Start subsidieregeling experiment echtscheiding Raad voor Rechtsbijstand

06 januari 2022

In februari gaat de Raad voor Rechtsbijstand - het orgaan dat de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand regelt op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) - van start met de subsidieregeling experiment echtscheiding met als doel te onderzoeken wat stellen qua rechtshulp nodig hebben bij hun (complexe) echtscheiding en welke passende vergoeding hierbij past. Dit met het oog op het bieden van maatwerk voor de rechtzoekenden. 

 
 

Pagina inhoud

  Raad wil vernieuwing proces aanvraag en dienstverlening scheiding

  De Raad heeft als doel om voor scheiding gerelateerde zaken een vernieuwing in het proces van aanvraag en opbouw van de werkzaamheden van de dienstverlening te onderzoeken. Hierin werkt de Raad samen met zijn ketenpartners de NOvA, het Juridisch Loket, de MfN, vFAS en Uitelkaar.nl, in opdracht van de demissionair minister voor Rechtsbescherming. 

  Subsidieregeling voor brede oplossingsroute echtscheidingen

  De subsidieregeling moet het werken met vergoedingen vanuit het basisrechtshulppakket met eventuele add-ons mogelijk maken. Samen met deskundige mediators en advocaten wordt gezocht naar een manier om een brede oplossingsroute voor echtscheiding te vinden. 

  Rechtsbijstand op maat

  Met de subsidieregeling wil de Raad rechtsbijstand op maat leveren. Dat doen ze door lichtere rechtsbijstand toe te kennen daar waar de situatie het toelaat, bijvoorbeeld als beide (ex-)partners het in grote lijnen met elkaar eens zijn. En meer specifieke kennis in te zetten bij complexe echtscheidingen. 

  Hoe verloopt een aanvraag voor subsidie?

  De rechtszoekende komt met zijn (juridisch) probleem, in dit geval de wens om te scheiden, bij het Juridisch Loket. De jurist van het Juridisch Loket stelt de diagnose aan de hand van meerdere aspecten en adviseert de rechtszoekende. Het doel is om de persoon in kwestie zo snel mogelijk door te verwijzen naar de tweede lijn (advocaat,  mediator of de digitale route van Uitelkaar.nl).

  De rechtzoekende krijgt een diagnosedocument en dient een aanvraag in voor een verzoek tot matching. Aan de hand van het diagnosedocument en de aanvraag neemt de Raad een beslissing over het passende basisrechtshulppakket, met eventuele add-ons. Deze add-ons zijn aanvullende modules voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Deze krijgt de rechtszoekende bijvoorbeeld bij een complexe scheiding. 

  De Raad matcht (koppelt) de rechtzoekende met een passend rechtshulppakket en twee of meer deelnemende rechtsbijstandverleners die een dergelijk pakket (en mogelijke add-ons) aanbieden. De rechtzoekende maakt daaruit vervolgens een keuze. Stel dus dat je als rechtszoekende een voorkeur opgeeft voor een rechtsbijstandverlener, dan houdt de Raad daar rekening mee.
   

  Wanneer start subsidieregeling?

  Op dit moment is de Raad met haar ketenpartners druk bezig de subsidieregeling vorm te geven. De inschrijving voor de regeling gaat waarschijnlijk medio februari van start. 


  Raad voor Rechstbijstand logo  Uitelkaar.nl: nieuws en ontwikkelingen Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Uitelkaar.nl doet mee aan experiment om de juiste hulp te vinden bij scheiding

  26 april 2022

  Je wilt scheiden of je partner heeft je verteld dat hij of zij wil scheiden. Waar vind je de juiste hulp? Vanaf nu kun je bij het Juridisch Loket terecht voor een persoonlijk adviesgesprek waarin wordt gekeken welke hulp...

  Lees verder

  Uitelkaar.nl lanceert twee nieuwe modules binnen het platform: de kindmodule en de nazorgmodule

  05 april 2022

  Uitelkaar.nl wilt stellen helpen om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Dit proces zijn ze continu aan het verbeteren. Daarom zijn er nu twee nieuwe modules gelanceerd: de kindmodule en de nazorgmodule. Voor dit initiatief...

  Lees verder

  Persbericht: Uitelkaar.nl ontwikkelt nazorgtraject om afspraken na de scheiding makkelijk te kunnen wijzigen.

  10 maart 2022

  Trend: aantal scheidingen daalt, onenigheid over scheidingsafspraken neemt toe. Hoewel het aantal scheidingen in Nederland afneemt sinds 2014 (cijfers CBS) zien advocaten het aantal problemen dat na de scheiding ontstaat,...

  Lees verder