Alimentatie en uitkering: hoe beïnvloeden ze elkaar?

16 maart 2020

Je scheiding heeft gevolgen voor je inkomen. Eerst betaalden jullie sommige kosten samen, maar nu doe je dat alleen. Als je inkomen zo laag wordt dat deze onder het bestaansminimum komt, moet je inkomen opgehoogd worden tot je jezelf kunt onderhouden. Hiervoor is een bijstandsuitkering. Wat voor invloed heeft deze op alimentatie en vice versa?

Pagina inhoud

  Bijstandsuitkering na scheiding

  De overheid heeft het bestaansminimum in Nederland bepaald. Dat bedrag verschilt per situatie. Maar voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar is dat bedrag in 2020 vastgesteld op € 1.219,09 per maand. Dit bedrag wijzigt overigens regelmatig. Bekijk de website van het UWV voor de huidige norm. Heb je minder inkomen dan het bestaansminimum na de scheiding? Dan heb je recht op aanvulling tot dat bedrag. Dit heet de bijstandsuitkering (of bijstand).  

  Als je bijvoorbeeld tijdens je huwelijk niet werkte (inkomen € 0 per maand) en voor de kinderen zorgde, zou je € 1.219,09 per maand aan bijstandsuitkering ontvangen om niet onder het bestaansminimum te komen. Dit bedrag betaalt de gemeente waar je woont aan je. Ook bepaalt die gemeente of je recht heeft op bijstand en hoe hoog de bijstandsuitkering voor je is.

  Scheiden en alimentatie: 6 zaken die je moet weten

  Gevolgen ontvangen van alimentatie op uitkering

  Als je gescheiden bent, heb je in je scheidingsplan afspraken gemaakt over alimentatie. Onder alimentatie vallen partneralimentatie en kinderalimentatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jullie volgens de normen hebben berekend met je (ex-)partner dat je € 150 aan partneralimentatie en € 300 aan kinderalimentatie krijgt per maand. Dan ontvangt je dus € 450 totaal per maand. 

  Omdat je zelf geen inkomen hebt, zou je recht hebben op een volledige bijstandsuitkering. Maar bij het vaststellen van de hoogte van dit bedrag kijkt de gemeente ook naar door jou ontvangen alimentatie en mindert dat op je bijstandsuitkering. 

  Gevolgen afwijzen van alimentatie op uitkering

  Je kunt er ook voor kiezen om af te zien van partneralimentatie. Van kinderalimentatie kun je niet af zien. Je wordt namelijk geacht je kinderen financieel te ondersteunen. In het bovenstaande voorbeeld zou je € 150 aan partneralimentatie per maand niet ontvangen. 

  Je hebt er voor gekozen dat je dat bedrag niet wilt, ondanks dat je er wel recht op heeft. Dit heeft gevolgen voor je bijstandsuitkering na de scheiding. De gemeente zal namelijk bij de berekening van de hoogte zelf uitzoeken of je (ex-)partner in staat is partneralimentatie te betalen. Vervolgens bepaalt de gemeente een reëel bedrag aan partneralimentatie wat je eigenlijk zou moeten ontvangen.