Co-ouderschap of omgangsregeling?

22 januari 2020

\

Als je gaat scheiden en je hebt een minderjarig kind, dan zal je de termen co-ouderschap en omgangsregeling zeker een keer tegenkomen. Of misschien ben je ze al tegengekomen en vraag je je af wat de verschillen zijn en welke invloed je zelf kan uitoefenen. In beide gevallen is het goed om je hierover in te lezen als je gaat scheiden en er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Co-ouderschap en omgangsregelingen zijn namelijk twee verschillende vormen die allebei te maken hebben met de omgang met je kind. Voor jullie als ouders is het belangrijk om het verschil te weten en welke rechten en plichten er aan verbonden zijn.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap, ook wel gezamenlijk ouderschap, is de manier waarop ouders na de scheiding zorgdragen voor het kind. Beide ouders hebben gezag over het kind en het kind is meer dan een keer per twee weekeinden bij de ene of de andere ouder. In de meeste gevallen bij co-ouderschap is het kind evenveel bij de vader als bij de moeder: een 50-50 verdeling.

Co-ouderschap bij minder gelijke verdeling van zorg en opvoeding

Het komt ook voor dat het kind iets meer bij de andere ouder is, dan is er bijvoorbeeld een 60-40 verdeling. Maar ook in dat geval kan er sprake zijn van co-ouderschap. Ouders dragen in ieder geval ongeveer gelijk bij aan de opvoeding en kosten van hun kind.

De regels bij co-ouderschap

De term co-ouderschap staat niet vast in een wettelijke regel. De rechtbank weet uiteraard van het bestaan af en houdt bij zijn uitspraak rekening met de afspraken omtrent het co-ouderschapsplan.

Goede communicatie bij co-ouderschap

Buiten de gebruikelijke regels rondom het ouderschap, of dat nu met co-ouderschap is geregeld of via een omgangsregeling, is het belangrijk dat ouders bij co-ouderschap goed met elkaar communiceren en niet te ver van elkaar vandaan wonen. Zij moeten namelijk veel met elkaar in overleg over bijvoorbeeld de opvoedingstaken en de kosten. Ouders moeten ook in staat zijn om elkaar wat te gunnen. Is er één ouder die telkens tegenwerkt? Dan komt dit niet ten goede van het co-ouderschap en dus ook niet van het kind. Vaak wordt bij co-ouderschap gekozen voor een kinderrekening. Ook dan is een goede communicatie essentieel.

Wat houdt een omgangsregeling in?

Om verwarring te voorkomen is het belangrijk om te weten dat er wettelijk gezien een verschil is tussen een omgangsregeling en een zorgregeling. Er is sprake van een omgangsregeling als één ouder (dit is meestal de vader) geen gezag heeft over het kind. De ouder zonder gezag heeft dan misschien geen zeggenschap naar welke school het kind gaat, maar heeft wel het recht op omgang met het kind en mag informatie en consultatie ontvangen over het kind.

De verdeling bij een omgangsregeling

De regeling omtrent de omgang, informatie en consultatie leggen jullie vast in het ouderschapsplan. Vaak kiezen ouders ervoor dat het kind één keer in de twee weekeinden bij de ouder is zonder gezag. Uiteraard mag het ook vaker, het is in het belang van jullie kind dat hij of zij beide ouders zoveel mogelijk ziet.

Wat is een zorgregeling?

Als jullie allebei gezag hebben over jullie kind, dan maken jullie afspraken over de regeling van de zorgtaken en opvoeding in het ouderschapsplan. Bij een zorgregeling ligt de verplichting voor de taken ter zorg en opvoeding bij beide ouders. Het liefst in gelijke delen, maar als dit niet kan (bijvoorbeeld door een ziekte of een ouder met een fulltime baan) dan volstaat een verdeling met minder gelijke dagen en tijden.

De verdeling bij een zorgregeling

Jullie beslissen in ieder geval samen over belangrijke onderwerpen die het kind aangaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn als jullie kind goede cijfers haalt op school, als het gepest wordt of als er onvoorziene kosten zijn. Jullie stellen ook vast op welke bijzondere dagen jullie kind waar is, waarbij een gelijke verdeling de voorkeur heeft. Ondanks dat beide ouders vaak gelijke kosten hebben voor het kind, kan er alsnog sprake zijn van kinderalimentatie. Een berekening zal dat uitwijzen.

Mag ik zelf kiezen of ik co-ouderschap wil of een omgangs-/zorgregeling?

Wat betreft de keuze tussen een omgangsregeling en zorgregeling is het antwoord simpel: nee, dat is niet mogelijk. Als jullie zijn getrouwd of geregistreerd partners zijn en beslissen uit elkaar te gaan, dan hebben jullie na de scheiding allebei gezag over jullie kind. Jullie moeten dan gebruik maken van een zorgregeling. Jullie kunnen wel kiezen hoeveel omgang er tussen elke ouder is en hoe jullie de kosten verdelen, zolang dit binnen de regels van de wet is.

