Review online scheidingsplan

Zijn alle afspraken gemaakt en akkoord? Dan doet de casemanager de eerste check. Vervolgens kijkt een onafhankelijk scheidingsadvocaat ernaar zodat je zeker bent van eerlijke en volledige afspraken die ook juridisch kloppen.

Advocaat die uw afspraken beoordeelt

  • Uitelkaar.nl heeft afspraken gemaakt met gespecialiseerde familierechtadvocaten om de afspraken die u samen maakt voor het uw scheidingsplan (en ouderschapsplan) te beoordelen, u eventueel te helpen met het verder uitwerken van uw afspraken en – indien dat nodig is – in te dienen bij de rechtbank. 
  • De reviewer beoordeelt of de scheiding afspraken juridische houdbaar, volledig en praktische uitvoerbaar zijn.
  • De reviewer kan u en uw (ex-)partner aangeven welke aanpassingen nodig zijn. De reviewer blijft altijd neutraal.
  • De reviewer beoordeelt ook of het online scheidingsplan compleet is en of alle stukken die nodig zijn voor afronding van het scheidingsplan in het dossier aanwezig zijn.
  • De reviewer bekijkt de online gemaakte afspraken en kan zien welke uitwisseling van voorstellen tussen u en uw (ex-)partner daaraan vooraf is gegaan. De reviewer zal uw scheidingsplan en eventueel ouderschapsplan met u bespreken.
  • Nadat de reviewer, u en uw (ex-)partner definitief akkoord zijn met het scheidingsplan, wordt het ondertekend en door de reviewer ingediend bij de rechtbank indien dat voor de scheiding nodig is.
  • De zogenaamde griffiekosten van de rechtbank worden apart in rekening gebracht door de reviewer. Ook wanneer de reviewer voor u uittreksels uit openbare registers heeft opgevraagd, wordt dit apart in rekening gebracht.
  • In de situatie dat één van u aangeeft te willen stoppen of weigert mee te werken aan de review en/of het definitief maken van het scheidingsplan (en ouderschapsplan), neemt de reviewer contact op met de persoon die wil stoppen. Indien u en uw (ex-)partner niet tot overeenstemming kunnen komen, rondt de reviewer de review af zonder het definitief maken van het online scheidingsplan en beëindigt hij zijn werkzaamheden. Aan de tot dan toe tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan geen rechten worden ontleend door u of uw (ex-)partner.