Scheiden met eigen bedrijf: alle aandachtspunten

11 mei 2020

Als je ondernemer bent en een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan in gemeenschap van goederen, dan heeft je partner recht op de helft van het bedrijfsvermogen. Hebben jullie huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan zijn die bepalend voor de verdeling. Houd er rekening mee dat zelfs als het bedrijf op naam van één van jullie staat, de ander recht kan hebben op een deel van de waarde van de onderneming of de nog niet uitgekeerde winsten. In dit artikel lees je wat er komt kijken bij scheiden met een onderneming.

Pagina inhoud

  Hebben jullie huwelijkse voorwaarden?

  Als een van jullie een eigen bedrijf heeft dan heeft de ander in de meeste gevallen recht op de helft van het bedrijfsvermogen. Als de eigenaar besluit door te gaan met ondernemen, dan moet de partner meestal uitgekocht worden. Het kan zijn dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld waarin anders is afgesproken. Dan zijn die bepalend voor de verdeling. 

  Het bedrijfsvermogen

  Het vaststellen van het bedrijfsvermogen kan best ingewikkeld zijn. In principe wordt de balans en eigen vermogen van de onderneming als uitgangspunt genomen. 

  Daarom zal naar de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar gevraagd worden, maar het kan zijn dat de balans geen goed beeld geeft van de actuele waarde van het bedrijf. Een onafhankelijke expert kan gevraagd worden om een waardering te maken en de fiscale gevolgen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld omdat de waarde van bepaalde bezittingen niet tegen de actuele verkoopwaarde op de balans staat.

  Verder wordt de hoogte van de alimentatie bepaald op basis van de verwachte beschikbare winst. 

  Continuïteit van het bedrijf

  Ben je de eigenaar en besluit je door te gaan met ondernemen, dan moet je je partner meestal uitkopen. Dit is een persoonlijke overweging die je zelf maakt. Besluit je om niet langer binnen je bedrijf te ondernemen, dan kun je het bedrijf verkopen of je activiteiten staken. In beide gevallen moet je afrekenen met de fiscus. Dit zijn lastige afwegingen waar veel bij komt kijken. Bij een scheiding is het verstandig om alle drie de opties door te rekenen en af te wegen. Vaak is het handig om je accountant of financieel expert hierbij te laten helpen.

  Alimentatie en verwachtte beschikbare winst

  Tot en met 2012 ging de rechter bij het vaststellen van de alimentatie nog uit van de winst . Sinds 2013 wordt de hoogte bepaald op basis van de verwachte beschikbare winst. 

  De verwachte beschikbare winst is het bedrag dat de ondernemer in de toekomst geacht wordt aan de onderneming te kunnen onttrekken zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit bedrag kan worden bepaald aan de hand van de winst voor het lopende jaar, geschat door middel van de resultaten van de afgelopen jaren.

  Benieuwd wat Uitelkaar.nl voor jou kan betekenen?

  Partner in loondienst: arbeidsovereenkomst beëindigen

  Staat de partner van de ondernemer op de loonlijst en kun of wil je niet langer samen in het bedrijf werken? Dan moet je – de waarde van – het arbeidscontract meenemen in de onderhandelingen rond de scheiding. Kom je er samen niet uit, dan kunt je de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal dit alleen doen als er aantoonbaar sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie.

  Waardebepaling bij ZZP’ers 

  Tegenwoordig zijn er veel ZZP’ers. We merken dat bij ZZP’ers in scheiding de waardering van de onderneming vaak in goed overleg gebeurt. Bij mensen met een eigen zaak met personeel zien we dat het in de meeste gevallen verstandig is gebruik te maken van een onafhankelijke expert voor de waardering en fiscale aspecten. 

  Welke hulp biedt Uitelkaar.nl?

  Als er sprake is van een eigen bedrijf, begeleiden we je om hier goede afspraken over te maken. Wij brengen je in contact met de juiste expert voor jouw situatie. Vervolgens begeleiden we je in het concreet maken van alle afspraken die van belang zijn. Daarnaast laten wij de vastgelegde afspraken door een advocaat controleren zodat deze juridisch kloppend zijn.

  Gerelateerde artikelen