Het verdelen van vermogen bij scheiding

09 december 2019

Het verdelen van vermogen bij scheiding is een van de praktische zaken die jullie moeten regelen. Dit kan een lastige klus zijn, zeker wanneer jullie situatie ingewikkelder is. In ieder geval zijn er een aantal stappen te nemen om tot een goede verdeling te komen. Lees verder om het stappenplan voor verdeling van vermogen te bekijken.

Wat is vermogen bij scheiding?

Vermogen is de waarde van al jullie bezittingen min jullie schulden. Bezittingen zijn onder andere inboedel, spaargeld, obligaties, aandelen, een tweede woning, groene beleggingen, antiek en auto’s. Twijfel je of iets onder bezittingen of vermogen valt? Bekijk jullie belastingaangifte waarin het grootste vermogen staat of vraag het aan een van de casemanagers van Uitelkaar.nl.

Stappenplan verdelen vermogen bij scheiding

Waar moet je beginnen bij het verdelen van jullie vermogen wanneer jullie uit elkaar gaan? In 5 stappen regel je effectief de verdeling.

Stap 1: Bekijk je huwelijkse voorwaarden

Ga na of jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd of niet. Dit heeft namelijk consequenties voor de verdeling van jullie vermogen.

Huwelijk voor 1 januari 2018

Zijn jullie voor 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan is jullie vermogen (en jullie eventuele schulden) van jullie beiden. Jullie zullen dit door de helft moeten delen.

Huwelijk na 1 januari 2018

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, dan blijft het vermogen wat je had opgebouwd voor het huwelijk van jou. Alles wat er aan vermogen is opgebouwd tijdens het huwelijk moet eerlijk verdeeld worden tussen jou en je (ex-)partner.

Zijn er huwelijkse voorwaarden, kijk dan wat er in is afgesproken. Behulpzaam is om te proberen terug te denken aan wat de reden was van het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

Schenking of erfenis

Wanneer er een erfenis of schenking is, hangt de verdeling af van de schenker. Deze legde hiervoor voorwaarden vast in bijvoorbeeld een testament of notariële akte. Als je niet weet waar die is, kun je bij het Centraal Testamentenregister (CTR) achterhalen welke notaris het testament destijds heeft opgesteld. Daarna kun je - alleen als direct belanghebbende - bij de desbetreffende notaris of bij een eigen notaris de inhoud opvragen. Voor een schenking geldt ook dat de voorwaarden opgevraagd kunnen worden bij de notaris.

Stap 2: Koude uitsluiting of verrekenbeding nagaan (alleen bij huwelijkse voorwaarden)

Koude uitsluiting

Als jullie huwelijkse voorwaarden hebben: ga na of jullie een verrekenbeding hebben of dat er sprake is van koude uitsluiting. Koude uitsluiting betekent dat je op geen enkele wijze je inkomen en vermogenstoename deelt met je partner voor, tijdens en na het huwelijk. Dat betekent natuurlijk niet dat jullie na de scheiding niet meer verplicht zijn voor elkaar te zorgen en daarom moeten jullie nog wel de huishoudkosten naar draagkracht opbrengen.

Verrekenbeding

Is er sprake is van een verrekenbeding in jullie huwelijkse voorwaarden? Dan betekent dit dat jullie eventueel het overgespaarde inkomen (vermogen) moeten verdelen, na aftrek van de kosten huishouding.

Stap 3: Maak een lijst van al jullie vermogen

Ga samen na wat er aan vermogen van jullie beiden is en maak hier een lijst van. Denk bij vermogen dus aan spaarrekeningen, aandelen, geld in je bedrijf, vastgoed, obligaties, inboedel enzovoorts. Twijfelen jullie of iets onder vermogen valt? Vraag dan hulp aan iemand die er verstand van heeft, zoals een accountant of je persoonlijke casemanager van Uitelkaar.nl.

Stap 4: Bepaal de waarde van de inboedel en wat jullie willen hebben

Ook de inboedel heeft een waarde. De waarde kunnen jullie bepalen door vergelijkbare spullen op marktplaats op te zoeken of juist te kijken naar de nieuwprijzen van de spullen. Ook een taxateur kan helpen wanneer het om inboedel gaat met hoge waarde, zoals een antieke kast of een kunstwerk. Afhankelijk van het feit of jullie wel of niet getrouwd of geregistreerd partners zijn en ook onder welke voorwaarden er al een afspraak over de verdeling is. Overleg over hoe jullie de verdeling zien. Het kan zijn dat dit van elkaar afwijkt. In de wet staat dat het verdelen van vermogen ‘naar eerlijkheid en billijkheid’ moet gebeuren. Jullie kunnen dus eerst nagaan of dit het geval is. Mochten jullie niet tot een compromis komen schakel dan de hulp in van een mediator die voor jullie bemiddelt.

Stap 5: Verdeel jullie vermogen

Wanneer jullie overzicht hebben van hoe de verdeling eruit komt te zien, nemen jullie dit op in een scheidingsconvenant wat de advocaat indient bij de rechtbank. Zodra de rechter dit goedkeurt volgt de grote verdeelslag. Maak bedragen op tijd over naar elkaar en zorg ervoor dat eigendommen op de juiste naam komen te staan.

Tips en ervaringen

Opvoeding na echtscheiding: 5 tips

21 februari 2020

In dit artikel geven we 5 onafhankelijke tips voor de opvoeding en gaan we in op het verschil in opvoeding van gescheiden ouders. Hoe ga je hier het beste mee om?

Lees verder
Tips en ervaringen

Informatieplicht ouders na scheiding

19 februari 2020

In het geval dat een van jullie het gezag heeft, heeft deze ouder informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder gezag. In de meeste gevallen hebben na scheiding jullie ouders het gezag. Welke informatie ben je verplicht door te geven aan de ander of hoor je te ontvangen?

Lees verder
Tips en ervaringen

Verdeling spaargeld bij scheiding: waar moet je op letten?

19 februari 2020

Tijdens de scheiding kijken jullie ook hoe jullie het spaargeld verdelen. Dan is eerst de vraag: wat valt er onder spaargeld, hoe zit het met het spaargeld van je kind bij scheiding en vervolgens: wat is de juiste verdeling hiervan? In dit artikel ontdek je het antwoord op deze vragen.

Lees verder