Overweeg deze 6 zaken goed bij het opstellen van een omgangsregeling

02 april 2020

Het is aan jullie beiden om naar eigen inzicht een regeling vast te stellen die het beste aansluit bij de belangen van jullie kinderen. Je kunt elke regeling die je in de gegeven omstandigheden het meest passend vindt vaststellen, zolang jullie er maar rekening mee houden dat jullie kinderen het meest gebaat zijn bij rust en continuïteit. In dit artikel vind je belangrijke overwegingen bij het komen tot een goede omgangsregeling.

Pagina inhoud

  1. De leeftijd van je kinderen

  De behoeften van jonge kinderen zijn anders dan die van al wat oudere kinderen. Zo is het voor met name kinderen tot ongeveer vier jaar van belang dat ze hun beide ouders regelmatig zien. Oudere kinderen (ongeveer in de middelbare school leeftijd) vinden iets meer vrijheid juist vaak prettiger.

  Lees meer over de omgangsregeling

  2. De omgeving van je kinderen

  Ook de verschillende omgevingen waar je kinderen zich in bevinden spelen mee in het opstellen van een omgangsregeling. Denk hierbij aan afstanden die je kind moet overbruggen van school naar huis of van huis naar hobby’s of vrienden.

  De sociale omgeving

  Vriendjes en familieleden, zoals opa's en oma's, met wie jullie kinderen veel tijd doorbrengen, zijn belangrijk voor hen. Het is belangrijk dat dit sociaal contact voor de kinderen zo veel mogelijk hetzelfde blijft. Opa’s en oma’s vinden het fijn om ondanks het uit elkaar gaan het contact met de kinderen te behouden.

  De school

  Het is prettig voor jullie kinderen wanneer zij niet van school hoeven te veranderen nadat jullie uit elkaar gaan. Dan kunnen kinderen namelijk hun oude vriendjes blijven zien en hoeven ze niet te wennen aan een nieuwe school. Ook als je gaat verhuizen, bedenk dan dat de kinderen mee verhuizen.

  Hobby's, sport en andere activiteiten

  Het kan vervelend zijn voor kinderen wanneer zij als gevolg het uit elkaar gaan van hun ouders moeten stoppen met hun sport of hobby. Zo is het niet altijd zeker dat de oude hobby’s en sporten in de nieuwe omgeving net zo makkelijk bereikbaar en beschikbaar zijn. Net als bij het veranderen van de school, heeft een verandering van sportvereniging tot gevolg dat ze hun sportvriendjes misschien niet meer kunnen zien.

  Wist je dat je bij het maken van een ouderschapsplan een gratis kinderalimentatie berekening krijgt?

  3. De mening van je kinderen

  Jullie kinderen moeten zich ook prettig voelen bij de afspraken die jullie maken. Het is belangrijk dat je naar de wensen en gevoelens van jullie kinderen luistert en hen betrekt bij het maken van afspraken. Als jullie ouderschapsplan door de rechter moet worden getoetst, neemt de rechter ook mee in hoeverre jullie dit hebben gedaan. 

  Je moet zelf afwegen in welke mate jullie de kinderen bij het maken van de afspraken kunnen betrekken. Dit hangt af van de de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het is belangrijk dat je voorkomt dat de kinderen het gevoel hebben te moeten kiezen tussen één van jullie beiden. 

  4. Het werkritme van jou en je (ex-)partner

  Een drukke voltijdbaan beperkt misschien de mogelijkheden van zorg voor en opvoeding van de kinderen. Ook onregelmatige werktijden kunnen beperkingen opleveren voor de zorg- en opvoedingstaken, maar ook voordelen.

  5. De al bestaande rolverdeling van beide ouders in de opvoeding

  De al bestaande rolverdeling van jullie als ouders kan een richtlijn zijn bij het vormgeven van de verdeling van de zorg en opvoeding van je kinderen over jullie beiden. Het belangrijkste is dat je kinderen zich prettig voelen in de nieuwe situatie en de regeling geen (extra) stress met zich meebrengt voor hen. Betrek jullie kinderen (tenzij ze nog heel jong zijn) bij het vaststellen van de regeling en laat hen aangeven wat zij graag willen. Let wel: maak hen geen deelgenoot van jullie conflicten.

  6. Contact met ouders

  Het contact van jullie kinderen met de andere ouder als ze bij jou zijn of omgekeerd is belangrijk. Denk daarbij aan het even met jou of de andere ouder praten om te vertellen hoe de dag was (telefonisch, per mail, Whatsapp, Facebook, enzovoort). Maar ook het contact met de ene ouder als de kinderen met de andere ouder met vakantie zijn kan voor hen erg belangrijk zijn. 

  Het is goed voor jullie kinderen om met respect over de andere ouder te praten. Probeer de verschillen in opvoeding tussen jou en je (ex-)partner positief te benaderen. Verschillen mogen er zijn. Het beste is natuurlijk om zoveel mogelijk dezelfde regels, gewoontes en principes te hanteren van voordat jullie uit elkaar gingen.

  Omgangsregeling voorbeeld Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Verdeling feestdagen bij scheiding: do's en don’ts

  05 december 2023

  Als jullie gaan scheiden en jullie hebben kinderen dan moeten jullie een omgangsregeling treffen. Maar hoe gaan jullie om met de omgangsregeling bij bijvoorbeeld verjaardagen of kerstdagen? Lees hier de do’s en don’ts bij...

  Lees verder

  Omgangsregeling niet nakomen: wat te doen?

  21 november 2023

  Je ex-partner houdt zich niet aan de afspraken uit de omgangsregeling. Hij brengt de kinderen niet op de afgesproken tijd. Of zij komt zelfs helemaal niet. Of is het juist dat je partner de kinderen niet wil of kan opvangen...

  Lees verder

  Mogen we afwijken van de omgangsregeling?

  14 november 2023

  In het ouderschapsplan staat de omgangsregeling beschreven. Het kan weleens voorkomen dat je een belangrijke afspraak hebt, maar dat dit niet past binnen de omgangsregeling. Mag je dan afwijken van de afspraken rondom de...

  Lees verder