Scheiding van tafel en bed omzetten naar scheiding: de procedure

12 mei 2023

Het kan zijn dat je gescheiden bent van tafel en bed, maar dat dit wilt omzetten naar een ‘echte’ scheiding. Soms kunnen omstandigheden namelijk veranderen en is de stap naar een definitieve scheiding noodzakelijk. Bijvoorbeeld als een van jullie wil hertrouwen of als de scheiding van tafel en bed was bedoeld als een proefscheiding, maar blijkt dat verzoening niet meer lukt. In dit artikel leggen we uit hoe je een scheiding van tafel en bed omzet naar een definitieve scheiding.

Pagina inhoud

  Een scheiding van tafel en bed

  Een scheiding van tafel en bed is een juridische afspraak tussen twee partners om apart te leven, terwijl ze nog steeds wettelijk getrouwd blijven. Deze regeling heeft voor- en nadelen. Meestal wordt gekozen voor een scheiding, maar soms past een scheiding van tafel en bed beter. Als je hiervoor kiest, kun je op een later moment alsnog een volledige scheiding aanvragen. Het omzetten is wel een nieuwe juridische procedure.

  Omzetten naar een definitieve scheiding

  Mocht je de scheiding van tafel en bed willen omzetten naar een definitieve scheiding, doorloop je de volgende procedure:

  1. Tijdens het scheiden van tafel en bed hebben jullie als het goed is afspraken gemaakt over de verdeling van het vermogen, de spullen, de woning, pensioenen en partneralimentatie. Dit is allemaal in het echtscheidingsconvenant komen te staan. Als er minderjarige kinderen bij betrokken waren, is er ook een ouderschapsplan opgesteld met afspraken over de omgang en kinderalimentatie. Deze afspraken blijven in principe gelden.

  2. Bij het regelen van de scheiding van tafel en bed, had je een advocaat nodig om de procedure te regelen. Dat is bij het omzetten naar een definitieve scheiding ook weer het geval. Je kunt gezamenlijk een verzoek doen voor de omzetting of een eenzijdig verzoek doen. Bij een gezamenlijk verzoek nemen jullie samen een advocaat in de hand. Bij een eenzijdig verzoek hebben jullie allebei je eigen advocaat nodig. Let erop dat bij een scheiding van tafel en bed een eenzijdig verzoek tot een definitieve scheiding pas na drie jaar kan.

  3. De advocaat dient het verzoek voor het omzetten van de scheiding in bij de rechtbank.

  4. Hoe het proces vervolgens loopt, hangt af van of je een gezamenlijk of eenzijdig verzoek hebt gedaan.

   Gezamenlijk verzoek
   Deze procedure gaat het snelst. Als de rechtbank alle papieren heeft ontvangen doet de rechter uitspraak. Je hoeft niet naar de rechtbank te komen voor een zitting.

   Eenzijdig verzoek
   Als jij het eenzijdig verzoek doet (of eigenlijk jouw advocaat), kan je ex-partner kiezen om een ‘verweer’ in te dienen. Daarin geeft je partner aan dat het niet eens is met de scheiding of met de afspraken die jullie hebben gemaakt. Als je ex-partner geen bezwaren heeft, kan hij of zij een zogenaamde referteverklaring op laten stellen en indienen door een advocaat. Bij een eenzijdig verzoek kan de rechter besluiten dat een zitting nodig is, waarbij jullie allebei gehoord worden. Pas daarna zal de rechter uitspraak doen.

  5. Na de uitspraak schrijf je de scheiding bij de gemeente in in de Basisregistratie Personen. Pas dan is de scheiding officieel.

  Dit is een korte samenvatting van de procedure die gevolgd wordt om een scheiding van tafel en bed om te zetten naar een definitieve scheiding. Mochten er vragen zijn of willen jullie hulp bij het maken van een echtscheidingsconvenant dan kan Uitelkaar.nl helpen. Bel met ons contactcentrum voor meer informatie.

  Wat is scheiden van tafel en bed? Lees meer

  Gerelateerde artikelen

  Scheiden van tafel en bed: voor- en nadelen op een rij

  10 februari 2023

  Scheiden van tafel en bed is een manier van scheiden waarbij je volgens de wet getrouwd blijft, maar niet meer bij elkaar woont. Dit kan een oplossing zijn als je niet mag scheiden van het geloof, of door andere redenen...

  Lees verder

  Wat is scheiden van tafel en bed?

  12 juli 2022

  Scheiden van tafel en bed: je hoort er wel eens over, maar wat is het precies? Deze manier van scheiden wordt vaak ingezet als tussenoplossing: jullie willen apart leven, maar niet officieel scheiden. In dit artikel...

  Lees verder