Wat is de peildatum bij echtscheiding?

11 februari 2020

Als jullie bezig zijn met jullie scheiding moeten jullie bezittingen, vermogen en meer verdelen. Om dit goed te kunnen doen is het nodig dat jullie een peildatum stellen. Dit is het moment waarop jullie samen besluiten dat bezittingen verdeeld worden. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Pagina inhoud

  Jullie kunnen samen een peildatum vaststellen en dit in het echtscheidingsconvenant opnemen. Als jullie dat niet doen, wordt de datum waarop het verzoekschrift tot scheiding door jullie advocaat wordt ingediend bij de rechtbank als peildatum genomen. Dit is de datum waarop is besloten om het huwelijk te beëindigen.

  Lees meer over het stappenplan vermogen bij scheiding

  Geen aanspraak meer maken na peildatum

  Vooral bij (beperkte) gemeenschap van goederen is de peildatum van belang. Vermogen en spullen die jullie na de peildatum krijgen of komen zijn persoonlijk eigendom en hoeven niet verdeeld te worden. Deze eigendommen vallen niet meer in het huwelijksgoederengemeenschap. Jullie kunnen hierbij elkaar geen aanspraak meer op maken.

  Officieel is de peildatum de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Kiezen jullie een andere datum, bijvoorbeeld een maand voordat het verzoekschrift wordt ingediend, dan verwerk je in de tekst van het echtscheidingsconvenant dat jullie na deze datum geen aanspraak meer kunnen maken op elkaars geld en bezittingen. Echter, mochten jullie ruzie krijgen en naar de rechtbank moeten, dan zal de rechtbank de officiële peildatum hanteren: de dag dat het verzoekschrift is ingediend.

  Waardering spullen wel of niet op de peildatum

  De peildatum van de verdelingsuitspraak is echter niet hetzelfde als de peildatum voor de waardering van de bezittingen. De waarde van bezittingen, zoals die van jullie auto of woning wordt meestal gesteld op de dag dat het huwelijk of partnerschap officieel ontbonden wordt. Dit is belangrijk om te weten, omdat er sprake kan zijn van waardedaling of -stijging. Willen jullie een andere regeling dan kunnen jullie hier afspraken over maken die redelijk en billijk zijn en dit opnemen in het echtscheidingsconvenant.

  Stappenplan: het verdelen van vermogen bij scheiding Lees meer