Alimentatie wijzigen: kan dat zomaar?

16 maart 2020

Na de scheiding kan het voorkomen dat de afspraken over alimentatie niet meer goed werken. Bijvoorbeeld omdat je bent uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Of omdat jij of je (ex-)partner meer of minder zijn gaan verdienen. Het kan dus nodig zijn om de afspraken over de alimentatie te wijzigen.

Pagina inhoud

  Wanneer kun je alimentatie wijzigen of stopzetten?

  De kinderalimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie van jou of je ex-partner. Dat zal niet snel het geval zijn. Het hebben van een nieuwe partner heeft bijvoorbeeld meestal geen effect op de kinderalimentatie, tenzij je ermee trouwt en de partner stiefouder wordt. Ook als je kinderen ouder worden, verandert het bedrag niet. Wanneer kan het alimentatiebedrag wel wijzigen?

  Veranderde situatie

  Het kan zijn dat jij of je (ex-)partner gaat samenwonen met een nieuwe partner. Bij partneralimentatie is het zo als je duurzaam gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, je geen recht meer hebt op partneralimentatie. 

  Werkloosheid of een schuldenregeling ontstaan buiten de eigen schuld om. Gelukkig zijn deze situaties vaak tijdelijk. De rechter kan uitspraak doen dat er tijdelijk minder alimentatie betaald hoeft te worden.

  Gewijzigde omstandigheden door eigen beslissing

  Kies je er zelf voor om minder te werken of te stoppen met werken, dan is het je eigen beslissing om minder geld te verdienen. Een rechter zal niet akkoord gaan met de vermindering van het alimentatiebedrag, omdat je zelf de vermindering in draagkracht hebt veroorzaakt.

  Scheiden en alimentatie: 6 zaken die je moet weten

  Jaarlijkse verhoging alimentatie

  De hoogte van de alimentatie wordt jaarlijks wel verhoogd aan de hand van het indexcijfer. Deze alimentatie indexering is nodig omdat de kosten voor het levensonderhoud hoger worden, bijvoorbeeld door inflatie of stijging van de woonlasten. De hoogte van de indexering is onder andere te vinden op de site van het Nibud. Op de website van Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, het LBIO, kun je de alimentatie met de geldende indexering uitrekenen.

  Alimentatie wijzigen zonder rechter

  Je kunt samen - dus buiten de rechter om - eens worden over een ander alimentatiebedrag. Jullie kunnen samen andere afspraken maken. Alimentatie wijzigen zonder advocaat is mogelijk, maar jullie mogen een mediator of advocaat inschakelen voor hulp. 

  Jullie kunnen het LBIO of een advocaat ook een herberekening laten maken waar jullie de afspraken op baseren. Je overhandigt dan een aantal benodigde documenten voor de berekening van de alimentatie. Je kunt de nieuwe afspraken ook laten vastleggen in een notariële akte. Het voordeel van deze bekrachtiging is dat je een deurwaarder kunt inschakelen als de afspraken niet worden nagekomen. Het opmaken van een akte kost wel geld. Informeer hierover bij je notaris

  Alimentatie wijzigen via de rechtbank

  Als je er niet zeker van bent dat je ex-partner de alimentatie gaat betalen, is het verstandig de alimentatie vast te stellen met een rechterlijke uitspraak via de rechtbank. Dit geeft meer mogelijkheden wanneer het aankomt op het inschakelen van het LBIO of een deurwaarder. Een voorbeeld:

  Stel dat jullie kinderalimentatieberekening is vastgesteld op €500,-. Deze is bekrachtigd door de rechtbank. Na 2 jaar besluiten jullie over te gaan naar een bedrag van €600,-. Dit hebben jullie echter niet vastgelegd via de rechter. Je ex-partner betaalt vervolgens niet meer. Het LBIO kan alleen de €500,- innen en niet de €600,- van de onderlinge afspraak. Om die reden is het altijd verstandig wijzingen in kinderalimentatie wederom vast te laten leggen.