Start subsidieregeling experiment echtscheiding Raad voor Rechtsbijstand

06 januari 2022

In februari gaat de Raad voor Rechtsbijstand - het orgaan dat de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand regelt op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) - van start met de subsidieregeling experiment echtscheiding met als doel te onderzoeken wat stellen qua rechtshulp nodig hebben bij hun (complexe) echtscheiding en welke passende vergoeding hierbij past. Dit met het oog op het bieden van maatwerk voor de rechtzoekenden. 

 
 

Pagina inhoud

  Raad wil vernieuwing proces aanvraag en dienstverlening scheiding

  De Raad heeft als doel om voor scheiding gerelateerde zaken een vernieuwing in het proces van aanvraag en opbouw van de werkzaamheden van de dienstverlening te onderzoeken. Hierin werkt de Raad samen met zijn ketenpartners de NOvA, het Juridisch Loket, de MfN, vFAS en Uitelkaar.nl, in opdracht van de demissionair minister voor Rechtsbescherming. 

  Subsidieregeling voor brede oplossingsroute echtscheidingen

  De subsidieregeling moet het werken met vergoedingen vanuit het basisrechtshulppakket met eventuele add-ons mogelijk maken. Samen met deskundige mediators en advocaten wordt gezocht naar een manier om een brede oplossingsroute voor echtscheiding te vinden. 

  Rechtsbijstand op maat

  Met de subsidieregeling wil de Raad rechtsbijstand op maat leveren. Dat doen ze door lichtere rechtsbijstand toe te kennen daar waar de situatie het toelaat, bijvoorbeeld als beide (ex-)partners het in grote lijnen met elkaar eens zijn. En meer specifieke kennis in te zetten bij complexe echtscheidingen. 

  Hoe verloopt een aanvraag voor subsidie?

  De rechtszoekende komt met zijn (juridisch) probleem, in dit geval de wens om te scheiden, bij het Juridisch Loket. De jurist van het Juridisch Loket stelt de diagnose aan de hand van meerdere aspecten en adviseert de rechtszoekende. Het doel is om de persoon in kwestie zo snel mogelijk door te verwijzen naar de tweede lijn (advocaat,  mediator of de digitale route van Uitelkaar.nl).

  De rechtzoekende krijgt een diagnosedocument en dient een aanvraag in voor een verzoek tot matching. Aan de hand van het diagnosedocument en de aanvraag neemt de Raad een beslissing over het passende basisrechtshulppakket, met eventuele add-ons. Deze add-ons zijn aanvullende modules voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Deze krijgt de rechtszoekende bijvoorbeeld bij een complexe scheiding. 

  De Raad matcht (koppelt) de rechtzoekende met een passend rechtshulppakket en twee of meer deelnemende rechtsbijstandverleners die een dergelijk pakket (en mogelijke add-ons) aanbieden. De rechtzoekende maakt daaruit vervolgens een keuze. Stel dus dat je als rechtszoekende een voorkeur opgeeft voor een rechtsbijstandverlener, dan houdt de Raad daar rekening mee.
   

  Wanneer start subsidieregeling?

  Op dit moment is de Raad met haar ketenpartners druk bezig de subsidieregeling vorm te geven. De inschrijving voor de regeling gaat waarschijnlijk medio februari van start. 


  Raad voor Rechstbijstand logo  Uitelkaar.nl: nieuws en ontwikkelingen Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  126 x actuele informatie over corona en scheiden, ouderschap en relaties [geüpdatet: 28-5-2020]

  12 juli 2022

  De coronacrisis waarin we massaal thuis zitten zorgt voor relatiestress, scheidingsaanvragen, maar ook voor onzekerheid bij gescheiden ouders over het nakomen van de regelingen. In dit artikel vind je alle actuele,...

  Lees verder

  Nieuwsbericht: Nieuwe manier om als ouders zonder strijd naar de rechter te gaan

  07 juli 2022

  Heb je geprobeerd om samen tot afspraken te komen, zelfs al een mediator geprobeerd, maar kom je er niet op alle punten uit? Wil je een oplossing, maar ben je bang dat de gang naar de rechter de relatie met je (ex-)partner...

  Lees verder