Scheiden en pensioen: advies over de verdeling

28 februari 2023

Wanneer jullie een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract met pensioenafspraken beëindigen, dan moeten jullie ook afspraken maken over jullie pensioen. Jullie hebben in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen van de ander, maar misschien willen jullie dit wel anders hebben. Het is hoe dan ook goed erover na te denken en iets op papier te zetten. In dit artikel lees je meer over het op verschillende manieren verdelen van ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen.

Pagina inhoud

  Ouderdomspensioen

  Iedereen ontvangt een AOW (Algemene Ouderdomswet) van de overheid als de 66 jaar en 10 maanden is bereikt (deze leeftijd zal oplopen in de komende jaren). Daarbovenop komt het ouderdomspensioen (ook wel het werknemerspensioen genoemd). Dit is het pensioen dat jullie opbouwen als jullie bij een werkgever in loondienst werken of hebben gewerkt. Elke partner heeft in principe recht op de helft van het opgebouwde pensioen dat tijdens jullie huwelijk is opgebouwd, tenzij jullie met huwelijkse voorwaarden anders hebben afgesproken. Natuurlijk kunnen jullie ook anders beslissen. Zie hieronder de opties uiteengezet door het Nibud.

  Pensioen verevenen

  Als jullie beslissen om het ouderdomspensioen te verevenen (zo is het standaard bij de wet geregeld) dan moeten jullie doorgeven aan jullie pensioenuitvoerder dat jullie ieder de helft van het opgebouwde pensioen van de ander krijgen. Bij verevenen ben je afhankelijk van de pensioendatum van de ander, want pas als de ander met pensioen gaat krijg je zijn of haar deel uitbetaald. De verevening moet je binnen 2 jaar na de scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

  Komt je ex-partner te overlijden voor de pensioendatum ingaat dan heb je geen recht meer op het ouderdomspensioen van je  ex-partner. Het deel van jouw ouderdomspensioen waarop je overleden ex-partner recht had, komt weer terug bij jou. 

  Conversie pensioen

  Bij conversie, ofwel opsplitsing, van het pensioen beslissen jullie om een gedeelte van het ouderdomspensioen af te staan aan elkaar en om te zetten in een eigen pensioenpot of kapitaal. De hoogte mogen jullie zelf beslissen, maar is wel definitief. In deze situatie zijn jullie niet meer afhankelijk van elkaars pensioendatum. Ook het eventuele overlijden van een van jullie heeft geen invloed meer op de ander zijn of haar pensioen. Ook deze verdeling moeten jullie binnen 2 jaar na de scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder. 

  Niet verdelen van pensioen

  Jullie kunnen ook beslissen om jullie pensioenen helemaal niet te verdelen. Als jullie dit vastleggen in het echtscheidingsconvenant dan kunnen jullie later na de scheiding ook geen aanspraak meer maken op elkaars pensioen. Dit is namelijk definitief. Jullie hoeven hierbij niets door te geven aan de pensioenuitvoerder.

  Andere verdeling

  Als laatste is het ook nog mogelijk dat jullie in plaats van een 50-50 verdeling van het pensioen een andere verdeling maken. Bijvoorbeeld 30% of 40% van het pensioen. Het ligt eraan hoeveel jullie denken dat eerlijk is. Dit moeten jullie wel binnen 2 jaar doorgeven aan de pensioenuitvoerder. 

  Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Bijzonder partnerpensioen

  Naast het ouderdomspensioen bestaat er ook nog het bijzonder partnerpensioen, ook het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Tijdens jullie huwelijk of partnerschap wordt er ook een partnerpensioen opgebouwd (tenzij anders geregeld). In het geval een van jullie komt te overlijden kan dit  pensioen uitgekeerd worden aan de overgebleven ex-partner. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaar dat jullie bij elkaar waren, maar verschilt ook per manier van pensioen verdelen. Hoe zit dat precies?

  Pensioen verevenen

  Bij verevening is het zo dat de overgebleven ex-partner inderdaad recht heeft op het bijzonder partnerpensioen bij het overlijden van de ander. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat jullie bij elkaar waren. In het geval ook de ander komt te overlijden, gaat het opgebouwde deel van het bij partnerpensioen naar de eventuele nieuwe partner van eerst overledene.

  Conversie pensioen

  Bij conversie of opsplitsing is het zo dat de overgebleven ex-partner geen aanspraak kan maken op het bijzonder partnerpensioen, omdat jullie alles al bij de scheiding hebben verdeeld in onafhankelijke pensioenen. 

  Je eigen ouderdomspensioen behouden

  Er is ook nog een optie dat jullie tijdens de scheiding beslissen het opgebouwde partnerpensioen om te zetten naar ouderdomspensioen. In dit geval heb je na het overlijden van de ander dus geen recht meer op bijzonder partnerpensioen, maar is je ouderdomspensioen hoger.

  Andere verdeling

  Als laatste kunnen jullie nog afzien van het bijzonder partnerpensioen. Dit moet allemaal wel vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst (bij geregistreerd partnerschap). 

  Op tijd doorgeven

  Wat jullie ook beslissen en vastleggen wat betreft jullie pensioenen, het is belangrijk dat jullie alle veranderingen binnen 2 jaar doorgeven. Dat kan met met dit mededelingsformulier van de Rijksoverheid. Mochten jullie namelijk niets regelen of doorgeven binnen 2 jaar na de scheiding, dan moeten jullie zelf voor de uitbetalingen zorgen tijdens jullie pensioen en gaat het niet automatisch via de pensioenuitvoerder.

  Mochten jullie er nog niet uit zijn over wat jullie willen doen met jullie pensioenen of zitten jullie met veel vragen? Dan kunnen jullie extra informatie aanvragen bij onze partner Creantis.

  Gerelateerde artikelen

  Wat is partnerpensioen na scheiding?

  12 juli 2022

  Tijdens jullie scheiding moeten jullie ook afspraken maken over jullie pensioenen. Er zijn verschillende soorten pensioenen om beslissingen over te maken en het kan daarom best ingewikkeld zijn. Een van deze is het...

  Lees verder

  Minister wil pensioen bij scheiding automatisch verdelen

  09 maart 2018

  Over een paar jaar moet de verdeling van pensioenen tussen ex-partners automatisch worden geregeld. Dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken. Hij gaat hierover in gesprek met de pensioensector.

  Lees verder