Belasting over alimentatie: alles over betalen en teruggave

12 juli 2022

Betaal je belasting over partneralimentatie? En kun je kinderalimentatie aftrekken van de belasting? Meer over het betalen en de teruggave van belasting over alimentatie lees je in dit artikel

Pagina inhoud

  Belasting over partneralimentatie

  Voor de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde gelden andere regels wat betreft het betalen en/of aftrekken van belasting over de alimentatie.

  Voor de alimentatieplichtige

  Betaal je partneralimentatie? Je kunt dan de partneralimentatie opvoeren als aftrekpost bij de belastingaangifte onder de noemer ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Van belang is dat de afspraken over alimentatie schriftelijk vast zijn gelegd en door jullie beiden zijn ondertekend. 

  Voor de belastingaangifte is het niet van belang of de partneralimentatie via de rechter of onderling is geregeld. Als je ex-partner nog bij je woont, is het niet mogelijk om de betaalde alimentatie als aftrekpost in je aangifte op te voeren.

  Aftrekposten partneralimentatie

  Aftrekposten zijn kortingen op de inkomstenbelasting. Lees hieronder welke aftrekposten je kunt opgeven bij de belastingdienst met betrekking tot partneralimentatie

  • De periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aanvullingen daarop.
  • Een afkoopsom van partneralimentatie aan je ex-partner of een koopsom voor een lijfrente die je hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar.
  • Ouderdomspensioen dat je als partneralimentatie doorbetaalt.
  • Meer aftrekposten vind je op de website van de Belastingdienst.
  • Betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan je de betaalde premies eerder hebt afgetrokken.
  • Bijstand die de Sociale Dienst aan je ex-partner betaalt en op jou heeft verhaald.
  • Andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding.

   

   
  Anouk Wijsman - Casemanager

  'vanaf 2020 wordt elk jaar het aftrektarief voor partneralimentatie verlaagd. Informeer of dit voor jou betekent dat je in de komende jaren minder geld van de belasting terugkrijgt.'

   

  Scheiden en alimentatie: 6 zaken die je moet weten

   

  Niet aftrekbare kosten

  Er zijn ook kosten die je niet kunt aftrekken van de belasting. Lees hieronder welke kosten je niet kunt aftrekken van de belastingdienst met betrekking tot partneralimentatie.

  • Een afkoopsom van partneralimentatie aan je ex-partner of een koopsom van lijfrente die je hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar is niet aftrekbaar indien: 
   • Je de afkoopsom betaalt in de periode dat je duurzaam gescheiden leeft.
   • Je ongetrouwd samenwoont met je ex-partner.
  • Advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen.
  • Pensioenrechten die een pensioenfonds direct aan je ex-partner uitkeert.

  Voor de alimentatiegerechtigde

  Ontvang je partneralimentatie? Dan geef je de ontvangen partneralimentatie in de belastingaangifte op als inkomen. Over de ontvangen partneralimentatie betaal je inkomstenbelasting. De volgende uitkeringen voor alimentatie moet je dan aangeven:

  • Partneralimentatie die je voor jezelf krijgt van je ex-partner.
  • Een afkoopsom van partneralimentatie.
  • Huur die je ex-partner betaalt voor je huurwoning.
  • Het eigenwoningforfait van jullie woning.
  • Bedragen die je voor de verrekening van pensioen- of lijfrenten verkrijgt waarvoor de premies zijn afgetrokken.

  Belasting teruggave alimentatie

  Naast het opgeven van de partneralimentatie als inkomen, kun je ook een aantal gemaakte kosten in je aangifte opgeven als aftrekposten. Als je kosten hebt gemaakt om je alimentatie te ontvangen of behouden, is het mogelijk deze kosten als aftrekpost op te voeren in je aangifte. Je moet denken aan kosten zoals: advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en/of incassokosten.

  Belasting over kinderalimentatie

  Ontvang je kinderalimentatie? Je hoeft dit niet bij de belastingdienst op te geven als inkomsten. Je betaalt over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting. Anderzijds kan degene die de kinderalimentatie betaalt deze niet als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren.

  Overzicht belasting bij partneralimentatie en kinderalimentatie

  Omdat er veel verschillende regels gelden bij kinderalimentatie en partneralimentatie én er ook nog eens andere regels zijn voor de betaler of voor de ontvanger, raak je al snel het overzicht kwijt. Daarom volgt hier een opsomming van een aantal verschillende regels om rekening mee te houden .  

  Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Belasting bij kinderalimentatie

  • Als ontvanger hoef je geen belasting te betalen over de kinderalimentatie.
  • Als betaler kun je kinderalimentatie niet aftrekken van de belasting.

  Belasting bij partneralimentatie

  • Als ontvanger moet je belasting over partneralimentatie betalen.
  • Indien je als ontvanger kosten maakt om de partneralimentatie te ontvangen, dan kun je deze kosten aftrekken.
  • Als betaler kun je de partneralimentatie aftrekken.

  Belasting bij alimentatiebetaler en alimentatieontvanger

  • Als je partneralimentatie betaalt, geef je de partneralimentatie bij de belastingaangifte op als aftrekpost onder de noemer ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’.
  • Als je partneralimentatie ontvangt, geef je de partneralimentatie bij de belastingaangifte op als inkomen.
  • Zowel de betaler en ontvanger van partneralimentatie kunnen beiden een aantal gemaakte kosten als aftrekposten in de aangifte opgeven. Het gaat dan om kosten die je maakte voor het ontvangen of behouden van de partneralimentatie. Denk bijvoorbeeld aan advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en/of incassokosten.

  Kijk voor meer informatie over de fiscale regelingen op de website van de Belastingdienst

  Scheiden en alimentatie: 6 zaken die je moet weten Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Jaarlijkse indexering alimentatie

  13 februari 2023

  Het bedrag aan alimentatie stijgt elk jaar om in lijn te blijven met loonstijgingen en kosten van het levensonderhoud. Dit is wettelijk bepaald. De overheid stelt elk jaar vast met hoeveel procent de alimentatie stijgt. Op...

  Lees verder

  Alimentatie wijzigen: kan dat zomaar?

  12 juli 2022

  Het kan voorkomen dat de afspraken over alimentatie na loop van tijd niet meer goed werken. Bijvoorbeeld omdat jullie een andere omgangsregeling volgen dan waar ooit de alimentatie op was gebaseerd. Of omdat jij of je...

  Lees verder

  Welke gegevens zijn nodig voor het berekenen van alimentatie?

  27 april 2020

  Bij de berekening van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt gekeken naar wat de kosten zijn en hoeveel inkomen er is. Rechtbanken hanteren hier bepaalde rekenregels voor, de zogenaamde Tremanormen. Deze normen...

  Lees verder