PensioenOp deze pagina informeren we jullie over wat er in de afspraak pensioen moet komen te staan. Ook geven we je achtergrondinformatie waarom dit belangrijk is.

Pensioen
 

 

Wat moet er in de afspraak?

 • Of en zo ja, waar jullie pensioenen hebben opgebouwd
 • Wat jullie afspreken over het ouderdomspensioen
  • Verevenen (standaardverdeling)
  • Converteren
  • Niet verevenen
 • Of en zo ja, op welke manier jullie het nabestaandenpensioen hebben opgebouwd
 • Welke afspraken jullie maken over het nabestaandenpensioen
  • Wel aanspraak behouden
  • Geen aanspraak behouden
 • Hoe jullie ervoor zorgen dat de pensioenuitvoerders op de hoogte worden gebracht van de keuze die jullie maken

 • Indien jullie andere afspraken maken dan de standaardverdeling
  • Wat de reden is om af te wijken van de standaardverdeling

 

 
 

 

Waarom moet dit in de afspraak worden opgenomen?

Volgens de wet heb je recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen, dat opgebouwd is tijdens het huwelijk. Daarnaast heb je recht op het eventuele opgebouwde nabestaandenpensioen. Je kan bij de scheiding hier andere afspraken over maken. De keuze moet binnen twee jaar na de scheiding worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Zij baseren zich op het scheidingsplan om de keuze door te voeren. Het is daarom van belang dat er duidelijk in staat welke afspraken er worden gemaakt.

 

 

 

 

Andere tips om rekening mee te houden