Hoe moet je de scheiding inschrijven bij de gemeente?

19 december 2019

Als jullie het scheidingsconvenant goedgekeurd terug krijgen van de rechter, moeten jullie deze (kosteloos) binnen 6 maanden inschrijven bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Pas als de echtscheiding is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand van de gemeente zijn jullie officieel gescheiden. Deze datum van inschrijving is van belang voor partneralimentatie, een nieuw huwelijk en pensioen.

Hoe gaat het inschrijven van de scheiding te werk bij de gemeente?

Hoewel de manier waarop het inschrijven bij de gemeente gebeurt kan verschillen per gemeente, maar de basis is hetzelfde. Als voorbeeld beschrijven we het proces van gemeente Den Haag. Deze start met een aantal vragen of jullie situatie.

Stap 1: Bekijk in welke gemeente jullie de inschrijving van echtscheiding moeten doen

Om je te helpen bepalen bij welke gemeente jullie de echtscheiding moeten inschrijven, heeft gemeente Den Haag een aantal vragen opgesteld die jullie beantwoorden om helderheid in jullie situatie te krijgen.

  • Zijn jullie in Nederland getrouwd en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken? Dan moeten jullie de echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie zijn getrouwd.
  • Zijn jullie in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden? Dan moeten jullie de echtscheiding laten inschrijven in de gemeente waar jullie getrouwd zijn.
  • Zijn jullie in het buitenland getrouwd en gescheiden en is jullie buitenlandse huwelijksakte ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag? Dan moeten jullie de buitenlandse echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.
  • Zijn jullie in het buitenland getrouwd en gescheiden, wonen jullie in Nederland en is jullie buitenlandse huwelijksakte niet ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag? Dan moet jullie de buitenlandse echtscheiding laten registreren in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar jullie staan ingeschreven.
  • Zijn jullie in het buitenland getrouwd en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank uitgesproken? Dan moet jullie de echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.
  • Is de echtscheiding uitgesproken door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Dan moeten jullie de echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, tenzij het huwelijk is voltrokken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het laatste geval moeten jullie de echtscheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand van het eiland waarop het huwelijk is voltrokken.

Stap 2: Verzamel de juiste documenten

Nadat jullie weten waar jullie de echtscheiding moeten inschrijven, is het zaak om de juiste documenten te verzamelen. Als jullie echtscheiding door de Nederlandse rechtbank is uitgesproken dan moeten jullie of jullie advocaat in ieder geval de volgende documenten inzenden:

  • Een origineel afschrift van de onherroepelijke beschikking van de rechtbank Dit is een afschrift van het besluit van de rechter waarin staat dat de rechter het eens is met jullie besluit en de voorwaarden van de scheiding die in het scheidingsconvenant staan.
  • Een verzoek tot inschrijving Als jullie het beiden eens zijn met de scheiding is er een gezamenlijk verzoek nodig. Deze is voorzien van de volgende bijlagen die maximaal 3 maanden voor de indiening van het verzoekschrift zijn afgegeven: het echtscheidingsconvenant, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel) en een afschrift van de huwelijksakte.
  • Een akte van berusting Dit is een document wat jullie beiden moeten tekenen om akkoord te gaan met de scheiding. Jullie zien dan af van hoger beroep.. Deze krijgen jullie toegestuurd van de rechtbank.

De gemeente kan nog meer documentatie aan jullie vragen, maar dit ligt aan jullie situatie. Is het bijvoorbeeld zo dat de echtscheiding is uitgesproken door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dan zijn ook andere documenten nodig. Kijk op de website van de desbetreffende gemeente voor aanvullende informatie hierover.

Stap 3: Daadwerkelijke inschrijving

Nadat jullie alle documenten hebben opgestuurd gaat een ambtenaar de echtscheidingsakte inschrijven in de registers van de Burgerlijke stand. Dit kan een paar weken duren.

Zodra de scheiding is ingeschreven krijgt ook de gemeente waar jullie momenteel wonen een bericht voor de verwerking in het basisregister personen (BRP). Hierna zijn jullie officieel gescheiden. Zonder akte van berusting hebben jullie nog 3 maanden de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter en zijn jullie daarna officieel gescheiden.

Tips en ervaringen

Echtscheidingsconvenant getekend, en dan?

24 maart 2020

Jullie zijn zover: klaar om het echtscheidingsconvenant te tekenen. Dan vragen jullie je vast af: wat nu? In dit artikel vind je een overzicht van de mogelijkheden om alvast een start te maken met jullie nieuwe leven.

Lees verder
Tips en ervaringen

Corona en co-ouderschap: hoe krijg je grip op de situatie?

20 maart 2020

Het leven in Nederland staat op dit moment op zijn kop. Het leven van co-ouders en hun kinderen misschien nog wel meer. Co-ouders hebben nu extra uitdagingen, zoals met het halen en brengen van de kinderen en met de communicatie tussen hen. Maar waarom is dat zo moeilijk en hoe zorg je er als co-ouders voor dat je grip krijgt op de situatie?

Lees verder
Tips en ervaringen

Hoe vind ik psychische hulp bij scheiding?

19 maart 2020

Om hier meer grip op te krijgen op de emotionele en ingewikkelde situatie tijdens en na de scheiding, is het een optie psychische hulp te zoeken. Deze hulp kan de vorm hebben van face-to-face contact, maar ook online. Lees er hier meer over.

Lees verder