Gratis flyer over scheidingsmogelijkheden

De flyer geeft inzicht in welke verschillende scheidingsmethodes er zijn. Per route wordt aangegeven wat de juridische kosten zijn en waar meer informatie te vinden is. Download gratis deze flyer.

Wilt u de flyer Juridische Mogelijkheden bij Scheiding 2020 gebruiken in uw praktijk of kantoor?

Flyer Scheidingsmogelijkheden 2020 zijde 1 Uitelkaar.nl

Uw naam

Uw organisatie

Uw postadres

Aantal flyers

Extra wensen

Vink aan wat op u van toepassing is

Voor wie is deze flyer bedoeld?

De flyer Juridische Mogelijkheden bij Scheiding 2020 is bedoeld om mensen die de beslissing hebben gemaakt om te scheiden een overzicht te bieden van de verschillende mogelijkheden en de kosten daarvan. Zowel degenen die in aanmerking komen voor een toevoeging als degenen boven de toevoegingsgrens vinden hier de tarieven terug.

Inzicht in kosten en subsidiemogelijkheden

Naast de scheidingsmogelijkheid via mediation of met één of twee advocaten is de mogelijkheid opgenomen waarin de klanten zelf meer de regie hebben. Deze methode voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Raad voor Rechtsbijstand en heeft een aparte toevoegingsregeling. Sinds kort is de eigen bijdrage voor deze route door de overheid verlaagd. Voor de laagste inkomensgroepen is de eigen bijdrage in 2020 €36 per persoon. Daarmee is het voor klanten de voordeligste manier van scheiden geworden. Op de achterzijde van de flyer voor een samenvatting van de inkomens normen en eigen bijdragen.

Omdat mensen de mogelijkheid wordt geboden om (online) zelf meer te doen, is deze scheidingsmethode geschikt voor mensen die de bereidheid hebben om er samen uit te komen. Daarnaast is het belangrijk dat zij de Nederlandse taal machtig zijn en enigszins digitaal vaardig zijn.

Deze instanties maken ook gebruik van de flyer

gemeentezaanstad
Nieuwe Stap en Uitelkaar.nl - Flyer Juridische Scheidingsmethoden 2020
gemeentezaanstad
Two2Tango - Uitelkaar.nl
Nieuwe Stap en Uitelkaar.nl - Flyer Juridische Scheidingsmethoden 2020
rechtswinkelrenkum