Start subsidieregeling experiment echtscheiding Raad voor Rechtsbijstand

06 januari 2022

In februari gaat de Raad voor Rechtsbijstand - het orgaan dat de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand regelt op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) - van start met de subsidieregeling experiment echtscheiding met als doel te onderzoeken wat stellen qua rechtshulp nodig hebben bij hun (complexe) echtscheiding en welke passende vergoeding hierbij past. Dit met het oog op het bieden van maatwerk voor de rechtzoekenden. 

 
 

Pagina inhoud

  Raad wil vernieuwing proces aanvraag en dienstverlening scheiding

  De Raad heeft als doel om voor scheiding gerelateerde zaken een vernieuwing in het proces van aanvraag en opbouw van de werkzaamheden van de dienstverlening te onderzoeken. Hierin werkt de Raad samen met zijn ketenpartners de NOvA, het Juridisch Loket, de MfN, vFAS en Uitelkaar.nl, in opdracht van de demissionair minister voor Rechtsbescherming. 

  Subsidieregeling voor brede oplossingsroute echtscheidingen

  De subsidieregeling moet het werken met vergoedingen vanuit het basisrechtshulppakket met eventuele add-ons mogelijk maken. Samen met deskundige mediators en advocaten wordt gezocht naar een manier om een brede oplossingsroute voor echtscheiding te vinden. 

  Rechtsbijstand op maat

  Met de subsidieregeling wil de Raad rechtsbijstand op maat leveren. Dat doen ze door lichtere rechtsbijstand toe te kennen daar waar de situatie het toelaat, bijvoorbeeld als beide (ex-)partners het in grote lijnen met elkaar eens zijn. En meer specifieke kennis in te zetten bij complexe echtscheidingen. 

  Hoe verloopt een aanvraag voor subsidie?

  De rechtszoekende komt met zijn (juridisch) probleem, in dit geval de wens om te scheiden, bij het Juridisch Loket. De jurist van het Juridisch Loket stelt de diagnose aan de hand van meerdere aspecten en adviseert de rechtszoekende. Het doel is om de persoon in kwestie zo snel mogelijk door te verwijzen naar de tweede lijn (advocaat,  mediator of de digitale route van Uitelkaar.nl).

  De rechtzoekende krijgt een diagnosedocument en dient een aanvraag in voor een verzoek tot matching. Aan de hand van het diagnosedocument en de aanvraag neemt de Raad een beslissing over het passende basisrechtshulppakket, met eventuele add-ons. Deze add-ons zijn aanvullende modules voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Deze krijgt de rechtszoekende bijvoorbeeld bij een complexe scheiding. 

  De Raad matcht (koppelt) de rechtzoekende met een passend rechtshulppakket en twee of meer deelnemende rechtsbijstandverleners die een dergelijk pakket (en mogelijke add-ons) aanbieden. De rechtzoekende maakt daaruit vervolgens een keuze. Stel dus dat je als rechtszoekende een voorkeur opgeeft voor een rechtsbijstandverlener, dan houdt de Raad daar rekening mee.
   

  Wanneer start subsidieregeling?

  Op dit moment is de Raad met haar ketenpartners druk bezig de subsidieregeling vorm te geven. De inschrijving voor de regeling gaat waarschijnlijk medio februari van start. 


  Raad voor Rechstbijstand logo  Uitelkaar.nl: nieuws en ontwikkelingen Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Persbericht: kosten scheiding zijn in crisis een obstakel

  08 januari 2024

  Volgens het onlangs verschenen rapport van het CBS, ‘Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding’, kunnen de hoge kosten van een scheiding een reden zijn om in crisistijd een niet goed lopend huwelijk in stand te houden....

  Lees verder

  Uitelkaar.nl: nieuws en ontwikkelingen

  18 december 2023

  Bij Uitelkaar.nl gebeurt veel. Wij zijn continu aan het vernieuwen: ons online platform, onze hulpverlening en ons aanbod aan aanvullende diensten. Lees hier meer over onze highlights.

  Lees verder

  SI2Fund: “Uitelkaar.nl heeft een positief effect op gescheiden stellen.”

  19 september 2023

  De missie van Uitelkaar.nl is om stellen, die hebben besloten te scheiden, te helpen goed uit elkaar te gaan. We monitoren in hoeverre Uitelkaar.nl daar ook daadwerkelijk aan bijdraagt. Jaarlijks de resultaten gepubliceerd...

  Lees verder