Getrouwd

Hoe werkt de formele procedure om te scheiden? Als u gaat scheiden, maakt u afspraken over hoe u omgaat met de verdeling van uw bezittingen, het huis, met de financiën en natuurlijk de kinderen als die er zijn. Die afspraken komen in een scheidingsplan en/of ouderschapsplan. 

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u samen met een scheidingsplan (echtscheidingsconvenant) en eventueel ouderschapsplan via een gezamenlijke advocaat aan de rechtbank stuurt. U krijgt daarna van de rechtbank een 'echtscheidingsbeschikking'. Als het niet lukt om samen of met hulp van anderen tot afspraken te komen, moet u beiden een eigen advocaat inschakelen. 

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaaden

Bij een gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden automatisch van u samen. Ook als een schuld niet door u samen is aangegaan. Heeft u huwelijkse voorwaarden? Dan gelden de afspraken die u hierin hebt gemaakt. De voorwaarden staan in de notariële akte.

Inschrijven bij de burgerlijke stand

De beschikking moet ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving moet binnen 6 maanden gebeuren. Uw advocaat helpt u om de beschikking naar de burgerlijke stand te sturen. De ambtenaar schrijft de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand in. Zodra de scheiding is ingeschreven, is de scheiding definitief.

Scheiden via uitelkaar.nl

U krijgt hierbij begeleiding van een casemanager en uw afspraken worden gecheckt door een advocaat. Die advocaat zorgt ook voor de officiële beëindiging via de rechtbank en helpt u bij de inschrijving bij de burgerlijke stand. Uitelkaar.nl gaat uit van een gezamenlijke advocaat voor u beiden.