Begrippenlijst

 • Dienstverlener: Reviewer of mediator of casemanager.
 • Dienstverlener voor extra diensten: Juridisch adviseur, pensioenadviseur, financieel adviseur, beslisser, kinderalimentatie berekenaar, partneralimentatie berekenaar.
 • Verwerkers: Dienstverleners (voor extra diensten), samenwerkingspartners.
 • Derden: Iedereen die géén dienstverlener (voor extra diensten) of verwerker is.

Overeenkomst van opdracht - advies

Hierbij geef je - ook namens jouw (ex-)partner - de adviseur (dienstverlener voor extra diensten), de opdracht tot advies binnen Uitelkaar.nl, overeenkomstig de Afspraken samenwerking en beslechting geschillen uit de op jouw plan gespecificeerde gebruikersovereenkomst. De opdracht wordt verricht onder de volgende condities:

 • Voor het advies is een vast tarief verschuldigd. Indien jij of jouw (ex-)partner op basis van de inkomensverklaring, die via de Raad voor Rechtsbijstand is opgevraagd, in aanmerking komt voor subsidie, is het tarief lager. Voor meer informatie kun je www.uitelkaar.nl/kosten raadplegen. De betaling wordt binnen uitelkaar.nl uitgevoerd met gebruikmaking van iDEAL.
 • Een gedeelte van dit bedrag komt ten goede van de expert die het advies uitvoert. Een ander gedeelte komt ten goede van Justice42 B.V.. Je ontvangt dan ook per e-mail twee losse facturen.
 • Jij en jouw (ex-)partner hebben kennisgenomen van het privacyreglement van Justice42 B.V. en zijn hiermee akkoord gegaan door middel van:
  • in geval van de module ‘Ouderschapsplan’: de Gebruikersovereenkomst ouderschapsplan;
  • in geval van de module ‘Scheidingsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidingsplan (met mediation);
  • in geval van de module ‘Scheidings- en ouderschapsplan (met mediation)’: de Gebruikersovereenkomst scheidings- en ouderschapsplan (met mediation).
 • Hierbij geef je de adviseur toestemming om het volledige dossier in te zien in Uitelkaar.nl en daarbinnen te doen wat nodig is in het kader van het beslissingsproces. De adviseur zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle gegevens van jou en jouw (ex-)partner en is verplicht tot geheimhouding.
 • De adviseur adviseert op basis van de informatie die jij en jouw (ex-)partner aan hem verstrekken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de communicatiemiddelen binnen Uitelkaar.nl. De adviseur blijft altijd neutraal. Wel kan de adviseur als dat nodig is jou of jouw (ex-)partner afzonderlijk benaderen voor meer informatie.
 • Jij en jouw (ex-)partner zorgen ervoor dat de adviseur, jij en jouw (ex-)partner beschikken over de voor de adviseur relevante informatie. Daarnaast zorgen jij en jouw (ex-)partner ervoor dat de informatie volledig en juist is. Mocht de adviseur aanvullende informatie nodig hebben in het kader van het advies, dan zorgen jij en jouw (ex-)partner ervoor dat de adviseur hier tijdig over beschikt.
 • De adviseur adviseert op basis van de wederzijdse belangen van jou en jouw (ex-)partner. Bij het advies kijkt de adviseur ook naar juridische en feitelijke haalbaarheid en duurzaamheid. De adviseur geeft jou en jouw (ex-)partner inzicht in hoe zijn advies tot stand is gekomen en waarop deze is gebaseerd.
 • De uitvoering van de werkzaamheden van de adviseur voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij zijn dienstverlening neemt hij de ‘Handleiding dienstverleners’ in acht.
 • De adviseur is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door hem gemaakte fout en de door de adviseur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op schadevergoeding geeft.

Versie 13 juli 2021