Stappenplan: het verdelen van vermogen bij scheiding

09 december 2019

Het verdelen van vermogen bij scheiding is een van de praktische zaken die jullie moeten regelen. Dit kan een lastige klus zijn, zeker wanneer jullie situatie ingewikkelder is. In ieder geval zijn er een aantal stappen te nemen om tot een goede verdeling te komen. Lees verder om het stappenplan voor verdeling van vermogen te bekijken.

Pagina inhoud

  Wat is vermogen bij scheiding?

  Vermogen is de waarde van al jullie bezittingen min jullie schulden. Bezittingen zijn onder andere inboedel, spaargeld, obligaties, aandelen, een tweede woning, groene beleggingen, antiek en auto’s. Twijfel je of iets onder bezittingen of vermogen valt? Bekijk jullie belastingaangifte waarin het grootste vermogen staat of vraag het aan een van de casemanagers van Uitelkaar.nl.

  Spaargeld

  Jullie kunnen spaarrekeningen en/of deposito’s hebben die verdeeld moeten worden. Zet een van jullie deze voort of zeggen jullie ze op? Lees verder waar je op moet letten bij het verdelen van spaargeld.

  Lijfrentepoli

  Jullie bank of verzekeraar kan jullie voorlichten over de waarde van jullie polis en de gevolgen bij scheiden.

  Certificaten, opties en obligaties

  De waardering van certificaten, opties en obligaties vereist vaak specialistische kennis. Je kunt de waardering het beste laten uitvoeren door iemand die hier veel kennis over heeft.

  Levensverzekering

  Bij een levensverzekering kijk je of er sprake is van een verzekering met of zonder waarde. Als er waarde is moet deze verdeeld worden. Ook kan er sprake zijn van een gemengde verzekering met een spaarelement (combinatie van een spaar- en risicoverzekering). Het vermogen wordt alleen uitgekeerd op een bepaalde datum als iemand dan nog in leven is of onmiddellijk als diegene overlijdt. Dit spaardeel moet je in de verdeling betrekken.

  Aandelen

  Bepaalde aandelen kun je zelf gemakkelijk verdelen. Kijk eerst of het om aandelen gaat van ondernemingen die aan de beurs genoteerd staan. De waarde van deze aandelen kun je eenvoudig vaststellen aan de hand van de beurskoers op de datum van de verdeling.

  De waardering van andere aandelen (en overige waardepapieren) vereist vaak specialistische kennis. Het is verstandig om een accountant of fiscalist in te schakelen. Deze deskundige heeft voor correcte waardebepaling en advies over de verdeling de juiste gegevens nodig. Zorg ervoor dat je deze gegevens aan de deskundige geeft. Hij of zij zal je precies kunnen vertellen welke stukken en papieren nodig zijn.

  Let er op dat deze deskundige bij de verrekening van de waarde controleert of er eventuele verschuldigde belasting of mogelijke ‘dreigende belastingschulden’ uit het verleden aan de orde zijn.

  Vergeet eventuele schulden niet

  Ook kan er sprake zijn van schulden die jullie alleen of samen zijn aangegaan. Denk hierbij aan een hypotheek, doorlopende kredieten, studieschuld en niet betaalde rekeningen. Onder schulden vallen ook openstaande bedragen bij postorderbedrijven of webshops, afbetalingsregelingen, schulden aan familie, vrienden of derden en belastingschulden. Wil je meer weten over het verdelen van schulden, bekijk dan ons stappenplan schulden verdelen.

  Stappenplan verdelen vermogen bij scheiding

  Waar moet je beginnen bij het verdelen van jullie vermogen wanneer jullie uit elkaar gaan? In 5 stappen regel je effectief de verdeling.

  Stap 1: Bekijk je huwelijkse voorwaarden

  Ga na of jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd of niet. Dit heeft namelijk consequenties voor de verdeling van jullie vermogen.

  Huwelijk voor 1 januari 2018

  Zijn jullie voor 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan is jullie vermogen (en jullie eventuele schulden) van jullie beiden. Jullie zullen dit door de helft moeten delen.

  Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Huwelijk na 1 januari 2018

  Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, dan blijft het vermogen wat je had opgebouwd voor het huwelijk van jou. Alles wat er aan vermogen is opgebouwd tijdens het huwelijk moet eerlijk verdeeld worden tussen jou en je (ex-)partner.

