Wat is een ouderschapsplan?

23 april 2020

Een ouderschapsplan is een document wat jullie opstellen als jullie uit elkaar gaan en jullie minderjarige kinderen hebben. In het ouderschapsplan maken jullie afspraken over hoe jullie de zorg en opvoeding willen regelen nadat jullie zijn gescheiden. Welke betekenis een ouderschapsplan heeft en welke belangrijke onderwerpen aan bod komen, lees je in dit artikel.

Pagina inhoud

  Betekenis ouderschapsplan

  Het ouderschapsplan is in het leven geroepen om problemen tussen gescheiden ouders met kinderen in te perken. Ouders maken in het ouderschapsplan afspraken over hoe zij de zorg, omgang en opvoeding van hun kind willen regelen na de scheiding. 

  Het ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht. De wetgever heeft hiermee als doel om ouders ervan bewust te maken dat zij na de scheiding samen verantwoording blijven dragen over de zorg en opvoeding van hun kind(eren). ‘Samen’ betekent daarin niet dat ouders de kinderen evenveel moeten zien, maar wel dat jullie beiden ouders blijven voor de kinderen en elkaar de omgang met de kinderen gunnen. Het ouderschapsplan ‘dwingt’ ouders in zekere zin om goed na te denken over het welzijn van de kinderen na de scheiding. Zij moeten nadenken over het effect van hun keuzes op de kinderen.

  Lees meer over het ouderschapsplan

  Ouderschapsplan: 5 belangrijke afspraken

  In het ouderschapsplan zet je afspraken vast die jullie samen hebben gemaakt. Een aantal van deze afspraken zijn belangrijk en moeten altijd worden opgenomen.

  Belangrijke afspraken in het ouderschapsplan:

  • Een ouderschapsplan bevat afspraken rondom de hoeveelheid omgang die er is tussen de ouders en de kinderen. Daarbij hoort een verdeling in de zorg- en opvoedingstaken die ouders hebben. Ouders geven hierbij aan of zij wel of geen gebruik maken van co-ouderschap en welke afspraken zij hebben gemaakt over de dagen en tijdstippen waarop de kinderen bij welke ouder zijn.  
  • Een ouderschapsplan bevat afspraken over de wijze waarop het brengen en halen van de kinderen is geregeld. 
  • Ook bevat het ouderschapsplan afspraken over de regeling rondom bijzondere dagen en feestdagen. Hier horen bijvoorbeeld ook verjaardagen en vakanties bij. 
  • Vergeet ook niet dat er in het ouderschapsplan staat hoe jullie samen belangrijke beslissingen maken.
  • Het ouderschapsplan bevat tot slot altijd afspraken over de financiën: kinderalimentatie. Hierin staat de hoogte beschreven en wie de betaler is en de ontvanger.

  Buiten deze 5 afspraken om mogen jullie ook andere afspraken opnemen. Het is alleen maar goed als er meer afspraken in staan die relevant zijn voor het ouderschap na de scheiding. Het is wel belangrijk om de afspraken eenduidig te formuleren, zodat hier later geen problemen om kunnen ontstaan.

  Voorbeelden andere mogelijke afspraken in ouderschapsplan:

  • Als er een familielid is met alcohol en/of drugsproblemen kunnen jullie bijvoorbeeld in het ouderschapsplan opnemen dat dit familielid alleen op bezoek mag komen bij jullie kind, als één van jullie aanwezig is.
  • In het ouderschapsplan kunnen jullie bijvoorbeeld ook neerzetten wat jullie als ouders belangrijk vinden bij het goed uitoefenen van het ouderschap, dit zijn dan eigenlijk jullie normen. 
  • Jullie kunnen bijvoorbeeld ook opnemen dat jullie de autorijlessen samen betalen als jullie kind niet gaat roken.
  • Het kan ook zijn dat jullie afspreken dat jullie kind uit geloofsovertuigingen bepaalde voedselproducten niet mag eten en dat jullie daar als ouders beiden naar handelen.
  • Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat jullie kind medicatie nodig heeft en kunnen jullie in het ouderschapsplan afspreken hoe jullie hiermee omgaan en wanneer de medicatie bijvoorbeeld altijd gegeven dient te worden.

  Wist je dat je bij het maken van een ouderschapsplan een gratis kinderalimentatie berekening krijgt?

  Co-ouderschapsplan

  Je kiest tijdens de scheiding of jullie co-ouders willen worden. Als jullie voor co-ouderschap kiezen, maken jullie in het ouderschapsplan afspraken die met het co-ouderschap te maken hebben.

  In het co-ouderschapsplan beschrijven jullie wat de wisseldag is en wanneer de kinderen bij wie van jullie zijn. Doorgaans hebben jullie twee opties. 

  • De kinderen zijn in één week evenveel bij jou als je (ex-)partner.
   Voorbeeld: jullie kind is van woensdagmiddag tot zaterdagavond bij jou en van zaterdagavond tot woensdagmiddag bij je (ex-)partner.
  • De kinderen zijn de ene hele week bij jou en de andere week bij je (ex-)partner.
   Voorbeeld: jullie kind is de even weken bij jou en de oneven weken bij je (ex-)partner.

  Verder maken co-ouders afspraken zoals omschreven bij “Ouderschapsplan: 5 belangrijke afspraken”, maar zijn de afspraken gericht op een gelijke verdeling.

   

  Voorbeeld ouderschapsplan: maak stap voor stap zelf Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Kinderalimentatie: hoe lang moet ik betalen?

  24 januari 2023

  Tot wanneer ben je verplicht kinderalimentatie te betalen? Is dat tot 18 jaar of tot 21 jaar? En wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? Wat als je een werkend kind hebt, moet je dan nog steeds kinderalimentatie...

  Lees verder

  Ouderschapsplan niet nakomen: mag dat?

  24 januari 2023

  Als je ex-partner de afspraken in het ouderschapsplan niet nakomt kan dit erg vervelend zijn. Mag dat zo maar? Het kan ook zijn dat de afspraken voor jullie allebei niet meer goed na te leven zijn, omdat de situatie is...

  Lees verder

  Scheiden en verhuizen met kind: mag dat?

  12 juli 2022

  Uit onderzoek van het CBS blijkt dat na scheiding ouders meestal bij elkaar in de buurt blijven wonen. Driekwart van de ouders blijft binnen 10 kilometer van elkaar wonen. Dan rijst de vraag: mag je eigenlijk wel verhuizen...

  Lees verder