Wat is de peildatum bij scheiding?

11 februari 2020

Als jullie bezig zijn met jullie scheiding moeten jullie bezittingen, vermogen en meer verdelen. Om dit goed te kunnen doen is het nodig dat jullie een peildatum stellen. Dit is het moment waarop jullie samen besluiten dat bezittingen verdeeld worden. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Jullie kunnen samen een peildatum vaststellen en dit in het echtscheidingsconvenant opnemen. Als jullie dat niet doen, wordt de datum waarop het verzoekschrift tot scheiding door jullie advocaat wordt ingediend bij de rechtbank als peildatum genomen. Dit is de datum waarop is besloten om het huwelijk te beëindigen.

Geen aanspraak meer maken na peildatum

Vooral bij (beperkte) gemeenschap van goederen is de peildatum van belang. Vermogen en spullen die jullie na de peildatum krijgen of komen zijn persoonlijk eigendom en hoeven niet verdeeld te worden. Deze eigendommen vallen niet meer in het huwelijksgoederengemeenschap. Jullie kunnen hierbij elkaar geen aanspraak meer op maken.

Officieel is de peildatum de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Kiezen jullie een andere datum, bijvoorbeeld een maand voordat het verzoekschrift wordt ingediend, verwerk je in de tekst van het echtscheidingsconvenant dat jullie na deze datum geen aanspraak meer kunnen maken op elkaars geld en bezittingen. Echter, mochten jullie ruzie krijgen en naar de rechtbank moeten, dan zal de rechtbank de officiële peildatum hanteren: de dag dat het verzoekschrift is ingediend.

Waardering spullen wel of niet op de peildatum

De peildatum van de verdelingsuitspraak is echter niet hetzelfde als de peildatum voor de waardering van de bezittingen. De waarde van bezittingen, zoals die van jullie auto of woning wordt meestal gesteld op de dag dat het huwelijk of partnerschap officieel ontbonden wordt. Dit is belangrijk om te weten, omdat er sprake kan zijn van waardedaling of -stijging. Willen jullie een andere regeling dan kunnen jullie hier afspraken over maken die redelijk en billijk zijn en dit opnemen in het echtscheidingsconvenant.

Tips en ervaringen

Echtscheidingsconvenant getekend, en dan?

24 maart 2020

Jullie zijn zover: klaar om het echtscheidingsconvenant te tekenen. Dan vragen jullie je vast af: wat nu? In dit artikel vind je een overzicht van de mogelijkheden om alvast een start te maken met jullie nieuwe leven.

Lees verder
Tips en ervaringen

Corona en co-ouderschap: hoe krijg je grip op de situatie?

20 maart 2020

Het leven in Nederland staat op dit moment op zijn kop. Het leven van co-ouders en hun kinderen misschien nog wel meer. Co-ouders hebben nu extra uitdagingen, zoals met het halen en brengen van de kinderen en met de communicatie tussen hen. Maar waarom is dat zo moeilijk en hoe zorg je er als co-ouders voor dat je grip krijgt op de situatie?

Lees verder
Tips en ervaringen

Hoe vind ik psychische hulp bij scheiding?

19 maart 2020

Om hier meer grip op te krijgen op de emotionele en ingewikkelde situatie tijdens en na de scheiding, is het een optie psychische hulp te zoeken. Deze hulp kan de vorm hebben van face-to-face contact, maar ook online. Lees er hier meer over.

Lees verder