Scheiden met schulden

Bezittingen en schulden verdelen nadat je gescheiden bent

Bij een scheiding verdeel je de bezittingen en de schulden. Breng samen met je (ex-)partner eerst in kaart wat hier allemaal onder valt. Spreek daarna af hoe je de boedel verdeelt.

Bij het verdelen van bezittingen kan je denken aan de spullen in huis, de spaartegoeden en de waarde van de woning. Maar ook aan aandelen, deposito’s, certificaten, opties en obligaties.

Bij het verdelen van schulden kan je denken aan een hypotheek, doorlopende kredieten en nog niet betaalde rekeningen. Onder schulden vallen ook openstaande bedragen bij postorderbedrijven of webshops, afbetalingsregelingen (kopen op afbetaling), schulden aan familie/vrienden/derden en belastingschulden. Heb je een gezamenlijke schuld? Dan mag de schuldeiser de schuld op jullie allebei verhalen.

Spullen van de kinderen

De spullen en spaartegoeden van de kinderen hoef je niet te verdelen. Die bezittingen zijn van de kinderen. Krijgen de kinderen bij jou en je (ex-)partner een eigen kamer? Dan is het goed om af te spreken hoe de spulletjes verdeeld worden. Het is belangrijk om de kinderen hierbij te betrekken.

Getrouwd, geregistreerd of samenwonen

Hoe je de bezittingen en schulden verdeelt, is afhankelijk van de vorm van je relatie.