Kinderbijslag en andere kortingen en toeslagen bij co-ouderschap

23 januari 2023

Na de scheiding verandert er financieel van alles. Terwijl je voor de scheiding waarschijnlijk inkomens deelde, ben je nu afhankelijk van je eigen inkomen. Je hebt daardoor misschien recht op toeslagen waar je eerder geen recht op had. Als je één of meer kinderen hebt, kun je bijvoorbeeld recht hebben op het kindgebonden budget en/of de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook is er de kinderbijslag. Het is belangrijk om goed te kijken naar wie van jullie die aanvraagt, omdat dit ook gevolgen kan hebben voor het kindgebonden budget. In dit artikel gaan we in op deze onderwerpen in het geval van co-ouderschap. Hieronder lees je wat de mogelijkheden voor toeslagen zijn in geval van co-ouderschap en over de voordeligste keuzes die je kunt maken.

Pagina inhoud

  Kinderbijslag bij co-ouderschap

  De hoofdregel is dat als je uit elkaar gaat, de ouder bij wie jullie kind de meeste tijd woont en staat ingeschreven, de kinderbijslag krijgt. Maar deze regel gaat niet op bij co-ouderschap, omdat jullie kind dan ongeveer evenveel bij jullie beiden is.

  Kinderbijslag regelen bij de scheiding

  De kinderbijslag wordt uitbetaald door de De Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij co-ouderschap krijgen jullie van de SVB standaard beiden de helft van de kinderbijslag. Maar jullie kunnen dit ook anders afspreken en aan de SVB doorgeven. Je kunt er voor kiezen dat het volledige bedrag naar één van jullie gaat. Of, als je meerdere kinderen hebt, kun je afspreken dat de kinderbijslag van het ene kind naar de ene ouder gaat en van het andere kind naar de andere ouder.

  Dit geef je aan op een formulier dat je ontvangt van de SVB, zodra de SVB van de gemeente heeft doorgekregen dat jullie op verschillende adressen zijn ingeschreven. Je hoeft je scheiding niet zelf te melden bij de SVB.

  Kindgebonden budget en co-ouderschap

  Afhankelijk van je maandelijkse inkomsten, kun je recht hebben op het kindgebonden budget. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening doen om erachter te komen of en, zo ja, hoeveel kindgebonden budget je kunt ontvangen.

  De aanvrager van de kinderbijslag en het kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget wordt, als je al andere toeslagen ontvangt, automatisch gestort op de rekening van degene die de kinderbijslag heeft aangevraagd. Waarschijnlijk heeft één van jullie dit al gedaan toen jullie kind net geboren was. Wie de aanvrager is kan na de scheiding van belang zijn. Dat zit zo:

  Als jullie co-ouders worden hoeven jullie niet opnieuw de kinderbijslag aan te vragen en krijgen jullie automatisch, als je hebt aangegeven co-ouders te zijn, beiden de helft van de kinderbijslag op jullie rekening. Je geeft aan dat je co-ouders bent via een formulier dat de SVB je stuurt.

  Hierbij geldt nog steeds dat alleen de aanvrager van de kinderbijslag, als diegene daar recht op heeft, het kindgebonden budget ontvangt. Dus óók als jullie beiden de helft van de kinderbijslag ontvangen. Het is mogelijk dat het verstandiger is om dit te wijzigen, omdat degene die aanvrager voor de kinderbijslag is geen recht heeft op kindgebonden budget, maar de ander wel. Of dat de aanvrager een minder hoog bedrag aan kindgebonden budget krijgt. Onderling kun je het bedrag weer verdelen.

  Let op: het kan voor de hoogte aan kindgebonden budget uitmaken hoeveel kinderen jullie hebben en wie voor welk kind aanvrager van de kinderbijslag is. Je kunt hier een beetje mee puzzelen om zo tot het hoogste bedrag uit te komen. Het kan dus zijn dat jij voor het ene kind de aanvrager voor de kinderbijslag bent en je (ex-)partner voor het andere kind.

  Houd er dus rekening mee dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget aan elkaar zijn gekoppeld. De proefberekening van de Belastingdienst geeft een indicatie wat in jullie geval de beste keuze is. De afspraken over de verdeling leggen jullie vervolgens vast in het ouderschapsplan. 

  Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

  De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting die je krijgt als je werkt en je kind jonger is dan 12 jaar. De korting hangt af van de hoogte van je inkomen. Elk jaar wordt door de Belastingdienst vastgesteld wat het minimumbedrag is dat je als arbeidsinkomen moet hebben om hier recht op te hebben. Niet iedere ouder heeft hier dus recht op. Als je nog samen bent, dan krijgt alleen degene die het minst verdient de combinatiekorting. Dit regel je via de belastingaangifte.

  Op de website van de Belastingdienst vind je wat het minimumbedrag is en vind je ook de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

  Als jullie na de scheiding co-ouders zijn, kun je beiden in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Naast dat je dan beiden minstens het vastgestelde bedrag moet verdienen, moet er duidelijk sprake zijn van co-ouderschap.

  Wanneer is er volgens de Belastingdienst sprake van co-ouderschap?

  Er zijn geen wettelijke regels over wanneer een regeling tussen ouders co-ouderschap genoemd mag worden, maar de Belastingdienst hanteert zelf wel een definitie van wanneer er sprake is van co-ouderschap. Als je aan die definitie voldoet, kun je allebei recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Mits je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

  Vanaf 1 januari 2021 beoordeelt de Belastingdienst dat je co-ouder bent als je kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week. Is niet het hele jaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal 6 maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend.

