Partneralimentatie berekenen: hoe werkt dit?

20 februari 2024

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Ook na de scheiding blijft deze verplichting bestaan. Hoe lang deze verplichting duurt na een scheiding is afhankelijk van de situatie.

Pagina inhoud

  Wat is partneralimentatie?

  Als je niet genoeg inkomsten hebt om van te kunnen leven, kun je alimentatie ontvangen. Partneralimentatie is een bijdrage die je ex-partner betaalt aan jou na de scheiding.

  Of er partneralimentatie betaald wordt, spreek je af tijdens de scheiding. Deze afspraak leg je vast in het scheidingsconvenant.

  Wanneer is er recht op partneralimentatie?

  Om recht te hebben op partneralimentatie, moet er aan twee voorwaarden worden voldaan:

  • Je was getrouwd of geregistreerd partners
  • Je ex-partner heeft meer inkomen dan jij
  Ben je niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan heb je alleen recht op partneralimentatie als dit in het samenlevingscontract is afgesproken.

   

  Behoefte en draagkracht

  Bij de partneralimentatie wordt er gekeken naar twee zaken: de behoefte en de draagkracht.

  De behoefte is het bedrag dat degene die alimentatie ontvangt, nodig heeft. Er is sprake van een behoefte als je niet in je eigen levensonderhoud kan voorzien. Daarnaast kan er sprake zijn van behoefte als je niet meer dezelfde levensstandaard hebt na de scheiding.

  De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie betaalt, kan missen.

  Behoefte gewijzigd

  Als jullie hebben afgesproken dat er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden, ligt dit vast. Je kan deze afspraak niet zomaar wijzigen als de situatie verandert na de scheiding. Dit kan alleen als je bijvoorbeeld buiten je eigen schuld werkloos raakt of je inkomen aanzienlijk daalt. Er moet sprake zijn van een dusdanig grote verandering.

  Is er sprake van zo'n verandering? Dan kan je dit bespreekbaar maken met je ex-partner. Samen met je ex-partner kan je nieuwe afspraken maken.

  Wil je ex-partner geen nieuwe afspraken maken? Bekijk dan of jouw ex-partner openstaat voor mediation. De mediator kan jullie helpen om samen tot nieuwe afspraken te komen. Je kunt ook een nieuwe berekening laten maken volgens de officiële normen.

  Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kan je een verzoek indienen bij de rechter. De rechter zal er dan een beslissing over nemen. De rechter bepaalt of je verzoek redelijk is en zal daarna de partneralimentatie toekennen of afwijzen.

  Berekenen hoogte partneralimentatie

  Er is een officiële berekening om te weten hoe hoog de partneralimentatie is. Bij de berekening wordt er gekeken naar de behoefte en de draagkracht.

  Voor de berekening heb je verschillende documenten nodig. Hier lees je welke dat zijn (deze documenten zijn zowel voor de berekening partneralimentatie als voor kinderalimentatie).

  De berekening van de partneralimentatie is erg complex. Je kunt ervoor kiezen om de partneralimentatie berekening door een expert laten doen. Als je het er samen over eens wordt, mag je samen ook tot een redelijk bedrag komen.

  Het is ook mogelijk om samen ervoor te kiezen dat er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden. Er kunnen goede redenen zijn waarom je hiervoor zou kiezen. Bijvoorbeeld omdat je na de scheiding niet financieel afhankelijk wil zijn van je ex-partner. Je kan hier alleen voor kiezen als je in je eigen levensonderhoud kan voorzien.

  Laten berekenen

  Experts kunnen op basis van informatie die jullie aanleveren een partneralimentatieberekening maken. Bij de berekening worden regels gevolgd die door de rechtspraak gehanteerd worden. Er wordt daarbij rekening gehouden met de jullie behoeften en draagkracht.

  Hier komt het bedrag uit dat betaald moet worden. Uit de berekening kan ook blijken dat er geen draagkracht is voor het betalen van partneralimentatie. Of dat er geen behoefte is aan partneralimentatie. Je kunt de alimentatie laten berekenen door een advocaat of bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

  Uitelkaar.nl werkt samen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om partneralimentatie te berekenen. Je kunt de partneralimentatieberekening als extra dienst aanvragen.

  Samen berekenen

  Wil je geen officiële berekening? Je kunt ook samen een ander bedrag afspreken. Jullie berekenen dan wat de één nodig heeft en wat de ander kan betalen. Jullie stellen samen vast wat jullie een redelijk bedrag vinden.

  Maar ook als je zelf een bedrag wilt bepalen, kun je eerst een officiële berekening laten maken door een expert. Je weet dan of je in de richting zit van wat de rechter zou beslissen.

  Samen beslissen voor geen partneralimentatie

  Tenslotte kunnen jullie er samen voor kiezen om af te zien van partneralimentatie. Dan spreken jullie af dat er geen partneralimentatie betaald of ontvangen wordt. Dit moet een gezamenlijke keuze zijn.

  Heb jij of je ex-partner na de scheiding toch partneralimentatie nodig? Dan kan er alsnog een verplichting zijn om partneralimentatie te betalen.

  Bijvoorbeeld als je een bijstandsuitkering moet aanvragen. Bij de aanvraag van de uitkering wordt er gekeken of je wellicht recht hebt op partneralimentatie. Is dat het geval? Dan kan de gemeente bepalen dat er eerst partneralimentatie betaald moet worden, voordat je de uitkering ontvangt.

  Jullie onderlinge afspraken hebben namelijk geen doorwerking op de gemeente. Het is dus niet altijd mogelijk om helemaal af te zien van partneralimentatie.

  Gerelateerde artikelen

  Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

  22 mei 2023

  Als je aanspraak maakt op partneralimentatie of partneralimentatie moet gaan betalen, is het belangrijk om te weten hoelang partneralimentatie betaald moet worden in Nederland. Partneralimentatie is bedoeld om de partner,...

  Lees verder

  Partneralimentatie en toeslagen: wat zijn de gevolgen?

  12 mei 2023

  Partneralimentatie kan een aanzienlijke impact hebben op de hoogte van toeslagen die je ontvangt van de overheid. In dit artikel bespreken we waarom partneralimentatie gevolgen kan hebben op je toeslagen, hoe je erachter...

  Lees verder

  Kan ik partneralimentatie afkopen?

  22 juli 2020

  Als je partneralimentatie moet betalen kan je dit ook nog eens op 2 verschillende manieren doen. Je kan het namelijk per maand betalen, maar je kan het ook afkopen. Wat betekent dit dan precies en waar moet je dan allemaal...

  Lees verder