Vrijheid en beperkingen in de keuze

Als jullie een evenredige verdeling willen in de omgang (dus dat jullie kind evenveel bij de vader als moeder is) dan kunnen jullie kiezen om gebruik te maken van co-ouderschap. Weet wel wat de financiële gevolgen hiervan zijn en bedenk of dit voor jullie geschikt is.

Als één ouder gezag heeft over jullie kind, dan mogen jullie een omgangsregeling vastleggen in het ouderschapsplan. Het is, in tegenstelling tot een zorgregeling, niet verplicht om een omgangsregeling vast te leggen. Onthoud wel dat de ouder zonder gezag altijd het recht heeft tot omgang met het kind.

Het gebruik van de term 'omgangsregeling'

Veelal wordt de term omgangsregeling ook gebruikt als men eigenlijk een zorgregeling bedoeld. Dit artikel maakt om die reden hieronder ook gebruik van de term omgangsregeling.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan moet je beslissen of jullie een omgangsregeling aanhouden of co-ouderschap gaan toepassen. Het heeft namelijk invloed op de kosten en kinderalimentatie, net als op de hoeveelheid omgang die er is gewenst. Uit onderzoek blijkt dat het in de meeste gevallen beter is voor het kind om beide ouders zoveel mogelijk te zien.

Obstakels bij co-ouderschap

Als dit niet lukt wegens bijvoorbeeld slechte communicatie of een ouder met een full-time baan, dan is het beter geen 50-50 verdeling aan te gaan. Co-ouderschap ligt dan niet voor de hand. Is er wel goede communicatie en wil je beiden dat de omgang zoveel mogelijk gelijk is? Dan is het een goed idee om te kijken naar de mogelijkheden voor jullie om een co-ouderschapsregeling te treffen.

Wat is beter: co-ouderschap of omgangsregeling?

Maar wat is beter? Co-ouderschap of omgangsregeling? Afhankelijk van jullie persoonlijke situatie kan of het co-ouderschap of de omgangsregeling beter zijn. Een omgangsregeling is er altijd. Het is alleen de vraag in welke mate de zorg en omgang gelijk is. Bij co-ouderschap is het gelijk verdeeld. Er moet wel sprake zijn van een goede planning, communicatie, flexibele werktijden en een kind die om kan gaan met de vele wisselingen. Is van een van deze vier geen sprake? Dan is co-ouderschap niet het beste voor jullie. Het grootste voordeel bij co-ouderschap is dat jullie evenveel tijd met jullie kind doormaken. Het grootste voordeel bij een omgangsregeling is dat er meer stabiliteit is.

Van co-ouderschap naar omgangsregeling

Je weet uiteindelijk pas echt of iets werkt als je het hebt geprobeerd. Twijfel je om co-ouderschap uit te voeren met je (ex-)partner? Spreek duidelijk af hoe jullie het willen regelen en probeer het eens een paar maanden uit. Is het toch niet voor jullie weggelegd of niet het juiste moment? Dan kan je altijd het co-ouderschap omzetten in een omgangsregeling.

Maak van te voren duidelijke afspraken waarin staat dat jullie het beiden eens zijn om het co-ouderschap om te zetten als jullie kind niet geholpen is bij het co-ouderschap of als het voor (een van jullie) echt niet lukt. Zet hier beiden jullie handtekening onder. Het maken van duidelijke afspraken voorkomt in de toekomst een hoop problemen. Als je de afspraken wilt laten controleren is dat altijd een goede keuze. Je kan er zelfs voor kiezen om de afspraken officieel vast te laten leggen.

Tips en ervaringen

Mogen we afwijken van de omgangsregeling?

02 april 2020

In het ouderschapsplan staat de omgangsregeling beschreven. Het kan weleens voorkomen dat je een belangrijke afspraak hebt, maar dat dit niet past binnen de omgangsregeling. Mag je dan afwijken van de afspraken rondom de omgangsregeling?

Lees verder
Tips en ervaringen

Overweeg deze 6 zaken goed bij het opstellen van een omgangsregeling

02 april 2020

Zolang jullie er maar rekening mee houden dat jullie kinderen het meest gebaat zijn bij rust en continuïteit mogen jullie zelf de omgangsregeling treffen die past bij jullie situatie. In dit artikel vind je belangrijke overwegingen bij het komen tot een goede omgangsregeling.

Lees verder
Tips en ervaringen

Scheiden met een baby: 9 aandachtspunten

02 april 2020

Kersverse ouders hebben vaak veel zorgen over en voor hun baby. Laat staan als zij besluiten om uit elkaar te gaan. Ouders vragen zich veel dingen af en willen graag weten waar ze aan moeten denken bij de scheiding in combinatie met hun kleine baby. Voor die ouders volgen er 9 aandachtspunten om wat inzicht te bieden.

Lees verder