Beslissing

Komen jullie er niet uit bij het maken van een afspraak? Vraag dan een beslissing aan.

Optionele ondersteuning tijdens het maken van afspraken

  • De beslisser neemt een beslissing op basis van de wederzijdse belangen van u en uw (ex-)partner. Bij het nemen van de beslissing kijkt de beslisser ook naar juridische en feitelijke haalbaarheid en duurzaamheid. De beslisser geeft u en uw (ex-)partner inzicht in hoe zijn beslissing tot stand is gekomen en waarop deze is gebaseerd.
  • De beslisser blijft altijd neutraal. U en uw (ex-)partner zorgen ervoor dat de informatie volledig en juist is. Mocht de beslisser aanvullende informatie nodig hebben, dan zorgen u en uw (ex-)partner ervoor dat de beslisser hier tijdig over beschikt.
  • De beslissing vindt plaats nadat alle andere afspraken zijn afgerond.
  • De beslissing wordt in principe een bindend onderdeel van uw scheidingsplan of ouderschapsplan in Uitelkaar.nl tenzij u samen met uw (ex-)partner tot een andere afspraak komt.
  • In de situatie dat één van u aangeeft te willen stoppen of weigert mee te werken aan het definitief maken van het scheidingsplan of ouderschapsplan, of de review die volgt op de beslissing, neemt de beslisser, de reviewer of de casemanager contact op met de persoon die wil stoppen. Indien u en uw (ex-)partner niet tot overeenstemming kunnen komen, rondt de casemanager of de reviewer de werkzaamheden in Uitelkaar.nl af zonder het definitief maken van het scheidingsplan of ouderschapsplan. Aan de beslissing en de tot dan toe tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan of ouderschapsplan geen rechten worden ontleend door u of uw (ex-)partner.
  • De review geschiedt altijd door een ander dan de beslisser.