Partneralimentatie vaststellen

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt, kan het zijn dat u partneralimentatie moet betalen. Het maakt hierbij niet uit of u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden heeft. Als u samenwoont, is de plicht om alimentatie te betalen er niet, tenzij dit in het samenlevingscontract staat.

Hoe bepaal je de partneralimentatie?

Bij het bepalen of partneralimentatie moet worden betaald, gaat het om twee zaken: de behoefte van de (ex-)partner die alimentatie ontvangt en de draagkracht van de (ex-)partner die alimentatie betaalt. De behoefte is het bedrag dat een van jullie (de alimentatiegerechtigde) nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige), kan missen.

Voorwaarden

Je kan samen met je (ex-)partner berekenen wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft en wat de alimentatieplichtige kan betalen. De partneralimentatie mag niet hoger zijn dan de draagkracht van de alimentatieplichtige, maar kan ook nooit hoger zijn dan de behoefte. Het betalen of ontvangen van partneralimentatie heeft fiscale gevolgen, waar je bij het vaststellen van partneralimentatie rekening mee moet houden. Op de website van de Belastingdienst vindt je meer informatie over de fiscale gevolgen van het betalen of ontvangen van alimentatie tijdens en na je scheiding.

Je kan er ook voor kiezen om de alimentatie lager vast te stellen dan het maximum.

Het is daarnaast mogelijk om onderling af te spreken dat er geen partneralimentatie wordt betaald of dat deze afgekocht wordt. Raadpleeg bij de afkoop van alimentatie altijd een financieel deskundige.

Hoe lang wordt partneralimentatie betaald?

Je betaalt maximaal voor 12 jaar partneralimentatie als je op of na 1 juli 1994 bent gescheiden. Ben je voor die datum gescheiden dan is er geen maximum vastgelegd. Deze wettelijke regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Voor scheidingen na 1 juli 1994 geldt dus:

 • Huwelijk met kinderen: maximaal 12 jaar
 • Huwelijk zonder kinderen, langer dan 5 jaar: maximaal 12 jaar
 • Huwelijk zonder kinderen, korter dan 5 jaar: net zolang als het huwelijk duurde

Je kan daar samen ook andere afspraken over maken en een kortere termijn overeenkomen. Als jullie samen een andere termijn van partneralimentatie afspreken, vervalt de verplichting om te betalen (en het recht op alimentatie) vanzelf als die termijn is afgelopen. De partneralimentatie vervalt ook als degene die partneralimentatie krijgt:

 • weer genoeg inkomsten heeft om van te leven
 • met iemand anders trouwt
 • een geregistreerd partnerschap met iemand anders aangaat
 • gaat samenwonen met iemand anders
 • overlijdt

Hoe werkt Uitelkaar.nl

Het proces van uitelkaar gaan kan lang duren, waarbij kosten én emoties oplopen. Als je in goed overleg uit elkaar wilt gaan biedt uitelkaar.nl een online platform waarbij je onder begeleiding je ouderschapsplan kunt maken.

Hierdoor bepaal je zelf het tempo en werk je stap voor stap toe naar het maken van afspraken over alle onderwerpen die voor jullie relevant zijn. Dat bespaart tijd, geld én negatieve energie.

Doordat je zelf controle hebt, maak je beter doordachte afspraken voor de kinderen. Dit vermindert de (langdurige) negatieve gevolgen voor jezelf, jouw (ex-)partner én kinderen.

Een casemanager biedt gedurende het hele proces ondersteuning. Hierdoor is er altijd een neutrale partij die beoordeelt of de afspraken goed doordacht en in balans zijn. Dat bespaar je veel tijd, negatieve emotie en geld.

 • Zelf afspraken maken
 • In eigen tijd en tempo
 • Persoonlijke ondersteuning

Gratis proefaccount