kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen is vaak lastig. Bij uitelkaar.nl maken experts voor u een uitgebreide kinderalimentatie berekening. Zonder extra kosten.

Kinderalimentatie

U en uw (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U spreekt samen af hoe u de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan legt u de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie dit aan wie betaalt.

Wanneer is kinderalimentatie verplicht?

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging geldt tot uw kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Voor kinderen van 18 tot 21 jaar moet u als ouders bijdragen in de kosten van het onderhoud en de studie. Dit noemen we de voortgezette onderhoudsplicht. Tot een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de kinderalimentatie aan de andere ouder betaald. Daarna heeft het kind zelf recht op de kinderalimentatie. Het is mogelijk om de betaling aan de andere ouder door te laten gaan, maar daar moet het kind wel toestemming voor geven. Aanpassingen van de alimentatie moeten met het kind van 18 jaar of ouder worden overlegd. Het is van belang te weten dat kinderalimentatie altijd voorrang boven partneralimentatie heeft.

Kinderalimentatieberekening volgens de officiële normen

Als u via uitelkaar.nl een ouderschapsplan maakt, maken de experts van het LBIO een kinderalimentatieberekening. De kosten hiervoor zijn bij de prijs inbegrepen. Het LBIO is een overheidsinstelling gespecialiseerd in het berekenen en innen van alimentatie. Deze uitgebreide berekening wordt gemaakt op basis van:

  • de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, ook wel 'de behoefte' genoemd
  • het gezinsinkomen
  • de draagkracht van beide ouders.

De uitkomst geeft aan wat u beiden zou moeten bijdragen aan de zorgkosten van uw kinderen. U heeft de vrijheid om samen een ander bedrag af te spreken. Maar zo heeft u in ieder geval een idee wat gangbaar is en door de rechtbank gehanteerd wordt. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de officiële "tremanormen". 

Let op: Het LBIO kan geen berekening maken als u in het buitenland woont en/of werkt. Neem in dat geval contact met ons op.

scheidingsplan + ouderschapsplan button

Indicatie van het kinderalimentatiebedrag

Uitelkaar.nl biedt ook een eenvoudige rekenhulp aan waarmee u zelf (vooraf) een idee kunt krijgen van de hoogte van de kinderalimentatie. Dit is met de zogeheten KART (Kinderalimentatierekentool). Als het nodig is, kunt u makkelijk de berekening aanpassen. Via KART kunt u een eenvoudige berekening maken. De uitgebreide, officiële berekening van het LBIO kan verschillen van de KART-berekening. KART is niet geschikt bij complexere situaties zoals samengestelde gezinnen, een onregelmatig inkomen of een eigen bedrijf.

Verder nog

De hoogte van de kinderalimentatie stijgt elk jaar met een bepaald percentage. Het percentage is gebaseerd op de loonstijgingen. Dit wordt indexatie genoemd. De indexeringspercentages worden ieder jaar rond november vastgesteld. Het indexeringspercentage voor 2017 was bijvoorbeeld 1,5%. De stijging van het bedrag wordt door de ouders zelf berekend en veranderd. Dat kan via de website van het LBIO.

Kinderalimentatie hoeft u bij de belastingdienst niet op te geven als inkomsten. U betaalt over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting. Degene die de kinderalimentatie betaalt, kan de kinderalimentatie dus ook niet (meer) als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren. 

De Belastingdienst heeft een speciale pagina over belastingen en scheiden. Daar vindt u informatie over belastingaangifte doen, heffingskortingen en toeslagen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.