Hoe verdelen we alles eerlijk bij scheiding?

03 februari 2020

Uit elkaar gaan betekent verdelen: het verdelen van spullen, geld, schulden, woning, pensioen, en meer. Hoe werkt deze verdeling en hoe zorg je ervoor dat dit eerlijk gebeurt?

Pagina inhoud

  Bekijk welke juridische situatie op jullie van toepassing is

  De afspraken over de verdeling leggen jullie vast in een scheidingsplan (ook wel echtscheidingsconvenant genoemd). Om deze verdeling te maken moeten jullie eerst inzicht hebben in welke zaken jullie samen delen.

  Wat van jullie samen is, is afhankelijk van of jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden, beperkte gemeenschap van goederen of een samenlevingscontract staan de voorwaarden op het de notariële akte of in het contract. Je kunt hiervan een kopie opvragen bij de notaris.

  Inventariseer wat jullie delen

  Begin dus met inventariseren wat gemeenschappelijk is en wat hiervan de waarde is en zet dit op een rij. Zet er een peildatum bij van het moment dat je de verdeling maakt. Alles wat hierna verandert aan bezittingen en schulden bij jou en je (ex-)partner hoeft niet meer verdeeld te worden.

  Lees meer over de inboedellijst

  De verdeling

  Jullie kunnen proberen samen alle bezittingen en schulden in alle billijkheid te verdelen. Bij de verdeling van spullen spelen ook emotionele waarde en voorkeuren een rol. Het is wel verstandig om je te laten informeren - in het geval je er niet voor kiest alles 50/50 te verdelen - of je geen risico loopt op een naheffing van de Belastingdienst.

  Als de een meer krijgt dan de ander, kan de Belastingdienst dat in sommige gevallen zien als een schenking van de een aan de ander, waar schenkingsbelasting over betaald moet worden. Hier letten we op als je via Uitelkaar.nl de verdeling maakt. Komen jullie niet samen uit de verdeling dan kan een mediator hierbij behulpzaam zijn. Deze bemiddelt en zoekt samen met jullie naar oplossingen.