Gemeenschap van goederen

Een gemeenschap van goederen houdt in dat alles wat jullie bezitten door het huwelijk gezamenlijk is geworden. Dit geldt voor jullie spullen, maar ook voor het saldo op jullie bankrekeningen Het uitgangspunt bij de scheiding is dat je dit 50/50 verdeeld.

Peildatum

De datum waarop je gemeenschap van goederen niet meer bestaat, wordt ook wel peildatum genoemd. De rechtbank hanteert hiervoor de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank.* Vanaf dat moment wordt de gemeenschap van goederen ontbonden. Het geld wat je op dat moment hebt, moet je 50/50 verdelen. Alles wat je daarna aan geld ontvangt, is en blijft van jou en valt niet meer in de gemeenschap van goederen.

* Bij een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen is de peildatum het moment dat het scheidingsplan wordt ondertekend.

Zelf een peildatum vaststellen

Bij een scheiding mag je ervoor kiezen om samen een andere peildatum vast te stellen. Dit moment moet wel enigszins in de buurt liggen van de peildatum die de rechtbank hanteert. Als je een andere peildatum aanhoudt, leg je dit vast in de afspraak en onderbouw je waarom je hiervoor kiest.
Scheidings- en ouderschapsplan

 

Uitzonderingen

In sommige gevallen is het geld wel van iemand persoonlijk. Bijvoorbeeld als er een schenking of erfenis onder een uitsluitingsclausule is verkregen. Ook een letselschadevergoeding is vaak persoonlijk. Het blijft bij de persoon die de schenking/erfenis of vergoeding heeft ontvangen. In het testament of schenkingsakte vindt je terug of er sprake is van een uitsluitingsclausule. Ondanks dat dit persoonlijk is, is het wel belangrijk dat er in de afspraak wordt opgenomen dat hier sprake van is en welke afspraken jullie hierover maken.

 

 

Afwijken

Verrekenen

Je kan redenen hebben om het geld niet 50/50 te verdelen. Je kunt het geld dan bijvoorbeeld verrekenen met spullen. De één krijgt dan meer geld en de ander krijgt meer spullen.

Niet verrekenen

Je kan ook afspreken dat je het geld niet verrekend met andere bezittingen. Er zijn dan wel mogelijke consequenties waar je rekening mee moet houden:

  •  De Belastingdienst kan een andere verdeling dan 50/50 namelijk zien als een schenking. Bijvoorbeeld als jullie een verdeling aanhouden waarbij één van jullie al het spaargeld behoudt en de ander niets krijgt. Degene die al het spaargeld krijgt, ontvangt namelijk meer dan waar recht op is. Het kan zijn dat je over het deel dat je teveel ontvangt schenkbelasting betalen. Op de site van de Belastingdienst kan je uitrekenen hoeveel schenkbelasting je mogelijk moet betalen.
  • De afspraak kan in de toekomst niet meer zomaar worden teruggedraaid. Het is dus belangrijk dat als je nu minder neemt, dan waar je recht op hebt, dit een bewuste keuze is.

 

 

Onverdeeld laten

Als je niet duidelijk in de afspraak opneemt hoe het geld en de rekeningen worden verdeeld, dan blijven deze wettelijk gezien onverdeeld. Dit betekent dat het nog steeds van jullie samen is. Dit kan voor discussies leiden in de toekomst. Daarom is het verstandig om duidelijk in de afspraak op te nemen wie wat krijgt en wie welke rekening krijgt/houdt na de scheiding.