reistijd wordt te groot.
  • Eén van jullie is te ziek om zoveel zorg te hebben voor de kinderen.

  Let op: de beslissing om co-ouderschap te weigeren of stop te zetten gaat in overleg. Jullie maken samen, als ouders, afspraken in het belang van jullie kind(eren).

  In het kort

  Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. 

  Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen. Geef ook aan waarom jij co-ouderschap weigert, zodat je (ex-)partner begrijpt waarom je die keuze maakt. Dit zorgt voor begrip. Leg daarbij uit waarom jij denkt dat co-ouderschap niet in het belang van jullie kind(eren) is.

  Wil je het co-ouderschap toch eerst proberen? Dat kan. Je mag elk moment afzien van het co-ouderschap, maar zie dit niet als een vrijbriefje. De beslissing die je maakt, heeft grote invloed op het leven van je kind(eren) en van jezelf. Bespreek de redenen met je (ex-)partner waarom je af wilt zien van het co-ouderschap. Geef vervolgens aan wat jij een betere omgangsregeling vindt voor jullie kind(eren). Op die manier kunnen jullie samen kijken naar een omgangsregeling die wel goed werkt. Het is wel belangrijk dat jullie de (nieuwe) afspraken goed vastleggen. 

  Over Uitelkaar.nl 

  Uitelkaar.nl is onderdeel van Justice42, een sociale onderneming. Onze maatschappelijke missie staat voorop: het scheidingsproces toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken via een gepersonaliseerde, online aanpak. Hiermee stellen we gebruikers in staat geschillen zoveel mogelijk samen op te lossen. Met ondersteuning waar nodig. 

  Wij werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties, waaronder Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Nibud, SI2 Fund en HiiL. Uitelkaar.nl voldoet als enige online scheidingsplatform aan de kwaliteitscriteria van de Raad voor Rechtsbijstand

  Co-ouderschap of omgangsregeling? Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Wat is co-ouderschap?

  15 mei 2024

  Als je uit elkaar gaat en kinderen hebt, moet je met je (ex-)partner afspraken maken over hoe je het ouderschap erna vormgeeft. Een belangrijk onderwerp daarbij is hoe je de zorg en opvoeding van je kinderen verdeelt. Een...

  Lees verder

  Co-ouderschap of omgangsregeling?

  14 mei 2024

  Als je gaat scheiden en je hebt een minderjarig kind, kom je de termen co-ouderschap en omgangsregeling tegen. Ze worden gebruikt om de zorg voor en omgang met je kind na scheiding aan te duiden. Je wilt natuurlijk weten...

  Lees verder

  Kinderbijslag en andere kortingen en toeslagen bij co-ouderschap

  14 mei 2024

  Na de scheiding verandert er financieel van alles. Terwijl je voor de scheiding waarschijnlijk inkomens deelde, ben je nu afhankelijk van je eigen inkomen. Je hebt daardoor misschien recht op toeslagen waar je eerder geen...

  Lees verder