Wanneer zijn we officieel gescheiden?

04 februari 2020

Hoewel je zou denken dat na het tekenen van het scheidingsconvenant de scheiding officieel is, moeten jullie toch nog een aantal stappen doorlopen. In dit artikel lees je wat er komt kijken bij het formaliseren van de scheiding.

1. De beschikking van de rechter

Als jullie klaar zijn met het maken van jullie scheidingsconvenant, stuurt de advocaat deze op naar de rechtbank om door de rechter goed te laten keuren. De rechter neemt een besluit, ook wel beschikking genoemd. 

2. Bezwaar maken

Voordat de beschikking van de rechter officieel is bij de gemeente, hebben jullie beiden echter nog 3 maanden om in te gaan tegen het besluit van de rechter. Zo kan een van jullie bezwaar maken bij een eenzijdige aanvraag van de scheiding of wanneer er ruzie ontstaat over het scheidingsconvenant.

3. Akte van Berusting tekenen

In dat geval van geen bezwaren is het handig om een akte van berusting te tekenen. Dit is een document wat de rechtbank jullie toestuurt nadat de beschikking van de rechter is afgegeven. In de akte erkennen jullie beiden dat jullie het eens zijn met de scheiding en jullie je hierin berusten (er vrede mee hebben). Jullie gaan dus niet in beroep tegen het besluit van de rechter.

4. Inschrijven bij de gemeente

Als jullie de getekende akte van berusting op tijd terug sturen dan vervallen automatisch de 3 maanden om in beroep te gaan. De scheiding is na het inschrijven bij het gemeenteregister meteen officieel. Mochten jullie ervoor kiezen om het document niet te tekenen of dit vergeten en schrijven jullie de beschikking al in bij de gemeente, dan duurt het dus nog 3 maanden voordat de scheiding officieel is.

De beschikking van de rechter moeten jullie of de advocaat in ieder geval binnen 6 maanden na inschrijven bij de gemeente. Als jullie de 6 maanden overschrijden, dan is de uitspraak van de rechter niet meer van kracht. Jullie zijn dan nog steeds getrouwd. Let er dus op dat jullie of de advocaat op tijd de beschikking in laat schrijven. Anders moeten jullie weer bij stap 1 beginnen.

Wanneer zijn we officieel gescheiden?

Officieel gescheiden zijn kan snel gaan wanneer jullie direct de scheiding bij de gemeente inschrijven en een akte van berusting tekenen. Wanneer jullie echter de volle termijn gebruiken van 6 maanden waarbinnen jullie de scheiding bij de gemeente moeten (laten) inschrijven duurt officieel gescheiden zijn langer. Het belangrijkste is dat jullie de beschikking van de rechter binnen 6 maanden inschrijven bij de gemeente om officieel te kunnen scheiden.

Tips en ervaringen

Opvoeding na echtscheiding: 5 tips

21 februari 2020

In dit artikel geven we 5 onafhankelijke tips voor de opvoeding en gaan we in op het verschil in opvoeding van gescheiden ouders. Hoe ga je hier het beste mee om?

Lees verder
Tips en ervaringen

Informatieplicht ouders na scheiding

19 februari 2020

In het geval dat een van jullie het gezag heeft, heeft deze ouder informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder gezag. In de meeste gevallen hebben na scheiding jullie ouders het gezag. Welke informatie ben je verplicht door te geven aan de ander of hoor je te ontvangen?

Lees verder
Tips en ervaringen

Verdeling spaargeld bij scheiding: waar moet je op letten?

19 februari 2020

Tijdens de scheiding kijken jullie ook hoe jullie het spaargeld verdelen. Dan is eerst de vraag: wat valt er onder spaargeld, hoe zit het met het spaargeld van je kind bij scheiding en vervolgens: wat is de juiste verdeling hiervan? In dit artikel ontdek je het antwoord op deze vragen.

Lees verder