Hoe werkt het?

Hoe werkt subsidie aanvragen?

De Nederlandse overheid wil scheiden mogelijk maken voor iedereen. Voor Uitelkaar.nl is er daarom een speciale subsidieregeling getroffen. Op deze pagina lees je of je recht hebt op subsidiekorting en hoe je deze subsidie aanvraagt.

Subsidie aanvragen via Uitelkaar.nl

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor Uitelkaar.nl, is een inkomensverklaring nodig van de Raad voor Rechtsbijstand. Je kan deze aanvragen door het formulier 'Aanvraag inkomensverklaring' te downloaden. Uploadt het formulier vervolgens in het digitale dossier. De casemanager zorgt ervoor dat het formulier wordt opgestuurd naar de Raad voor Rechtsbijstand. Zij geven de inkomensverklaring af.

De inkomensverklaring vraag je per persoon aan, omdat de Raad voor Rechtsbijstand naar het individuele inkomen kijkt. Er wordt gekeken naar je inkomen van twee jaar geleden. Het zogenoemde peiljaar. Nadat de inkomensverklaring is afgegeven uploadt je het document in je digitale dossier. Vervolgens beoordelen wij of je recht hebt op subsidie. Het kan zijn dat één van jullie beiden recht heeft op subsidie. Dan wordt voor een van jullie een verlaagd tarief en voor de ander het volledige tarief berekend. Je krijgt hier binnen 1-2 werkdagen bericht van in je digitale dossier.

Recht op subsidie bij je scheiding

Of je in aanmerking komt voor subsidie is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Bij een scheiding word je aangemerkt als alleenstaand, ook al woon je nog samen met je (ex-)partner. Voor alleenstaanden geldt in 2021 voor het jaarinkomen de grens van €28.600. Is je inkomen hoger, dan kom je niet in aanmerking voor subsidie. Een uitzondering hierop is als je samenwoont met minderjarige kinderen. Dan geldt in 2021 de grens van €40.400. Dit is ook van toepassing wanneer je samenwoont met een nieuwe partner. Het inkomen van de nieuwe partner wordt in de beoordeling meegenomen. Om in aanmerking te kunnen komen mag de waarde van je vermogen (zoals een spaarrekening, een tweede woning, etc) niet meer zijn dan €30.360 per persoon. De overwaarde van je woonhuis wordt niet meegenomen.

Van invloed op het al dan niet krijgen van subsidie:

  • Hoogte van je inkomen van 2 jaar geleden
  • De hoogte van je vermogen van 2 jaar geleden (de overwaarde van je woonhuis wordt niet meegenomen)
  • Of je minderjarige kinderen hebt die bij je wonen
  • Of je samenwoont met een nieuwe partner
  • Het inkomen van je nieuwe partner
Met behulp van onze rekenhulp kun je uitrekenen of je recht hebt op en wat de hoogte is van jouw subsidiekorting.

Op welke diensten van Uitelkaar.nl is subsidie mogelijk van toepassing?

Bij Uitelkaar.nl is subsidie mogelijk op

  • De module Scheiding- en ouderschapsplan
  • De module Scheidingsplan
  • De module Ouderschapsplan.
  • Het mediationtraject en op onze aanvullende dienst ‘juridisch advies’