Bemiddeling bij scheiding

Optionele ondersteuning tijdens het maken van online scheiding afspraken

  • De bemiddelaar bij uw scheiding is een advocaat met een mediation-opleiding die u en uw (ex-)partner helpt bij het maken van afspraken over het onderwerp of de onderwerpen waar u niet uitkomt. 
  • De bemiddelaar helpt bij het zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan de belangen van u allebei. Mocht het nodig zijn, dan kan de bemiddelaar u en uw (ex-)partner ook informeren over en helpen bij het begrijpen van het juridische kader.
  • De bemiddeling vindt plaats nadat alle andere afspraken zijn afgerond. De bemiddelaar heeft zo een compleet beeld van alle scheidings- en/of ouderschapsplanafspraken.
  • In de situatie dat één van u aangeeft te willen stoppen of weigert mee te werken aan de bemiddeling van uw scheiding, neemt de bemiddelaar contact op met de persoon die wil stoppen. Indien u en uw (ex-)partner niet tot overeenstemming kunnen komen, beëindigt de bemiddelaar zijn werkzaamheden. Aan de in het kader van de onderhandelingen of bemiddeling tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan geen rechten worden ontleend door u of uw (ex-)partner.
  • De review geschiedt altijd door een ander dan de bemiddelaar. 

Meer weten?