  Let op: jullie dienen deze afspraken vast te hebben gelegd in het ouderschapsplan. De Belastingdienst kan jullie vragen om verificatie van de afspraken door jullie ouderschapsplan op te laten sturen. 

  Huurtoeslag bij co-ouderschap

  Afhankelijk van je inkomen, kun je recht hebben op huurtoeslag. Als je co-ouder bent, kunnen jullie jullie kind beiden als medebewoner laten meetellen bij de bepaling van de huurtoeslag. Je maakt dan kans op meer huurtoeslag. Je kind kan dus meetellen als medebewoner ook al staat het niet bij je ingeschreven.

  Het kind telt automatisch mee als medebewoner bij de ouder bij wie het is ingeschreven. De ouder bij wie jullie kind niet staat ingeschreven, stelt de Belastingdienst op de hoogte dat jullie co-ouderschap hebben, maar jullie kind niet bij die ouder staat ingeschreven. Je kunt dit aantonen door het ondertekende ouderschapsplan met jullie co-ouderschapsregeling op te sturen naar de Belastingdienst. Vervolgens kun je de huurtoeslag aanvragen en wordt de hoogte bepaald.

  Kinderopvangtoeslag en co-ouderschap

  Je kunt daarnaast recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de opvanguren die jij zelf betaalt, ook als je kind niet op jouw adres staat ingeschreven. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je inkomen, het type opvang en de uren dat je kind bij de kinderopvang is. Als jij en je (ex-)partner co-ouders zijn kunnen jullie beiden recht hebben op de kinderopvangtoeslag, als jullie ook beiden de kinderopvang betalen. Je geeft via een brief aan de Belastingdienst door dat je co-ouder hebt. Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeldbrief. Vervolgens geef je door wat de nieuwe opvanguren zijn. Dat zijn de uren die je na de scheiding zelf betaalt.  

  Toeslagen regelen bij co-ouderschap

  Je moet bij co-ouderschap dus best veel zaken regelen rond de toeslagen. Hieronder nog even kort op een rij bij wie je voor welke toeslag moet zijn:

  • Kinderbijslag: gaat via de SVB. Je hoeft je scheiding niet te melden. Zodra de SVB van de gemeente doorkrijgt dat jullie niet meer op één adres staan ingeschreven, neemt de SVB door middel van een brief contact op over hoe jullie de kinderbijslag willen regelen.
  • Kindgebonden budget: is gekoppeld aan de kinderbijslag. Dit hoef je niet te melden bij de Belastingdienst. De SVB geeft door aan de Belastingdienst wie de aanvrager van de kinderbijslag is en dus eventueel kindgebonden budget krijgt. Je kunt zelf bij de SVB aangeven wie de aanvragen voor de kinderbijslag wordt.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting: regel je via je belastingaangifte. Als je hier als co-ouders beiden recht op wil hebben, bewijs je met een ondertekend ouderschapsplan dat je de zorg voor je kinderen deelt.
  • Huurtoeslag: je kunt bij co-ouderschap beiden je kind laten meetellen als medebewoner. Je geeft dit via een brief aan bij de Belastingdienst.
  • Kinderopvangtoeslag: je kunt bij co-ouderschap beiden kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren opvang die je zelf betaalt. Je geeft via een brief door aan de Belastingdienst dat je co-ouders bent.

  Afspraken over toeslagen in het ouderschapsplan

  Voordat jullie afspraken vastleggen in het ouderschapsplan en de aanvragen rondom alle toeslagen doen, kunnen jullie het beste eerst berekenen wat voor jullie het meest voordelig is. Pas als jullie de gevolgen van bepaalde keuzes op een rijtje hebben, leggen jullie de afspraken vast.

  Wanneer jullie de aanvragen doen, hangt af van de toeslag. Lees daarover meer in dit artikel over toeslagen en belastingen na scheiding.

  Dat mag voor bijvoorbeeld de huurtoeslag ook nadat de scheiding is ingediend bij de rechtbank. Het kan in ieder geval nog niet als je samen met je (ex-)partner nog zogenoemde ‘toeslagpartners’ bent.

   

  Let erop dat het bedrag dat jullie nu kunnen krijgen, in de toekomst anders kan zijn. Ga er dus nooit vanuit dat je standaard wel of geen recht hebt op toeslagen.

  Tip: het Nibud heeft een e-book uitgebracht waarin uitgebreid wordt ingegaan op geldzaken na een scheiding. Het e-book heet Geldwijzer Scheiden.

  Co-ouderschap of omgangsregeling? Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Mag ik co-ouderschap weigeren?

  07 april 2023

  Co-ouderschap is een vorm van ouderschap na de scheiding die tegenwoordig door veel ouders wordt toegepast. Co-ouders zien hun kind ongeveer evenveel per maand en de verdeling van zorg, omgang en kosten zijn ook vrijwel...

  Lees verder

  Co-ouderschap of omgangsregeling?

  12 juli 2022

  Als je gaat scheiden en je hebt een minderjarig kind, kom je de termen co-ouderschap en omgangsregeling tegen. Ze worden gebruikt om de zorg voor en omgang met je kind na scheiding aan te duiden. Je wilt natuurlijk weten...

  Lees verder

  Is co-ouderschap in het belang van jullie kind?

  30 april 2020

  Je staat op het punt om het ouderschapsplan op te stellen en je komt voor de keuze of je wel of geen co-ouderschap wil aangaan. Waarschijnlijk wil je die keuze weloverwogen maken en daarbij weten of co-ouderschap het beste...

  Lees verder