Is partneralimentatie verplicht?

15 mei 2024

Partneralimentatie is één van de onderwerpen waarover je tijdens de scheiding afspraken maakt. Sommigen willen geen partneralimentatie, anderen hebben juist veel baat bij goede afspraken over partneralimentatie. Als je graag wilt weten of partneralimentatie verplicht is, of dat het een onderwerp is dat je kunt overslaan lees dan verder.

Pagina inhoud

  Afzien van partneralimentatie: kan dat?

  Het klopt dat (ex-)partners kunnen afspreken niet aan partneralimentatie te doen. Je zet dan in je echtscheidingsconvenant dat je afziet van partneralimentatie. Dit gebeurt als beide (ex-)partners voldoende inkomsten hebben na de scheiding en niet financieel afhankelijk van elkaar willen zijn. Je kunt echter niet altijd afzien van partneralimentatie. 

  Via Uitelkaar.nl stel je online je scheidings- en/of ouderschapsplan op.

  Wanneer kun je niet afzien van partneralimentatie?

  Soms kun je niet afspreken om af te zien van partneralimentatie. Als je bijvoorbeeld zonder partneralimentatie niet voldoende kunt voorzien in je eigen levensonderhoud en daardoor een bijstandsuitkering nodig hebt, mag je niet afzien van partneralimentatie. Doe je dit wel? Het kan dan zijn dat de gemeente jou wel een bijstandsuitkering geeft, maar het bedrag aan partneralimentatie dat je eigenlijk had moeten krijgen op je ex-partner verhaalt. Het kan ook zijn dat de gemeente je kort op je bijstand of de uitkering helemaal weigert. Het is vaak moeilijk om de partneralimentatie dan alsnog van je ex-partner te krijgen om je bijstandsuitkering aan te vullen.  

  Derdenwerking bij afspraken over partneralimentatie

  Het kan zijn dat er nu geen behoefte is aan partneralimentatie, maar in de toekomst wel. Als jullie tijdens de scheiding afspreken af te zien van partneralimentatie, kan er later dus wel partneralimentatie nodig zijn. Je kunt dan een dergelijke afspraak in het echtscheidingsconvenant opnemen: “Wij zien nu af van partneralimentatie, maar als er wijzigingen plaatsvinden kan er alsnog aanspraak op partneralimentatie worden gemaakt”. 

  Het feit dat jullie afzien van het betalen en ontvangen van partneralimentatie heeft dus geen effect op anderen, zoals de gemeente. Dit betekent dat er geen zogeheten derdenwerking is. 

  Partneralimentatie berekenen

  Wettelijke duur van partneralimentatie

  Wettelijk gezien is er bepaald dat er er een maximale duur aan de partneralimentatie zit. Afhankelijk van de duur van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap, jullie leeftijd, wanneer jullie zijn gescheiden en of jullie samen kinderen hebben kan de maximale duur voor partneralimentatie verschillen. 

  In dit artikel lees je hoe je de duur van partneralimentatie kunt vaststellen en wanneer er recht is op partneralimentatie.

  Verval wettelijke duur partneralimentatie

  Soms vervallen de rechten en plichten omtrent partneralimentatie. Dit kan bijvoorbeeld als de partneralimentatieontvanger een gaat samenwonen of trouwen  met een nieuwe partner of als de partneralimentatieontvanger overlijdt. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de partneralimentatiebetaler niet meer voldoende draagkracht heeft om te blijven betalen. 

  Wil je direct weten wanneer de partneralimentatieplicht of -recht eindigt in jullie situatie? Je weet het snel dankzij de gratis alimentatieduurcheck van Uitelkaar.nl.

  Partneralimentatie termijnen

  In het echtscheidingsconvenant zijn jullie vrij om een andere termijn afspreken voor het betalen van  partneralimentatie. Als de wettelijke termijn bijvoorbeeld 12 jaar is, kunnen jullie afspreken dat er maar 5 jaar partneralimentatie wordt betaald. Let wel op: hier geldt ook dat dit geen derdenwerking heeft. De wettelijke maximale termijn blijft gelden. Als degene die de partneralimentatie ontving na die 5 jaar een bijstandsuitkering moet aanvragen, kan de gemeente aankloppen bij de ex-partner die tot dan toe de partneralimentatie betaalde. Of de bijstandsuitkering wordt gekort of geweigerd. 

  Partneralimentatie overslaan bij scheiden: mag dat?

  Je mag tijdens de scheiding afzien van partneralimentatie. Maak hierover duidelijke en heldere afspraken en leg deze vast in het echtscheidingsconvenant. Je mag ook een ander bedrag dan de officiële partneralimentatieberekening nemen. Maak ook in dat geval duidelijke en heldere afspraken. 

  Voor de volledigheid schrijven jullie op waarom jullie afwijken van de normen (voor bijvoorbeeld de duur en/of het bedrag). Schrijf ook op te weten dat de rechten en plichten bij partneralimentatie niet komen te vervallen, totdat de wettelijke termijn voor jullie is afgelopen. 

  Partneralimentatie berekenen: hoe werkt dit? Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

  15 mei 2024

  Als je aanspraak maakt op partneralimentatie of partneralimentatie moet gaan betalen, is het belangrijk om te weten hoelang partneralimentatie betaald moet worden in Nederland. Partneralimentatie is bedoeld om de partner,...

  Lees verder

  Partneralimentatie berekenen: hoe werkt dit?

  15 mei 2024

  Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Ook na de scheiding blijft deze verplichting bestaan. Hoe lang deze verplichting duurt na een scheiding is afhankelijk...

  Lees verder

  Partneralimentatie en toeslagen: wat zijn de gevolgen?

  12 mei 2023

  Partneralimentatie kan een aanzienlijke impact hebben op de hoogte van toeslagen die je ontvangt van de overheid. In dit artikel bespreken we waarom partneralimentatie gevolgen kan hebben op je toeslagen, hoe je erachter...

  Lees verder