Actievoorwaarden verwenmoment

 1. De actie “Verwenmoment” (hierna te noemen: de Actie) wordt aangeboden door Justice42 B.V. (hierna te noemen: Justice42).
 2. Nieuwe klanten van Justice42 die zich registreren in de periode van 15 april t/m 12 mei 2019 (hierna te noemen: de Actieperiode) krijgen bij de aankoop van een module binnen Uitelkaar.nl voor 14 juni 2019 eenmalig twee Hallmark Verwenkaarten, ieder ter waarde van €35,- (in totaal ter waarde van €70,-). Op de Hallmark Verwenkaarten zijn de algemene voorwaarden van Hallmark Verwenkaart van toepassing.
 3. Als moment van aankoop geldt de eerste betaling binnen Uitelkaar.nl. Voor de basismodules (‘Scheidingsplan’, ‘Scheidings- en ouderschapsplan’, ‘Ouderschapsplan’) vindt de eerste betaling plaats na het verstrijken van de gratis proefperiode van 5 dagen. Voor de modules met mediation (‘Scheidingsplan met mediation’, ‘Scheidings- en ouderschapsplan met mediation’) vindt de eerste betaling plaats na het invullen van de online intake en voor het eerste mediationgesprek. Zie ook de kostenpagina van Uitelkaar.nl.
 4. De Hallmark Verwenkaarten kunnen worden ingewisseld op hallmark.nl/verwenkaart. Via de website hallmark.nl/verwenkaart kan een keuze worden gemaakt uit 20.000 cadeaus. De Hallmark Verwenkaart is drie jaar geldig na de datum van uitgifte en kan na de vervaldatum niet meer worden gebruikt. 
 5. De Verwenkaarten worden binnen twee weken digitaal of per post verzonden naar de (e-mail)adressen die de (ex-)partners afzonderlijk van elkaar hebben ingevuld in de intake op Uitelkaar.nl. Beide (ex-)partners ontvangen een Verwenkaart ter waarde van €35,-.
 6. De Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. 
 7. De Actie is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waarde compensatie.
 8. Op de Actie zijn, naast deze actievoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden van Uitelkaar.nl van toepassing.
 9. Justice42 B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten, te verlengen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer en zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer.
 10. Justice42 B.V. streeft er naar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren via haar website.
 11. Deelnemers die misbruik maken van de Actie kunnen van deelname aan de Actie worden uitgesloten. Mochten er door/in verband met dit misbruik schade zijn ontstaan voor en/of kosten zijn gemaakt door Justice42 B.V., dan is de misbruik makende deelnemer daarvoor aansprakelijk.
 12. Justice42 B.V. behoudt zich het recht voor aangifte te doen van de onder punt 10 genoemde misbruik.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Justice42 B.V..
 14. Justice42 B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of samenhangt met (deelname aan) de Actie, tenzij er sprake is vanopzet of grove schuld aan de zijde van Justice42 B.V..
 15. Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico.
 16. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.

Versie 1 mei 2019 | Justice42 B.V.