  Zijn er huwelijkse voorwaarden, kijk dan wat er in is afgesproken. Behulpzaam is om te proberen terug te denken aan wat de reden was van het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

  Schenking of erfenis

  Wanneer er een erfenis of schenking is, hangt de verdeling af van de schenker. Deze legde hiervoor voorwaarden vast in bijvoorbeeld een testament of notariële akte. Als je niet weet waar die is, kun je bij het Centraal Testamentenregister (CTR) achterhalen welke notaris het testament destijds heeft opgesteld. Daarna kun je - alleen als direct belanghebbende - bij de desbetreffende notaris of bij een eigen notaris de inhoud opvragen. Voor een schenking geldt ook dat de voorwaarden opgevraagd kunnen worden bij de notaris.

  Stap 2: Koude uitsluiting of verrekenbeding nagaan (alleen bij huwelijkse voorwaarden)

  Koude uitsluiting

  Als jullie huwelijkse voorwaarden hebben: ga na of jullie een verrekenbeding hebben of dat er sprake is van koude uitsluiting. Koude uitsluiting betekent dat je op geen enkele wijze je inkomen en vermogenstoename deelt met je partner voor, tijdens en na het huwelijk. Dat betekent natuurlijk niet dat jullie na de scheiding niet meer verplicht zijn voor elkaar te zorgen en daarom moeten jullie nog wel de huishoudkosten naar draagkracht opbrengen.

  Verrekenbeding

  Is er sprake is van een verrekenbeding in jullie huwelijkse voorwaarden? Dan betekent dit dat jullie eventueel het overgespaarde inkomen (vermogen) moeten verdelen, na aftrek van de kosten huishouding.

  Stap 3: Maak een lijst van al jullie vermogen

  Ga samen na wat er aan vermogen van jullie beiden is en maak hier een lijst van. Denk bij vermogen dus aan spaarrekeningen, aandelen, geld in je bedrijf, vastgoed, obligaties, inboedel enzovoorts. Twijfelen jullie of iets onder vermogen valt? Vraag dan hulp aan iemand die er verstand van heeft, zoals een accountant of je persoonlijke casemanager van Uitelkaar.nl.

  Stap 4: Bepaal de waarde van de inboedel en wat jullie willen hebben

  Ook de inboedel heeft een waarde. De waarde kunnen jullie bepalen door vergelijkbare spullen op marktplaats op te zoeken of juist te kijken naar de nieuwprijzen van de spullen. Ook een taxateur kan helpen wanneer het om inboedel gaat met hoge waarde, zoals een antieke kast of een kunstwerk. Afhankelijk van het feit of jullie wel of niet getrouwd of geregistreerd partners zijn en ook onder welke voorwaarden er al een afspraak over de verdeling is. Overleg over hoe jullie de verdeling zien. Het kan zijn dat dit van elkaar afwijkt. In de wet staat dat het verdelen van vermogen ‘naar eerlijkheid en billijkheid’ moet gebeuren. Jullie kunnen dus eerst nagaan of dit het geval is. Mochten jullie niet tot een compromis komen schakel dan de hulp in van een mediator die voor jullie bemiddelt.

  Stap 5: Verdeel jullie vermogen

  Wanneer jullie overzicht hebben van hoe de verdeling eruit komt te zien, nemen jullie dit op in een scheidingsconvenant wat de advocaat indient bij de rechtbank. Zodra de rechter dit goedkeurt volgt de grote verdeelslag. Maak bedragen op tijd over naar elkaar en zorg ervoor dat eigendommen op de juiste naam komen te staan.

  Gerelateerde artikelen

  Hoe maak je een verdeling van spaargeld bij scheiding?

  28 juli 2023

  Tijdens de scheiding kijken jullie ook hoe jullie het spaargeld verdelen. Dan is eerst de vraag: wat valt er onder spaargeld, hoe zit het met het spaargeld van je kind bij scheiding en vervolgens: wat is de juiste verdeling...

  Lees verder

  Wat is de peildatum bij echtscheiding?

  11 februari 2020

  Als jullie bezig zijn met jullie scheiding moeten jullie bezittingen, vermogen en meer verdelen. Om dit goed te kunnen doen is het nodig dat jullie een peildatum stellen. Dit is het moment waarop jullie samen besluiten dat...

  Lees verder