Omgangsregeling niet nakomen: wat te doen?

03 februari 2020

Je ex-partner houdt zich niet aan de afspraken uit de omgangsregeling. Hij brengt de kinderen niet op de afgesproken tijd. Of zij komt zelfs helemaal niet. Of is het juist dat je partner de kinderen niet wil of kan opvangen op de afgesproken momenten? Bij niet nakomen van de omgangsregeling kun je een aantal dingen doen.

Niet naleven omgangsregeling verbeteren

Er zijn een aantal zaken die jullie kunnen proberen om de werking omgangsregeling te verbeteren wanneer een van jullie de afspraken niet nakomt. Natuurlijk kun je het probleem het beste als eerste met je ex-partner bespreken.

Omgangsbemiddeling

Wanneer er een structureel probleem is in de afgesproken tijden kunnen jullie de omgangsregeling opnieuw vastleggen. Deze gesprekken kunnen lastig zijn. In dat geval kan een mediator jullie verder helpen. Deze houdt rekening met jullie wensen en behoeften en die van jullie kinderen. De mediator probeert hier zo goed mogelijk in te bemiddelen om tot een nieuw plan te komen.

Omgangsbegeleiding

Een andere optie is omgangsbegeleiding inschakelen. Een vrijwilliger van BOR Humanitas kan hulp bieden. BOR staat voor Begeleide Omgangsregeling. Deze vrijwilligers helpen kinderen met de overgang van de ene ouder naar de andere. Ook zorgen zij voor begeleiding tijdens de omgang. Zo nodig brengt of haalt iemand de kinderen naar de afgesproken plaats.

Als het niet lukt het nakomen van de omgangsregeling te verbeteren

Wanneer jullie er samen of met een mediator niet uitkomen om de omgangsregeling aan te passen zijn er in de praktijk niet veel mogelijkheden om een ouder te dwingen de omgangsregeling na te leven. Je kunt overwegen het probleem aan de rechter voor te leggen. Je hebt dan 2 opties:

  • Een wijziging in de omgangsregeling aanvragen.
  • Proberen je ex-partner te dwingen de huidige regeling na te komen.

De rechter kan in bepaalde gevallen een dwangsom, oftewel een boete, opleggen aan de ouder die zich niet aan afspraken houdt. Deze wordt met een kort geding (versnelde procedure bij de rechter) opgelegd. De boete kan niet worden verrekend met alimentatie. In extreme gevallen bepaalt de rechter dat het hoofdverblijf van het kind verandert.

Tips en ervaringen

Mogen we afwijken van de omgangsregeling?

02 april 2020

In het ouderschapsplan staat de omgangsregeling beschreven. Het kan weleens voorkomen dat je een belangrijke afspraak hebt, maar dat dit niet past binnen de omgangsregeling. Mag je dan afwijken van de afspraken rondom de omgangsregeling?

Lees verder
Tips en ervaringen

Overweeg deze 6 zaken goed bij het opstellen van een omgangsregeling

02 april 2020

Zolang jullie er maar rekening mee houden dat jullie kinderen het meest gebaat zijn bij rust en continuïteit mogen jullie zelf de omgangsregeling treffen die past bij jullie situatie. In dit artikel vind je belangrijke overwegingen bij het komen tot een goede omgangsregeling.

Lees verder
Tips en ervaringen

Scheiden met een baby: 9 aandachtspunten

02 april 2020

Kersverse ouders hebben vaak veel zorgen over en voor hun baby. Laat staan als zij besluiten om uit elkaar te gaan. Ouders vragen zich veel dingen af en willen graag weten waar ze aan moeten denken bij de scheiding in combinatie met hun kleine baby. Voor die ouders volgen er 9 aandachtspunten om wat inzicht te bieden.

Lees verder