De mediationovereenkomst

Wat is een mediationovereenkomst?

In een mediationovereenkomst staan de spelregels van de mediation, de rol van de mediator, de rol van de deelnemers/partijen, de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid, de kosten en de verdeling daarvan en eventueel de clausule dat lopende juridische procedures worden gestaakt of opgeschort.

De mediationovereenkomst wordt door alle deelnemers aan de mediation ondertekend, dus ook door de mediator.

Een paar belangrijke punten uit een mediationovereenkomst

  • Partijen spannen zich in om problemen op te lossen.
  • De mediator is verantwoordelijke voor de begeleiding, de partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.
  • De partijen nemen geen acties of gedragen zich niet op een manier, die de mediation ernstig bemoeilijkt.
  • Het staat de partijen en de mediator vrij om de mediation te beëindigen.
  • Mediator en partijen zijn gehouden aan geheimhouding.
  • De partijen moeten zelf bij de mediation aanwezig zijn.

Voorbeelden van mediationovereenkomsten

Welke mediationovereenkomst een mediator gebruikt, hangt af van de instantie waarbij de mediator is aangesloten. Bij Uitelkaar.nl werken we met mediators die zijn gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) of door de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Ter voorbereiding van het eerste mediationgesprek vraagt de mediator jou om de mediationovereenkomst goed door te lezen. Je tekent deze dan aan het begin van die bijeenkomst.