Omgangsregeling niet nakomen: wat te doen?

03 februari 2020

Je ex-partner houdt zich niet aan de afspraken uit de omgangsregeling. Hij brengt de kinderen niet op de afgesproken tijd. Of zij komt zelfs helemaal niet. Of is het juist dat je partner de kinderen niet wil of kan opvangen op de afgesproken momenten? Bij niet nakomen van de omgangsregeling kun je een aantal dingen doen.

Niet naleven omgangsregeling verbeteren

Er zijn een aantal zaken die jullie kunnen proberen om de werking omgangsregeling te verbeteren wanneer een van jullie de afspraken niet nakomt. Natuurlijk kun je het probleem het beste als eerste met je ex-partner bespreken.

Omgangsbemiddeling

Wanneer er een structureel probleem is in de afgesproken tijden kunnen jullie de omgangsregeling opnieuw vastleggen. Deze gesprekken kunnen lastig zijn. In dat geval kan een mediator jullie verder helpen. Deze houdt rekening met jullie wensen en behoeften en die van jullie kinderen. De mediator probeert hier zo goed mogelijk in te bemiddelen om tot een nieuw plan te komen.

Omgangsbegeleiding

Een andere optie is omgangsbegeleiding inschakelen. Een vrijwilliger van BOR Humanitas kan hulp bieden. BOR staat voor Begeleide Omgangsregeling. Deze vrijwilligers helpen kinderen met de overgang van de ene ouder naar de andere. Ook zorgen zij voor begeleiding tijdens de omgang. Zo nodig brengt of haalt iemand de kinderen naar de afgesproken plaats.

Als het niet lukt het nakomen van de omgangsregeling te verbeteren

Wanneer jullie er samen of met een mediator niet uitkomen om de omgangsregeling aan te passen zijn er in de praktijk niet veel mogelijkheden om een ouder te dwingen de omgangsregeling na te leven. Je kunt overwegen het probleem aan de rechter voor te leggen. Je hebt dan 2 opties:

  • Een wijziging in de omgangsregeling aanvragen.
  • Proberen je ex-partner te dwingen de huidige regeling na te komen.

De rechter kan in bepaalde gevallen een dwangsom, oftewel een boete, opleggen aan de ouder die zich niet aan afspraken houdt. Deze wordt met een kort geding (versnelde procedure bij de rechter) opgelegd. De boete kan niet worden verrekend met alimentatie. In extreme gevallen bepaalt de rechter dat het hoofdverblijf van het kind verandert.

Tips en ervaringen

Opvoeding na echtscheiding: 5 tips

21 februari 2020

In dit artikel geven we 5 onafhankelijke tips voor de opvoeding en gaan we in op het verschil in opvoeding van gescheiden ouders. Hoe ga je hier het beste mee om?

Lees verder
Tips en ervaringen

Informatieplicht ouders na scheiding

19 februari 2020

In het geval dat een van jullie het gezag heeft, heeft deze ouder informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder gezag. In de meeste gevallen hebben na scheiding jullie ouders het gezag. Welke informatie ben je verplicht door te geven aan de ander of hoor je te ontvangen?

Lees verder
Tips en ervaringen

Verdeling spaargeld bij scheiding: waar moet je op letten?

19 februari 2020

Tijdens de scheiding kijken jullie ook hoe jullie het spaargeld verdelen. Dan is eerst de vraag: wat valt er onder spaargeld, hoe zit het met het spaargeld van je kind bij scheiding en vervolgens: wat is de juiste verdeling hiervan? In dit artikel ontdek je het antwoord op deze vragen.

Lees verder