Hoe verdelen we alles eerlijk bij scheiding?

03 februari 2020

Uit elkaar gaan betekent verdelen: het verdelen van spullen, geld, schulden, woning, pensioen, en meer. Hoe werkt deze verdeling en hoe zorg je ervoor dat dit eerlijk gebeurt?

Bekijk welke juridische situatie op jullie van toepassing is

De afspraken over de verdeling leggen jullie vast in een scheidingsplan (ook wel echtscheidingsconvenant genoemd). Om deze verdeling te maken moeten jullie eerst inzicht hebben in welke zaken jullie samen delen.

Wat van jullie samen is, is afhankelijk van of jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden, beperkte gemeenschap van goederen of een samenlevingscontract staan de voorwaarden op het de notariële akte of in het contract. Je kunt hiervan een kopie opvragen bij de notaris.

Inventariseer wat jullie delen

Begin dus met inventariseren wat gemeenschappelijk is en wat hiervan de waarde is en zet dit op een rij. Zet er een peildatum bij van het moment dat je de verdeling maakt. Alles wat hierna verandert aan bezittingen en schulden bij jou en je (ex-)partner hoeft niet meer verdeeld te worden.

De verdeling

Jullie kunnen proberen samen alle bezittingen en schulden in alle billijkheid te verdelen. Bij de verdeling van spullen spelen ook emotionele waarde en voorkeuren een rol. Het is wel verstandig om je te laten informeren - in het geval je er niet voor kiest alles 50/50 te verdelen - of je geen risico loopt op een naheffing van de Belastingdienst.

Als de een meer krijgt dan de ander, kan de Belastingdienst dat in sommige gevallen zien als een schenking van de een aan de ander, waar schenkingsbelasting over betaald moet worden. Hier letten we op als je via Uitelkaar.nl de verdeling maakt. Komen jullie niet samen uit de verdeling dan kan een mediator hierbij behulpzaam zijn. Deze bemiddelt en zoekt samen met jullie naar oplossingen.

Tips en ervaringen

Opvoeding na echtscheiding: 5 tips

21 februari 2020

In dit artikel geven we 5 onafhankelijke tips voor de opvoeding en gaan we in op het verschil in opvoeding van gescheiden ouders. Hoe ga je hier het beste mee om?

Lees verder
Tips en ervaringen

Informatieplicht ouders na scheiding

19 februari 2020

In het geval dat een van jullie het gezag heeft, heeft deze ouder informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder gezag. In de meeste gevallen hebben na scheiding jullie ouders het gezag. Welke informatie ben je verplicht door te geven aan de ander of hoor je te ontvangen?

Lees verder
Tips en ervaringen

Verdeling spaargeld bij scheiding: waar moet je op letten?

19 februari 2020

Tijdens de scheiding kijken jullie ook hoe jullie het spaargeld verdelen. Dan is eerst de vraag: wat valt er onder spaargeld, hoe zit het met het spaargeld van je kind bij scheiding en vervolgens: wat is de juiste verdeling hiervan? In dit artikel ontdek je het antwoord op deze vragen.

Lees verder