Meer experts

Marga Horsten van Gemeren

Advocaat, Mediator

Marga Horsten van Gemeren is advocaat in Emmen sinds 1982 na haar studie rechten in Leiden, vanaf 1989 gevestigd als zelfstandig advocaat - als Horsten van Gemeren Advocatuur & Mediation - , met een algemene praktijk doch met name actief in het (echt)scheidingsrecht, alimentatie-recht en personen- en familierecht. Daarnaast is zij sinds 2004 tevens werkzaam als mediator na afronding van een Post-HBO opleiding aan de Hanze Hogeschool te Groningen, in het bijzonder op het gebied van (echt)scheidingsbegeleiding alsmede op het gebied van velerlei onderwerpen die na het tot stand komen van de (echt)scheiding alsnog aan de orde kunnen komen en betrokkenen zonder begeleiding van de mediator niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen.

Marga vindt het veel beter om gezamenlijk gedragen afspraken te maken zodat je beiden achter de zelf gemaakte afspraken staat. Dit voelt veel beter dan dat een ander, een rechter, een beslissing neemt. Als advocaat-mediator vindt zij het dan ook prachtig wanneer als gevolg van begeleiding het partijen toch lukt om emoties langzamerhand te reguleren en tot afspraken te komen. In het bijzonder wanneer er minderjarige (jongmeerderjarige) kinderen zijn.

Haar missie is zo lang mogelijk door te gaan met mediation en de mensen, die bij haar terecht komen, met alle kracht te ondersteunen om tot goede afgeronde afspraken te komen. Op die manier kunnen zij met elkaar verder op de vlakken waarin zij elkaar nog zullen tegen komen.