10 tips voor het scheidingsplan

22 september 2017

Het besluit om te gaan scheiden is definitief. Wat nu? Vaak vooraf heeft u veel vragen over hoe u een scheidingsplan opstelt. Hoe pakt u dat aan? lees hier 10 tips voor het maken van een goed scheidingsplan.

Pagina inhoud

  De tien tips voor een goed scheidingsplan:

  1. Een goed plan kost tijd en geld 
  Laat u niet leiden door de wens er snel vanaf te zijn. Nu goedkoop kan echt duurkoop betekenen als u jaren verder bent. Het kost tijd om uzelf te informeren, zaken uit te zoeken en na te denken over oplossingen die voor u beiden (en de kinderen) nodig en goed zijn. Dit hoeft niet duur te zijn, maar wees niet te zuinig als het om belangrijk advies gaat.

  2. Een goed scheidingsplan is niet in beton gegoten 
  Afspraken die u vastlegt in het scheidingsplan moeten de scheiding regelen voor de situatie zoals die nu is en voor de nabije toekomst. Het is belangrijk te realiseren dat dingen anders kunnen lopen dan u verwacht. Zo hebben kinderen in elke nieuwe levensfase andere behoeften en is het belangrijk om daar weer met elkaar voor om de tafel te gaan zitten. 

  3. Schakel deskundig advies in 
  Schakel deskundig advies in om inzicht te geven in de gevolgen van bepaalde afspraken voor bijvoorbeeld uw pensioen, belasting en inkomen. Een financieel adviseur of uw pensioenfonds kan u hierbij helpen, zodat u later niet voor (financiële) verrassingen komt te staan.

  4. Verdiep u in elkaars belangen en motivatie
  Kijk niet alleen naar wat u zelf wilt, maar ook naar wat de ander wilt of belangrijk vindt. Omdat u op die manier tot afspraken komt die door beide partijen gedragen worden. Komt u ergens toch niet uit? Schroom dan niet om bemiddeling in te schakelen.

  5. Lees u goed in 
  Een scheiding is allesomvattend: u moet afspraken maken over de woonruimtehypotheek, verzekeringen, pensioen, kinderenbezittingenspaargeld, etc. Niet allemaal zaken waar u dagelijks aan denkt en waar u zich weer even goed in moet verdiepen. Neem de moeite om erover te lezen. Het levert u veel inzicht op.

  6. Denk aan de lange termijn
  Het gebeurt snel om uit emoties zoals boosheid, verdriet of schuldgevoel bepaalde afspraken te maken. Maar emoties moeten niet de overhand krijgen of leidend zijn. Probeer te bedenken of u over een paar jaar nog achter een beslissing staat, als de hevigste emoties weg zijn.

  7. Een goed plan sluit aan bij de juridische werkelijkheid 
  Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan deelt u alles in principe eerlijk door de helft. Maar wijkt u hiervan af, dan geeft een goed plan aan op welke punten en vooral ook waarom u hiervan afwijkt. Dit kan later verhelderend werken, mocht er toch discussie komen over de afspraken. Soms is het voor andere partijen zoals een notaris of de belastingdienst belangrijk om de achtergronden van afspraken te kennen

  8. Erken emoties 
  Scheiden is heftig. Praat over uw verdriet, boosheid of rouw met vrienden en familie.

  9. Zet de stappen één voor één
  Geef niet teveel toe aan de behoefte om er snel vanaf te zijn. Overhaaste beslissingen zijn zelden goed. Realiseer u dat afspraken over bijvoorbeeld een woning ook effect hebben op andere aspecten van het scheidingsplan. Zorg daarom dat de verschillende stappen steeds op elkaar zijn afgestemd. 

  10. Investeer in goed contact met uw ex-partner 
  Ook na het opstellen van het scheidingsplan, blijven er dingen die u met elkaar moet bespreken en samen moet oplossen. Accepteer dat u niet alles kunt vastleggen en investeer in rechtstreeks contact tussen u beiden. Blijf daarin samenwerken.